نشست نقد و بررسی کتاب امام خمینی و مساله آزادی با حضور نویسنده، دکتر شریف لک‌زایی و ناقدان آقایان دکتر اکبر اشرفی و دکتر محمد حسین جمشیدی برگزار می‌شود . نشست نقد و بررسی کتاب امام خمینی و مساله آزادی با حضور نویسنده، دکتر شریف لک‌زایی و ناقدان آقایان دکتر اکبر اشرفی و دکتر محمد حسین جمشیدی برگزار می‌شود .
زمان: دوشنبه، ششم اسفند نود و هفت ساعت چهارده تا شانزده 
مکان :سوهانک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولایت، سالن غدیر

تاب امام خمینی(ره) و مساله آزادی چهارمین اثر شریف لک‌زایی مدیرگروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره آزادی است که توسط نشر عروج و با همکاری مرکز فرهنگی و دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی (۱۳۹۷) چاپ و منتشر شده است.

فهرست تفصلی کتاب شامل:

مقدمه

فصل اول، اختیار، آزادی و کرامت

مقدمه

انسان شناسی

کرامت انسان

مسأله اختیار

مفهوم آزادی

خاتمه

فصل دوم، آزادی و امنیت

مقدمه: نگره ها در مناسبات آزادی و امنیت

چیستی امنیت

آزادی و امنیت شخصی

آزادی و امنیت اقتصادی

آزادی و امنیت فرهنگی

خاتمه

فصل سوم، آزادی و مشارکت سیاسی

مقدمه

آزادی حق تعیین سرنوشت

آزادی حق انتخاب کردن

آزادی حق نظارت و انتقاد

آزادی حق مخالفت و اعتراض

آزادی حق انتخاب شدن

خاتمه

فصل چهارم، مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها

مقدمه

پرسش درباره اقلیتها

مصویت اقلیتها

آزادی مذهبی

آزادی عقیده

رفتار با اقلیتها

فعالیت سیاسی

اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسأله اقلیتها

خاتمه

فصل پنجم، آزادی مطبوعات

مقدمه

الگوهای نظری نظام مطبوعات

الف: نظریه اقتدارگرایی

ب: نظریه آزادی گرایی

ج: نظریه مسئولیت اجتماعی

کارکردهای مطبوعات

محدودیت آزادی مطبوعات

الف: قانون

ب: مقدسات

ج: توطئه، تحریک و تضعیف

د: تهمت، دروغ و شایعه

ه: غرض ورزی و استفاده نادرست از آزادی

خاتمه

فصل ششم، به سوی یک نظریه آزادی

مقدمه

ریشه های فلسفی آزادی

تأملی مجدد در مفهوم آزادی

از کجا و چگونه شروع کنیم؟

ظرفیتها و الزامات

فهرست منابع

منبع: اخبار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
نقد کتاب, دکتر شریف لکزایی, اخبار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 58
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما