به همت پژوهشکده فلسفه و کلام انجام شد: هفتاد و هشتمین جلسۀ شورای پژوهشی هفتاد و هشتمین جلسۀ شورای پژوهشی پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی در سه شنبه مورخ 1399/3/27 ساعت 8:30 با حضور آقای دکتر ابراهیم علی‌پور، رئیس پژوهشکده، حجج اسلام  آقایان دکتر معلمی و فیروزجایی  از اعضای بیرونی و آقایان دکتر دانش، دکتر سوری و دکتر کرباسی از اعضای داخلی پژوهشکده برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا ( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  هفتاد و هشتمین جلسۀ شورای پژوهشی پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی در سه شنبه مورخ 1399/3/27 ساعت 8:30 با حضور آقای دکتر ابراهیم علی‌پور، رئیس پژوهشکده، حجج اسلام  آقایان دکتر معلمی و فیروزجایی  از اعضای بیرونی و آقایان دکتر دانش، دکتر سوری و دکتر کرباسی از اعضای داخلی پژوهشکده برگزار شد.
 در این جلسه چهار کتاب «‌علم دینی، امکان‌ها و چالش‌ها»، «‌نقد طبیعت‌گرایی علمی»، «استخراج، تحلیل و ارزیابی مدل‌های  اجتهادی در روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی» مربوط به همایش علم دینی و گروه فلسفۀ اخلاق و کتاب «جاودانگی بر پایۀ داده‌های عام عقلی» مربوط به همایش جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت و گروه فلسفه پس از بررسی و ارزیابی‌ کتاب‌های فوق با چاپ و نشر آنها موافقت کردند.

همچنین اعضا در مورد طرح‌نامه ویژۀ کرسی‌های نوآوری با عنوان «نظریه‌پردازی متن‌اندیش در مدرسۀ کلامی کوفه» از آقای دکتر اکبر اقوام کرباسی پس از استماع توضیحات ایشان، آن را کامل ندانسته و مقرر کردند که اصلاحات مطرح‌شده در جلسه انجام شود و طرح در جلسۀ بعدی شورا دوباره ارائه گردد.  
منبع: پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 84
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما