مرکز همکاری های علمی و بین المللی

بسمه تعالی

مرکز همکاری های علمی و بین المللی

 معرفی مرکز همکاری های علمی و بین المللی

 رویکرد جدی و مؤثر به مقوله تعیین‌کنندۀ همکاری‌ های پژوهشی و ایجاد وحدت رویه در انجام این رسالت مهم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را بر آن داشت به تشکیل مرکز همکاری‌ های علمی و بین المللی همت گمارد. این مرکز می‌کوشد تا با تولید، گسترش و ارتقای خدمات کیفی پژوهشی در حوزه تحقیقات علوم اسلامی، زمینه‌های لازم برای بسط مطالعات علمی را در این عرصه فراهم آورد. برگزاری نشست‌های علمی و کرسی های نظریه  پردازی، برنامه‌ ریزی جهت ارتباطات عملی و بین‌المللی، و مدیریت حضور در نمایشگاه‌ های داخل و خارج از کشور، عرصه‌های اصلی فعالیت ‌های این مرکز است. 

ساختار:

مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی

ردیف

عنوان پست

1

رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی

2

مسئول دفتر

اداره همکاری‌های علمی

3

رئیس اداره همکاری‌های علمی

4

کارشناس کرسی‌ها و نشست‌ها

5

کارشناس همایش‌ها

6

کارشناس همکاری‌های علمی

7

کارشناس رسانه و ارتباطات

اداره امور بین‌الملل

8

رئیس اداره امور بین‌الملل

9

کارشناس بین‌الملل (شناسایی و معرفی)

10

کارشناس بین‌الملل (توسعه و مشارکت‌های علمی)

11

کارشناس بین‌الملل (تبادل آثار و ظرفیت‌ها)

کارشناسی مسئول ترجمه

12

کارشناس مسئول ترجمه

13

کارشناس ترجمه

کارشناسی مسئول تشریفات و اداری

14

کارشناس مسئول تشریفات

15

متصدی تشریفات

مأموریت:

 1. تمهید توانمندسازی اعضای هیات علمی و محققان برای حضور در عرصه‌های علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور
 2. زمینه‌سازی و عرضه آثار علمی برحسب نیازهای جوامع مخاطب
 3. ایجاد و توسعه همکاری های علمی و فرهنگی در عرصه داخلی و بین الملل

حوزه سازمانی مأموریت ها:

 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در عرصه تعاملات علمی داخلی و بین المللی.
 2. معاونت آموزش بویژه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در عرصه تعاملات علمی بین المللی
 3. قطب های فکری و فرهنگی در حوزه تعاملات علمی بین المللی

شرح وظایف:

 1.  آگاهی از اهداف، خط  مشی ها، سیاست ها و برنامه هاي علمی و فرهنگی دفتر
 2. اتخاذ سیاست‌های اجرایی هماهنگ با اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی دفتر
 3. تهیه و پیشنهاد سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و راهکارهای تعامل وهمکاري‌ علمي و پژوهشي پژوهشگاه با مراكز و مؤسسات  علمی داخلي و خارجي، به رییس پژوهشگاه
 4. اطلاع از قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهشی و پیشنهاد مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فعالیت همکاری های علمی و بین المللی و ارائه پیشنهادهای تکمیلی به مراجع ذی ربط و تلاش برای ایجاد انطباق بین آیین‌نامه و مقررات ناظر به برنامه‌ها و فعالیت مرکز با اسناد بالادستی پژوهشگاه، دفتر، وزارت علوم و ...

5   گسترش سطح ارتباطات و همکاري با مراکز علمی و فرهنگی از طریق مشارکت، عضویت، حمایت و ... در همایش‌ها، و مجامع و پروژه‌های علمی و ....

6- توانمند سازی علمی اعضای هیأت علمی از طریق فرصت‌های مطالعاتی، حضور در مجامع علمی داخلی و خارجی، افزایش مهارت‌های علمی و پژوهشی، برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی، نشست‌های علمی و ...

7- معرفی ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی.

8- ساماندهی ترجمه آثار پژوهشی مورد نیاز

9- زمینه سازی و فراهم نمودن مقدمات مربوط به انعقاد قراردادها، تفاهم نامه و موافقت نامه های پژوهشگاه با مؤسسات علمی داخل و خارج کشور

10- برنامه ریزی و همکاری در برگزاری نشست ها و همایش های ملی و  بین المللی پژوهشگاه

11- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارسال به رئیس پژوهشگاه.

12- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مرکز و ارسال به رئیس پژوهشگاه.  

معرفی اداره همکاری‌های علمی

«ساختار، مأموریت و شرح وظایف»

ساختار:

ردیف

سازمان نفرات اداره همکاری‌های علمی

1

رئیس

2

کارشناس رسانه و ارتباطات

3

کارشناس کرسی‌ها و نشست‌های علمی

4

کارشناس همایش‌ها

5

کارشناس همکاری‌های علمی

مأموریت:

معرفی توانمندی‌های پژوهشی، ایجاد و توسعه ارتباط علمی با شخصیت‌ها و مراکز پژوهشی، ساماندهی کرسی‌ها و نشست‌های علمی، همایش‌ها و پوشش رسانه‌ای آن‌ها.

شرح وظایف:

 1. تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و راهکارهای تعامل و همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه با مراکز و مؤسسات پژوهشی داخلی جهت بررسی و تصویب در شورای همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 2. شناسایی و فراهم نمودن زمینه‌های ارتباط با شخصیت‌ها و مراکز علمی و پژوهشی
 3. برنامه‌ریزی برای گسترش سطح و نحوه برقراری ارتباطات علمی
 4. تلاش در جهت عضویت واحدهای پژوهشی پژوهشگاه در انجمن‌ها و مجامع علمی در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دفتر
 5. فراهم ساختن زمینه بهره‌مندی پژوهش‌گران و اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخلی و ارزیابی نتایج حاصله؛
 6. گردآوری اطلاعات علمی و پژوهشی، قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی به منظور رعایت استانداردها و استفاده از تجارب
 7. پوشش رسانه‌ای مناسب رویدادهای علمی مرتبط با حوزه فعالیت مرکز و اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های علمی مرتبط با سایر مراکز به مخاطبان داخلی
 8. تعین معیارها و استانداردهای کرسی‌ها و نشست‌ها علمی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مطابق معیارهای تعریف شده
 9. تعین معیارها و استانداردهای همایش‌های علمی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مطابق معیارهای تعریف شده
 10. تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به همکاری‌های علمی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی
 11. پیشنهاد تنظیم و ارائه گزارش عملکرد اداره
 12. پیشنهاد بودجه سالانه اداره
 13. انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس مرکز

معرفی اداره امور  بین الملل

« ساختار، مأموریت، و شرح وظایف»

ساختار:

اداره امور بین‌الملل

8

رئیس اداره امور بین‌الملل

9

کارشناس بین‌الملل (شناسایی و معرفی)

10

کارشناس بین‌الملل (توسعه و مشارکت‌های علمی)

11

کارشناس بین‌الملل (تبادل آثار و ظرفیت‌ها)

مأموریت: معرفی توانمندی‌های پژوهش، ایجاد و توسعه ارتباط علمی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با شخصیت‌ها و مراکز پژوهش، ساماندهی همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی در عرصه بین‌الملل

شرح وظایف:

 1. پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست های مربوط به روابط و همکاری‌های علمی بین المللی پژوهشگاه با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی؛
 2. تنظیم و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور بین‌الملل پژوهشگاه، جهت بررسی و تصویب در شورای همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 3. ایجاد زمینه همکاری شخصیت ها و مراکز علمی خارج از کشور با پژوهشگاه
 4. تدوین، تنظیم و پی‌گیری اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با شخصیت‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
 5. شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشگاه به مراكز علمی بین‌المللی با استفاده از امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و فضای مجازی
 6. ایجاد زمینه تبادل تجارب و دستاوردهای پژوهشگاه و مراکز علمی خارج از کشور در برنامه‌ها، ارتقاي بهره‌وري و تسهيل توليد علوم انسانی و اسلامی
 7. توانمند سازی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه جهت حضور در عرصه بین الملل
 8. فعال سازی حضور و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه در مجامع علمي بين‌المللي
 9. ساماندهی ديدارها و حضور‌ مسئولان‌، اعضای هیئت علمی و محققان پژوهشگاه درمجامع علمی ، فرصتهای مطالعاتی و ماموریت های علمی خارج‌ از كشور و بالعکس
 10. تنظیم و ارائه گزارش عملکرد امور بین‌الملل
 11. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه امور بین‌الملل

معرفی کارشناسی مسئول ترجمه

«ساختار، مأموریت و شرح وظایف»

ساختار:

ترجمه

12

کارشناس مسئول ترجمه

13

کارشناس ترجمه

مأموریت: ترجمه و آماده‌سازی آثار علمی ـ پژوهشی به تناسب نیازهای جامعه هدف

شرح وظایف:

 1. آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه؛
 2. تهیه و تدوین برنامه‌های لازم حوزه ترجمه جهت تحقق اهداف، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های پژوهشی پژوهشگاه؛
 3. اطلاع از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و پژوهشی؛
 4. بررسی و پیشنهاد آثار پژوهشی به منظور قرارگرفتن در فرآیند ترجمه و تعیین سطح ترجمه و مترجم آن؛
 5. تنظیم  و انعقاد قرارداد ترجمه و پی‌گیری آن؛
 6. بررسی و ارزیابی آثار ترجمه شده و تأیید آن برای چاپ؛
 7. نظارت بر فرآیند ترجمه و هماهنگی‌های لازم در جهت تسهیل فرآیند؛
 8. تنظیم و تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه واحد ترجمه؛
 9. تنظیم و ارائه گزارش عملکرد واحد ترجمه؛
 10. انجام سایر امور محوله مرتبط با ترجمه.

معرفی کارشناسی مسئول تشريفات

ساختار:

تشریفات

14

کارشناس مسئول تشریفات

15

متصدی تشریفات

معرفی:

این واحد یکی از مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی می‌باشد که مسئولیت کلیه امور تشریفاتی میهمانان خارجی و داخلی و نیز موارد مربوط به سفرهای خارجی، داخلی و  دیدارهای مقام عالی پژوهشگاه را با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و آشنا  به آیین و آداب تشریفات رایج بین‌الملل برعهده دارد.  

در ارتباط با میهمانان خارجی مواردی همچون  استقبال ،بدرقه ، هماهنگی استفاده از جایگاه تردد اختصاصی، اسکان ، اقامت، ترابری، اسکورت، و حفاظت و نیز  هماهنگی دیدارها و جلسات مقامات عالیرتبه  بر عهده این واحد بوده که بعضاً در این رابطه برنامه‌ریزی سفرهای داخلی و  بازدید  از مؤسسات علمی  فرهنگی و اماکن تاریخی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد .

مأموریت: هماهنگی و انجام امور تشریفات مربوط به سفرهای داخلی و خارجی، مراسم، همايش‌ها، نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و جلسات، متناسب با شان و منزلت پژوهشگاه و مدعوين

وظایف:

1-آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشگاه

2- اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای امور محوله

3- ساماندهی خدمات پشتیبانی مربوط به مدعوین و هیأت‌های اعزامی پژوهشگاه

4- هماهنگی و تعامل لازم با واحدهای اداری مرتبط با تشریفات از جمله حراست، پشتیبانی، روابط عمومی و ...

5- هماهنگی و نظارت بر امور مربوط تهیه بلیط، روادید، گذرنامه،اقامت، ایاب و ذهاب، پذیرایی، تهیه بلیط، هدایا، انتخاب مجری، قاری، مراسم افتتاحیه و مراسم اختتامیه، بازدیدها و ...

6- تهیه دیتای ارتباطی از مدعوین اعم از تلفن، ایمیل، وب‌سایت و ...

7- ایجاد، نگهداری و برنامه‌ریزی بازدید از اتاق افتخارات پژوهشگاه

8- تهیه یادگاری و یادبود خاطره‌انگیز

9- برنامه‌ریزی، تقویم و هماهنگی کلیه سفرها و بازدیدهای رسمی داخلی و خارجی پژوهشگاه

10- پی‌گیری و دریافت گزارش و تدوین سفرها و بازدیدهای رسمی پژوهشگاه، و انعکاس به مراجع ذیربط

11- تهیه بیوگرافی و رزومه علمی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات مسئول

12- برقراري تماس با نهادهای مربوط به منظور هماهنگي و تنظيم برنامه هاي مربوط به امور تشريفات و ملاقاتها، كنفرانسها، سمينارها و نظاير آن.

13- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو صوتی، تصویری، عکس و اسلاید از سفرها و بازدیدهای علمی

14- تهیه و ارائه کارت‌های شناسایی و دفترچه برنامه همایش به میهمانان.

15- تهیه و ارسال گزارش عملکرد دوره‌ای و سالانه.

16- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه واحد تشریفات.

اسامی و شماره تماس همکاران مرکز همکاری‌های علمی وبین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ردیف

واحد

نام

نام‌خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

1

مرکز همکاری‌های

علمی و بین‌الملل

رجب‌علی

اسفندیار

رئیس مرکز

1131

2

ماشااله

پاپی جوهرزاده

مسئول دفتر مرکز

1340

3

اداره همکاری‌های علمی

جلال

عراقی

رئیس اداره

1350

4

اباصلت

غریب

کارشناس همکاری‌های علمی

1350

5

قاسم

جعفرزاده

کارشناس کرسی‌ها و نشست‌ها

1351

6

علی

میرزایی

کارشناس رسانه و ارتباطات

1352

7

کارشناس همایش‌ها

1351

8

اداره امور بین‌الملل

حسن

عبدی‌پور

رئیس اداره

1347

9

سیدابراهیم

عباسی

کارشناس بین‌الملل(تبادل آثار و ظرفیت‌ها)

1416

10

عدلت

عابدینی

کارشناس بین‌الملل(شناسی و معرفی)

1348

11

علی

عامری

کارشناس بین‌الملل(توسعه و مشارکت‌ها علمی)

1348

12

واحد ترجمه

محمدتقی

محمدیان

کارشناس مسئول ترجمه

1360

13

محمدرضا

عموحسینی

کارشناس ترجمه

1360

14

واحد تشریفات

اباصلت

غریب

کارشناس مسئول تشریفات

1415

15

مظاهر

رضایی

متصدی تشریفات

1349

به روزشده و ارسال به سایت پژوهشگاه در تاریخ: 3 مرداد 1397

منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
اخبار, معرفی مرکز, معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2913
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما