پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت  باورداشت مهدویت از جمله باورهای مهم و اصیل اسلامی بوده و مورد قبول همه گروه های اسلامی بطور عام و مورد اذعان قاطبه علماء و اندیشمندان اسلامی بطور خاص می باشد. در کنار اعتقادورزی فراگیر مسلمانان و علمای اسلامی نسبت به اندیشه مهدویت، معدود افرادی با وصف اندیشمندی به انکار ، استبعاد و تردید این اندیشه با رویکرد های مختلف پرداخته و اصیل بودن و اسلامی بودن آن را زیر سوال برده اند. <span style="color:#0033cc"></span><span style="color:#1abc9c"><strong>_ عنوان: رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت<br /> &nbsp;مؤلف: حجت الاسلام حسین الهی نژاد<br /> ناشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> تاریخ انتشار: تابستان 1398</strong></span><span style="color:#0033cc"><br /> چکیده کتاب: باورداشت مهدویت از جمله باورهای مهم و اصیل اسلامی بوده و مورد قبول همه گروه های اسلامی بطور عام و مورد اذعان قاطبه علماء و اندیشمندان اسلامی بطور خاص می باشد. در کنار اعتقادورزی فراگیر مسلمانان و علمای اسلامی نسبت به اندیشه مهدویت، معدود افرادی با وصف اندیشمندی به انکار ، استبعاد و تردید این اندیشه با رویکرد های مختلف پرداخته و اصیل بودن و اسلامی بودن آن را زیر سوال برده اند.<br /> رویکرد های نظیر؛ حدیث شناختی، دین شناختی، مذهب شناختی، نماد شناختی، کارکرد شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی و... مثلا با رویکرد حدیث شناختی، احادیث مهدویت را ضعیف، متناقض و جعلی تلقی نموده اند و با رویکرد دین شناختی، اندیشه مهدویت را کپی برداری از مجوسیت، یهودیت و مسیحیت دانسته و اتهام وارداتی و غیر اسلامی بودن را نثار آن کرده اند و با رویکرد مذهب شناختی ، انگ فرقه ای و مذهبی بودن به اندیشه مهدویت زده و آن را از اختراعات و جعلیات شیعه تلقی نموده اند. و با رویکرد نماد گرائی، مهدویت و آموزه های مهم آن را نمادین و سمبلیک تصور کرده و اتهام غیر شناختاری و غیر حقیقی بودن را متوجه آن نموده اند. در پاسخ به ایرادات و اتهامات مخالفین ، منکرین و مرددین مهدویت در اهل سنت، قاطبه علمای اهل سنت حرکت و تلاش مضاعفی بخرج داده و با ارائه دلایل و براهین عقلی و نقلی به وحیانی بودن اندیشه مهدویت نظر داده اند و با استناد به احادیث نبوی که توسط صحابه و تابعین در منابع دست اول حدیثی نظیر صحاح، مسانید، سنن، جوامع و اطراف آمده به توجیه اسلامی بودن آن همت گماشته اند. بی شک در کنار همه این مکتوبات و منقولات معتبر، اذعان علما و اندیشمندان اسلامی به صحیح بودن، متواتر بودن و مستفیض بودن روایات مهدویت از یک طرف و اجماعی، اعتقادی و ایمانی بودن باورداشت مهدویت از طرف دیگر دلیل قوی و مستند محکمی است که اتهامات و ایرادات مخالفین مهدویت بی پایه و بی اعتبار است.</span><br /> &nbsp;
کلمات کليدي
حجت الاسلام دکتر حسین الهی نژاد, اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 473
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما