کتاب «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» در اين پژوهش با توجه به موضوع و نوع تحليل و تبييني که در بررسي روايات نشانه‌هاي ظهور شکل خواهد گرفت، و نيز گونه‌هاي روايات نشانه‌ها، به صورت بررسي و نقد منبعي، استنادي و محتوايي خواهد بود. ره‌آورد اين بررسی‌ها پس از بازنمايي اعتبار منبع و سند برخي روايات نشانه‌هاي حتمي ظهور، بی‌پايگي پاره‌اي از اين روايات روشن شد. با اين بيان که با توجه به جذابيت مضمون نشانه‌ها سخناني در اين باره از بنيان جعل و يا سخناني دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. عنوان: بررسي تحليلی روايات نشانه‌های ظهور
مؤلف: خدامراد سلیمیان
ناشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار: پاییز 1398

چکیده کتاب:
بحث «نشانه‌هاي ظهور و قيام حضرت مهدي عليه السلام» و به‌طور ويژه «نشانه‌هاي حتمي» در ميان مباحث گسترده و گوناگون مهدويت از بحث‌هايي است كه امروزه در كانون نگاه دوستداران و نيز مخالفان و دشمنان اين باور قرار گرفته است. روشن است که سخنان پيشوايان معصوم عليهم السلام، ـ در جايگاه استوارترين تکيه‌گاه براي باورهاي ديني پس از آيات قرآن در اين باره پرده از پديده‌هايي بر می‌دارد که در آخرالزمان و در پيوند با ظهور و قيام امام مهدي عليه السلام، رخ خواهد نمود.
و البته برخي از اين سخنان در گذر زمان تا امروز دگرگوني‌هايي مانند: نقل به معنا، تقطيع، تصحيف، و حتي جعل و تحريف را پشت سر گذاشته است. که اين خود دستاويزي براي مخالفان و دشمنان در القاي شبهه در اين زمينه شده، آسيب‌ها و تشويش‌هايي را نيز در پي داشته است. 
بررسي اين روايات به‌ويژه از نگاه اعتبار منبع، سند، متن و دلالت آن بر محتوا، و نيز اشاره به برخی بسترهاي صدور و نقل اين روايات، موضوع اين پژوهش است. در کنار آن، اشاره به برخي واژگان و پرداختن به كليّات و بحث‌هاي پيراموني آن مي‌تواند كمك فراواني به روشن‌تر‌شدن بحث نمايد.
از اين رو اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش‌ بنيادين سامان يافته که: روايات نشانه‌هاي ظهور از نظر منبع، سند، داراي چه ميزان اعتباري است؟ و متن و محتواي آن، چگونه تبيين و تحليل مي‌شود؟ 
در اين پژوهش با توجه به موضوع و نوع تحليل و تبييني که در بررسي روايات نشانه‌هاي ظهور شکل خواهد گرفت، و نيز گونه‌هاي روايات نشانه‌ها، به صورت بررسي و نقد منبعي، استنادي و محتوايي خواهد بود.
ره‌آورد اين بررسی‌ها پس از بازنمايي اعتبار منبع و سند برخي روايات نشانه‌هاي حتمي ظهور، بی‌پايگي پاره‌اي از اين روايات روشن شد. با اين بيان که با توجه به جذابيت مضمون نشانه‌ها سخناني در اين باره از بنيان جعل و يا سخناني دستخوش دگرگوني‌هايي شده است.


منبع: اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی, آثار علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 212
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما