با حضور تیم اندرسون؛ نشست مقاومت و همگرایی در جهان اسلام برگزار شد ششمین نشست راهبردی و تمدنی با عنوان «مقاومت و همگرایی در جهان اسلام» به اهتمام مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و همکاری میز تمدن در دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا، ششمین نشست راهبردی و تمدنی با عنوان «مقاومت و همگرایی در جهان اسلام» به اهتمام مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و همکاری میز تمدن در دفتر تبلیغات اسلامی، با حضور تیم اندرسون (Tim Anderson) رئیس «مرکز مطالعات ضد هژمونی» (Center for Counter Hegemonic Studies) (شهر سیدنی، استرالیا) برگزار شد.

اندرسون پس از گزارشی از فعالیتهای خود، به توصیف و تحلیل کتاب خود با عنوان محور مقاومت (Axis of Resistance) پرداخت و آنگاه تصریح کرد: همان طور که امروزه جنگها و انواع اقتصادی، فرهنگی، و نظامی آن همه یکی هستند (جنگ کلی استعمار که با منطق قدرت پیش می رود)، مقاومتها هم (فارغ از ویژگیهای منطقه ای و دینی) همه یکی هستند (مقاومت کلی که با منطق ایستادگی و عدم تمکین جلو می رود) و باید همه را به صورت یک دیسیپلین علمی ارائه کرد.
اندرسون این جمله از مقام معظم رهبری که «هنر ما این است که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا بکنیم» را جمله ای راهبردی و منطق مقاومت نه فقط در جهان اسلام بلکه در همه کشورهای مقاومت در جهان از جمله کشورهای آمریکای جنوبی (آنجا که شعار «یا می سازیم و یا می میریم» سر می دهند) ترسیم نمود.
در ادامه نشست، پرسشهایی از ناحیه اساتید حاضر در جلسه، مبنی بر عنصر جهاد و ارتباط آن با مقاومت، ضمانت تداوم مقاومت، ضرورت فعال سازی دولت تمدنی در صحنه مقاومت (مقاومت تمدنی)، مقاومت رهبران و مقاومت توده، و آینده مقاومت و امید به آن در آمریکای لاتین امروز مطرح شد و در رفت و برگشت با اندرسون گفتگوهای موثری صورت گرفت.
در انتهای نشست، سید مجید امامی دبیر جلسه تأکید کرد که آنچه تاکنون در مورد مقاومت و وحدت و همگرایی بر آمده از آن صورت گرفته است، «توافق نخبگانی بر عنصر مقاومت» بوده است، در حالی که علاوه بر توافق نخبگانی، باید در صورت بندی مقاومت کلان تمدنی ظرفیتهای ۱. پیمانهای اقتصادی در جهان مقاومت، ۲. راهبرد مقاومت اجتماعی، و ۳. تعایش فرهنگی و مقاومت برآمده از آن (مقاومت فرهنگی) را نیز فعال کرد.
منبع: مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
کلمات کليدي
اخبار مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 187
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما