با ارایه تمدن پژوهان انجام شد: سلسله نشست‌های فهم تمدن قرآنی در نمایشگاه قرآن دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد سلسله نشست های فهم تمدن قرآنی با حضور اساتید و کارشناسان برجسته دینی، در حاشیه نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. هم اندیشی «فهم تمدنی قرآن» روز چهارشنبه یکم خرداد از ساعت 5.30 عصر در مرکز همایش های غدیر از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و مرکز همکاری های بین الملل در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شروع به کار کرد و تا ساعت 12 شب ادامه یافت. ا
ین هم اندیشی با حضور اساتیدی همچون دکتر میرمحمدی، دکتر رهدار، دکتر امیدی، دکتر جمالی، دکتر نوروزی، دکتر محمدرضا بهمنی، و برخی دیگر از محققان تمدنی و قرآنی، و با ارائه آقایان احمد آکوچکیان، الویری، سعید بهمنی، و میرزایی انجام گرفت و ارائه کنندگان تلاش کردند که فهم تمدنی خودشان را از قرآن در حضور محققان و اساتید مختلف محک بزنند. در گام نخست، دکتر حبیب اله بابائی، این هم اندیشی را در ادامۀ جلسات گروه «قرآن و تمدن» معرفی کردند و گفتند گروه «قرآن و تمدن» که از عمر علمی آن 20 ماه می گذرد، در دو مسیر تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی به خوانش تمدنی از قرآن پرداخته و آنچه که در این هم اندیشی انجام خواهد یافت، ارائه مثال ها و نمونه هایی از تفسیر موضوعی تمدن است که توسط اساتید مطرح می شود. ایشان بر این موضوع تأکید کردند که موضوعات ارائه شده در این هم اندیشی ضرورتا همه در یک مسیر و طبق یک نقشه انجام نشده استَ، و لذا نباید در این هم اندیشی ارائه یک دستگاه و یا یک الگوی نظام مند از تفسیر موضوعی تمدن را انتظار کشید، آنچه در این جلسه رخ خواهد ارائه نقطه عزیمت های مختلف در ورود تمدنی به تفسیر موضوعی قرآن است. 
بعد از توضیحات مقدماتی دکتر بابائی، دکتر احمد آکوچکیان مقاله خود را با عنوان «امکان پیشرفت شناخت علم و نظریه تحول تاریخی ـ تمدنی (با تأکید برسورۀ بقره)» ارائه کردند و آنگاه استاد سعید بهمنی به نقد ایشان پرداختند و سپس در مورد روش ورود ایشان به قرآن از جمله سوره بقره و همین طور ادبیات ایشان در فهم تمدنی قرآن، گفتگوها و ملاحظات و نقدهایی انجام گرفت. آنگاه جناب محمد علی میرزایی، بحث خود را با عنوان «مراتب خطاب و تلقی جمعی در قرآن و نقش آن در تفسیر تمدنی» ارائه کردند و آنگاه دکتر احمد آکوچکیان به نقد مطالب ایشان پرداخت و سپس گفتگوها در موضوع مقاله جناب میرزایی از ناحیه اساتید حاضر تا افطار ادامه یافت. بعد از نماز و افطار، قرار بود سه ارائه از سوی آقایان بابایی، الویری و بهمنی (سعید) صورت بگیرد که به جهت فشردگی مباحث و تراکم گفتگوها به دو ارائه از جنابان الویری و بهمنی قناعت شد. این قسمت از جلسه که با مدیریت و دبیری جناب حجه الاسلام عباس حیدری پور انجام یافت، جناب استاد سعید بهمنی بحث خود را با عنوان «مولفه های شناسا و ساخت مدل کشف و استخراج داده های تمدنی قرآن» و جناب دکتر الویری هم «خط زمان در قرآن، بررسی موردی «اذ» و «واذ»، ارائه کردند و آنگاه ناقدین محترم به ارائه ملاحظات و مخاطبین هم به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. این هم اندیشی بعد از گفتگوهای جدی و عمیق بویژه در «روش ورود تمدنی به قرآن» تا پایان شب ادامه یافت. 


منبع: مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
کلمات کليدي
نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی-نشست علمی, اخبار مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 93
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما