تعارض اصل و ظاهر نویسنده ارجمند که سالیانی در سمت قضا و مدیریت این کار بزرگ و سخت، تلاش قابل تقدیری داشته  است، در این پژوهش، به بررسی تعارض اصل و ظاهر در قضای اسلامی پرداخته و تلاش کرده است با بهره گیری از حوزه نظر، به عمل برسد و با بررسی و جمع بندی ابتکاری خود، معیاری روشن و کارآمد برای حلّ تعارض اصل و ظاهر ارائه کند.
تعارض میان ظاهر و اصل از جنبه های نظری و کاربردی در حوزه¬های اصول فقه، فقه و حقوق مورد بحث عالمان قرار گرفته است و یکی از مهمترین مواقع کارایی این موضوع در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسان¬هاست که در حوزه قضاء و در مسیر دادرسی انجام می شود؛ چرا که در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی، گاهی ظاهر با اصل تعارض پیدا می کند. دادرس و قاضی نیز در مواردی که اصل و ظاهر هر دو در یک دعوا به نفع یکی از طرفین نیست بلکه اصل به نفع یک طرف و ظاهر به نفع دیگر است، با بررسی اصل و ظاهر بر اساس مبنای فقیهان، به ترجیح یکی بر دیگری به داوری می نشیند؛ این در حالی است که در متون حقوقی متداول و در رویه قضایی جاری، حکم و معیار روشنی در این زمینه وجود ندارد. 
نویسنده ارجمند که سالیانی در سمت قضا و مدیریت این کار بزرگ و سخت، تلاش قابل تقدیری داشته  است، در این پژوهش، به بررسی تعارض اصل و ظاهر در قضای اسلامی پرداخته و تلاش کرده است با بهره گیری از حوزه نظر، به عمل برسد و با بررسی و جمع بندی ابتکاری خود، معیاری روشن و کارآمد برای حلّ تعارض اصل و ظاهر ارائه کند.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در جهت پاسخ¬گویی به پرسش های فکری ، فرهنگی و دینی، زمینه¬های لازم برای بازتولید علوم انسانی مبتنی بر منابع اسلامی را به عنوان مهم ترین هدف دنبال می کند و درصدد است در عرصه پژوهش های دینی، برای احیای تمدن اسلامی گام بردارد و این اثر را نیز گامی در مسیر می داند.

 
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/739-D8AAD8B9D8A7D8B1D8B6-D8A7D8B5D984-D988-D8B8D8A7D987D8B1-D8AFD8B1-D981D982D987-D988-D982D8A7D986D988D986 کلمات کليدي
معرفی کتاب, اخبار معاونت پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 309
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما