اعضای گروه

خدمات

پشتیبانی

پشتیبانی و نگهداری از سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیاده سازی و استقرار

پیاده سازی و استقرار سامانه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات

طراحی

طراحی و مدل سازی سامانه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاوره

مشاوره در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمونه کارها

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
گروه اشاعه اطلاعات و دانش
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما