پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - تفسیر قرآن گروه تفسیر قرآن
مأموریت اصلی:
تهیه و تدوین تفسیر های گوناگون قرآن به شکل ترتیبی و موضوعی، برای سطوح مختلف سنی و تحصیلی، ارائه نگرش های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛ تدوین و ارائه ترجمه های روان و جذاب قرآن به سبک های گوناگون، تهیه و تدوین متون آموزشی تفسیر و ترجمه قرآن کریم؛ انجام مطالعات تخصصی درباره اصول و مبانی علمی تفسیر و ترجمه، ارائه و بازتولید تفاسیر معتبر شیعی در قالب های جذاب؛ برقراری ارتباط علمی با مراکز و مؤسسات فعال در زمینه تفسیر و ترجمه؛ شناسایی، جذب و به کارگیری پژوهشگران توانمند؛ شناسایی کاستی های موجود در عرضه تفسیر و ترجمه ؛ برگزاری نشست های علمی.
اهداف و وظایف گروه:
الف - اهداف:
1. کشف نظر قرآن درباره موضوعات و مسائل و نیازهای جامعه معاصر؛
2. کشف ارتباط موضوعی و ساختار موضوعات قرآن با هدف سامان بخشیدن به مطالعات نظام سازی قرآنی؛
3. استخراج و ارائه نگرش های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛
4. تأمین نیازهای تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمه قرآن کریم برای اقشار و صنوف مختلف؛
5. تأمین نیازهای مراکز آموزشی در حوزه تفسیر و ترجمه قرآن؛
6. ترویج معارف قرآن در قالب متون آموزشی؛ 
7. بازتولید برخی تفاسیر بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جدید؛ 
8. ارتقای تراث تفسیری و ترجمه قرآن؛ 
9. تولید اندیشه در زمینه‌های مختلف؛ مانند تفسیر تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و...؛

ب - وظائف:
1. تدوین اهداف و برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت و عملیاتی برای فعالیت‌های پژوهشی گروه؛
2. ارائه سیاست‌های پیشنهادی برای بهینه و به روز کردن فعالیت‌های گروه؛
3. شناسایی و برقراری ارتباط فعال و مؤثر با مراکز همسو و بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های آن ها؛
4. شناسایی پژوهشگران در حوزه تفسیر، ترجمه و تدوین متون درسی و به کارگیری آن ها در راستای تحقق اهداف گروه؛
5. تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمه قرآن؛
6. شناسایی مسائل و کاستی های موجود و تدوین تفسیر ها و ترجمه های متناسب با نیازهای جامعه معاصر؛
7. برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات نقد و بررسی در زمینه تفسیر، ترجمه و متون آموزشی؛
8. ارزیابی آثار تفسیری، ترجمه‌ای و متون آموزشی و برنامه‌های جاری گروه؛
9. شناسایی دقیق اهداف آموزشی متناسب با نیازهای مخاطبان در راستای تهیه و تدوین متون آموزشی؛
10. ارائه ملاک‌های ترجمه معیار و الگوی طبقه‌بندی ترجمه‌های قرآن؛
11. تهیه و تنظیم گزارش سالیانه از فعالیت‌های گروه و ارایه آن به مسئولان مافوق؛
12. شناسایی، گردآوری و طبقه‌بندی منابع و مباحث تفسیری و ترجمه‌های قرآن؛
13. پیشنهاد موضوعات و مسائل برای تحقیق، تالیف و تدوین کتب، مقالات و پایان نامه ها؛
14. ارائه مشاوره به پژوهشگران و نویسندگان کتب ، مقالات و پایان نامه های قرآنی. 

مدیر گروه:
حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)
پست الکترونیک:a.modabber@isca.ac.ir
تلفن:025371160
داخلی: 1424

اعضای هیئت علمی و شورای علمی گروه:
1. حجه الاسلام و المسلمین حسن رمضانی
پست الکترونیک:h.ramezani@isca.ac.ir
2. حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا صفوی 
پست الکترونیک:m.safavi@isca.ac.ir
3. حجه الاسلام و المسلمین علی محمد یزدی
پست الکترونیک:a.yazdi@isca.ac.ir
4. حجه الاسلام و المسلمین سید علی اكبر حسینی
پست الکترونیک:a.hoseyni@isca.ac.ir
5. حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)
پست الکترونیک:a.modabber@isca.ac.ir

محققان گروه:
1. حجه الاسلام و المسلمین مرتضی دانشمند
پست الکترونیک:m.daneshmand@isca.ac.ir
2. حجه الاسلام و المسلمین محمد ابوطالبی
پست الکترونیک:m.Abootalebi@isca.ac.ir

کارشناس پژوهش گروه:
 فاضل ارجمند سید هادی ابراهیمی
داخلی :1448

آثار منتشر شده:
1. تفسیر راهنما/20جلد: آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، سال 71؛ 
2. الانظار التفسیریة للشیخ الانصاری: صاحبعلی المحبی، سال 74؛
3. علوم القرآن عند المفسرین (3 جلد): جمعی از محققان پژوهشکده، سال 74؛
4. جرعه ای از زلال قرآن/ 6 جلد : آیت الله میرزا ابوالقاسم محمدی گلپایگانی، سال 80؛
5. تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید: سید محمدعلی ایازی، سال 82؛
6. تفسیر بیان: حجه الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی، سال 83؛
7. پرسمان قرآنی معاد: سید علی هاشمی، سال 84؛
8. امام حسین(ع) و قرآن: گروهی، سال 84؛
9. پرسمان قرآنی نبوّت: سید علی هاشمی، سال 85؛
10. ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان: سید محمدرضا صفوی، سال 85؛
11. بازنگری تفسیر راهنما (21 جلد) آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان ، سال86؛ 
12. پرسمان قرآنی کودک: غلامرضا حیدری ابهری، سال 86؛
13. زن از زبان قرآن: جمعی از محققان مرکز، سال 86؛
14. پرسمان قرآنی امر به معروف و نهی از منکر: علی خراسانی، سال 87؛
15. ترجمه قرآن پژوهشکده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال 87؛
16. ترجمه قران بر اساس تفسیر المیزان همراه با نکات تفسیری برگرفته از تفسیر المیزان: سید محمدرضا صفوی، سال 87؛
17. پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم: علی مدبر (اسلامی)، سال 88؛
18. پرسمان عصمت ( شرحی بر آیه تطهیر ): علی اکبر بابایی، سال 89؛
19. پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده: محمدرضا حسین زاده، سال 89؛
20. پرسمان قرآنی پیامبر اعظم(ص): غلامرضا حیدری ابهری، سال 89؛
21. پرسمان قرآنی جبر و اختیار: علی کرجی، سال 89؛
22. پرسمان قرآنی خداشناسی: موسی سلیمانی، سال 89؛
23. پرسمان قرآنی فلسفه احکام: سید علی هاشمی، سال 89؛
24. مبانی و فلسفه تقلید از منظر قرآن کریم: محمدصادق یوسفی مقدم، سال 89؛
25. بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با یهود: علی اکبر مؤمنی، سال 90؛
26. بررسی دیدگاه ها درباره اختصاصات پیامبر(ص) از دیدگاه قرآن: محمدصادق یوسفی مقدم، سال 90؛
27. پیام های آسمانی/ جلد 1: مرتضی دانشمند، سال 90؛
28. تفسیر آموزشی قرآن کریم/ جلد 1 تا 8: سید محمدرضا صفوی، سال 90؛ 
29. انوار جاودان در تفسیر قرآن (جلد1و2): آیت الله خزعلی، سال 91؛
30. بازخوانی مبانی تفسیر: سید محمد رضا صفوی، سال 91؛
31. پژوهشی در غنا از دیدگاه قرآن وروایات تفسیری: محمد صادق یوسفی مقدم، سال 91؛
32. تربیت اعتقادی و معنوی با نگاه قرآنی: فرج الله میر عرب، سال 91؛
33. تفسیر سوره یوسف: آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی، سال 91؛
34. تفسیر قرآن (سوره های جمعه، کافرون، نصر، کوثر و مسد ): آیت الله طاهری خرم آبادی، سال 91؛
35. جامعه آرمانی قرآن کریم: علی محمدی آشنانی، سال91؛
36. روش بیان قرآن: علی محمد یزدی، سال 92؛
37. آیات الاحکام (بیان احکام فقهی در قرآن)، سید محمد رضا صفوی،سال 93؛
38. تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی؛ محمد مهدی فیروز مهر، سال93؛
39. تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم؛ محمد احسانی،سال93؛
40. سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن، علی محمد یزدی، سال 93؛
41. سیری در اسرار فرشتگان، محمد زمان رستمی و طاهره آل بویه، سال93؛
42. سیمای ابرار در آینه قرآن، علی مدبر (اسلامی) سال 93؛
43. ظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن (نگرش ها و چالش ها): سید علی اکبر حسینی، سال93.
44. اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی (جلد 1 و 2): محمد علی محمدی، سال 94؛
45. بازپژوهی ملاک های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم: سید جعفر صادقی فدکی، سال94؛
46. بدعت در نگاه قرآن: محمد علی یزدی، سال 94؛
47. شواهد قرآنی حکمت متعالیه: علی کرجی، سال94؛
48. قلمرو موضوعات قرآنی، علی محمد یزدی، سال 96.

آثار آماده انتشار:
1. بازنگری ترجمه قرآن براساس تفسیر المیزان؛
2. بازنگری کتاب تفسیر آموزشی (جلد 4 – 1)؛
3. برخی از پیش نیازهای تفسیر (چالش های تفسیر موضوعی، شرایط بهره وری از قرآن، جایگاه اهل بیت(ع) در فهم قرآن و نقش آگاهی اشعار جاهلی در فهم قرآن)؛
4. پیام های آسمانی (جلد 5-2)؛
5. تفسیر قرآن به قرآن در آینه روایات (جلد 1و 2)؛
1. ساختار درختی علوم و معارف قرآنی
2. ساختار سیاسی جامعه اسلامی از منظر قرآن
3. عرفان در آینه قرآن و روایات (عرفان عملی)
4. الفرید فی تفسیر القرآن المجید، (جلد 5-1)؛
5. نقش امید در زندگی از نگاه قرآن؛
6. وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران (سیدقطب، علامه طباطبایی، ابن عاشور، علامه فضل الله).

آثار در دست تحقیق:
1. پیام های آسمانی، مجلدات بعدی؛
2. تفسیر موضوعی نبوت عامه با گرایش شبهه پژوهی (ویژگی های انبیا)؛
3. خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم؛
1. خوارق عادت در قرآن؛
2. درآمدی بر مبانی اخلاق قرآنی؛
3. عرفان در آینه قرآن و روایات (عرفان نظری)؛
4. فقه قرائات.
5. مبانی و فلسفه فقه القرآن؛
6. موانع رشد اخلاقی در قرآن کریم؛
7. نظریه اخلاق هنجاری اسلام بر اساس آیات قرآن؛
8. نقد ادعاهای اصول مذهب شیعه (اهل بیت (ع) در مکتب قرآن)؛
کلمات کليدي
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن- گروه علوم قرآنی, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن- گروه فرهنگ نامه ها و معاجم قرآنی, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن-دائره المعارف قرآنی, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن-گروه مطالعات تطبیقی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1159
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما