دفتر جنبش نرم‌‌افزاری و توسعه علوم اسلامی نهضت علمی و فرهنگی از نگاه امام خمینی مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، هدف فرهنگی آن است که شعار «انقلاب فرهنگی» به آن اشاره دارد. ایجاد انقلاب فرهنگی همسو با همان نهضت علمی و فرهنگی است که امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در پی تحقق چنین نهضتی بود. انقلاب یا نهضت علمی و فرهنگی ابعاد و زمینه‌ها و چارچوب‌هایی دارد که ابتدا ضروری است نگرش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی را درباره آن بررسی و تبیین کنیم.  گروه مؤلفان؛ نهضت علمی و فرهنگی از نگاه امام خمینی؛ تهیه‌کننده: دفتر جنبش نرم‌‌افزاری و توسعه علوم اسلامی؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهار 1386، 184ص رقعی.
***

مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، هدف فرهنگی آن است که شعار «انقلاب فرهنگی» به آن اشاره دارد. ایجاد انقلاب فرهنگی همسو با همان نهضت علمی و فرهنگی است که امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در پی تحقق چنین نهضتی بود. انقلاب یا نهضت علمی و فرهنگی ابعاد و زمینه‌ها و چارچوب‌هایی دارد که ابتدا ضروری است نگرش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی را درباره آن بررسی و تبیین کنیم. 
کتاب پیش روی با هدف فوق تدوین شده است و در پی ترسیم اندیشه امام خمینی در خصوص ضرورت، مفهوم، اهداف، مبانی، گستره، موانع، راهکارها و مخاطبان نهضت علمی و فرهنگی است. بر این اساس تدوین‌کنندگان کتاب تلاش کرده‌اند گفته‌ها و گزاره‌ها را در نظام منسجم که برخاسته از اصول اندیشه امام خمینی است، در اینجا گردآورند و تحلیل‌ها را در آن چارچوب عرضه کنند تا جایگاه هرمطلب در منظومه فکری امام خمینی روشن گردد. 
مؤلفان کتاب به شیوه تحلیلی و توصیفی سعی کرده‌اند تا چارچوب نظری امام خمینی را در نهضت علمی و فرهنگی استخراج کنند. 

مطالب کتاب در سه بخش عرضه شده است:
بخش اول: محتوای نهضت علمی و فرهنگی؛
بخش دوم: برنامه نهضت علمی و فرهنگی؛
بخش سوم: سازمان نهضت علمی و فرهنگی.
در بخش نخست از تعریف، ضرورت، اهداف، مبانی و گستره نهضت علمی و فرهنگی سخن رفته است. هدف از این نهضت، ساخت تمدن اسلامی و ارائه الگوی اداره تمدن الهی است. سخن‌گفتن از اهداف از آن روی ضرورت دارد که جهت‌گیری نهضت را فراموش نکنیم و به بیراهه نرویم. 
بحث دیگر در باب چگونگی تحقق این نهضت است که بخش دوم کتاب به همین بحث نظر دارد.

برای طراحی برنامه‌ای منسجم باید این مراحل طی شود:
تعیین مقدورات، شناسایی موانع، ارائه راهکارها. در باور مؤلفان، تمام ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، مرتبط با حوزه و دانشگاه است و در اختیارداشتن ساختار قدرت نیز مزیتی است که می‌تواند در مسیر نهضت فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان با شناسایی موانع این نهضت، سه مانع را بررسی کرده‌اند که عبارت‌اند از:
غرب‌زدگی، وابستگی، کاستی‌ها. در حوزه معرفت‌شناسی دینی پنج راهکار برای تحقق نهضت علمی و فرهنگی معرفی شده است که عبارت‌اند از:
آشناسازی جامعه با جلوه‌های مختلف فرهنگی بیگانه، شناخت و معرفی همه‌جانبه اسلام، برانگیختن احساس مسئولیت خواص و عوام، نهادینه‌سازی فرهنگ تولید، فعال‌سازی باورها و انگیزه‌های دینی جامعه. بخش سوم به این مطلب می‌پردازد که کدام نهادها عهده‌دار این نهضت علمی و فرهنگی‌اند. از بررسی بیانات امام خمینی این جمع‌بندی به‌دست می‌آید که ایشان پاسخگویی به مشکلات اجتماعی و ساختاری را از حوزه، دانشگاه و دستگاه اجرایی (حکومت) مطالبه و لزوم تحول در حوزه و دانشگاه برای حرکت تکاملی جامه اسلامی را بیان کرده‌اند.

با این‌همه مؤلفان کتاب معتقدند به ثمرنشستن نهضت علمی و فرهنگی جز با عزم ملی و مشارکت مسئولانه و جهادیِ همه قشرهای ملت و بسیج تمام ظرفیت‌ها و مقدورات اجتماعی ممکن نخواهد بود. 
تاریخ بروز رسانی سه شنبه نوزدهم فروردین ماه 1399
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/489-D986D987D8B6D8AA-D8B9D984D985DB8C-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D8A7D8B2-D986DAAFD8A7D987-D8A7D985D8A7D985-D8AED985DB8CD986DB8C کلمات کليدي
معرفی آثار, آثار علمی دفتر جنبش نرم‌‌افزاری و توسعه علوم اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 48
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما