در دومین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب؛ مقاله ویژگی های دو تجربه متفاوت مدیریت تولید علم مسلمانان ارائه شد. در دومین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب؛مقاله ویژگی های دو تجربه متفاوت مدیریت تولید علم مسلمانان و تأثیر آن بر پیدایش ادوار تمدن اسلامی نوشته دکتر محمد باغستانی ارائه شد. یکی از عوامل مهم پیدایش ادوار تمدن اسلامی «حمایت/ دخالت مدیریتی جریان بیرونی و نابودی استقلال مدیریت درونی» است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله ویژگی های دو تجربه متفاوت مدیریت تولید علم مسلمانان و تأثیر آن بر پیدایش ادوار تمدن اسلامی نوشته دکتر محمد باغستانی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی در دومین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب ارائه شد.

چکیده مقاله: 
تمدن اسلامی همچون تمدن های بزرگ جهانی از ادوار گوناگون برخوردار است. عامل پیدایش این ادوار گاه بیرونی و گاه درونی بوده اند. در میان عوامل درونی تجربه مدیریت تولید علم مسلمانان اهمیت ویژه ای داشته است؛ چرا که در کنار عوامل دیگر منجر به برخورداری تمدن اسلامی از دو ویژگی موسوم به شکوفایی و انحطاط شده که دو دوره مهم تاریخی را برای این تمدن رقم زده اند. مسئله این پژوهش با فرضیه«ارتباط میان عصر شکوفایی و انحاطاط تمدن اسلامی با سبک متفاوت مدیریت علم مسلمانان» این است که ویژگی های دو تجربه متفاوت مدیریت تولید علم مسلمانان به عنوان عوامل پیدایش دو دوره شکوفایی و انحطاط تمدن اسلامی چیست؟ 
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تبیینی توانسته است با جداسازی مدیریت بیرونی و درونی از تولید علم به استناد داده های تاریخی مهم ترین سرفصل تجربه هر یک از این دو مدیریت را به ترتیب«حمایت جریان بیرونی و استقلال جریان درونی» و تشریح ویژگی های برآمده از این سیاست مدیریتی و نیز «حمایت/ دخالت مدیریتی جریان بیرونی و نابودی استقلال مدیریت درونی» و تشریح ویژگی های برآمده از این سیاست مدیریتی را به عنوان یکی از عوامل مهم پیدایش ادوار تمدن اسلامی تبیین نماید.


 
منبع: اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 100
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما