پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی معنای زندگی این کتاب که مشتمل بر مجموعه مقالات درباب معنای زندگی است، با هدف طرح و تبیین دقیق و علمی مسئله معنای زندگی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان آن  از منظری فلسفی، تدوین شده است. روش ارائه مقالات این‌گونه است که چنانچه هر یک از مقالات اندیشمندان غربی نیازمند نقد و ارزیابی باشد، پس از آن مقاله، نویسنده و پژوهشگر اسلامی آن را در بوته نقد و ارزیابی قرار داده است.  جمعی از نویسندگان و مترجمان؛ معنای زندگی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، به‌سفارش مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی؛ چاپ اول، قم: پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تابستان 1388، 400 ص رقعی.
***

فهرست مطالب کتاب
•سخنی با خواننده
•آثار جدید در باره معنای زندگی
•حقیقت دین ابعاد چند گانه معنا
•آیا هدف خداوند می تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟
•خدا و معنای زندگی
•در بی معنایی معنا هست
•بی دلیلی بی معنایی
•قصه سرگردانی
•پوچی
•پوچی پ.چی
•حیات طیبه
•دین به زندگی معنا می بخشد
•نمایه اعلام
•نمایه اصطلاحات


بشر امروز هرچند به فناوری‌ها و امکانات مادی و رفاهی فراوانی دست یافته، هنوز خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به پرسش‌ها درباره معنای زندگی ندیده است. مسئله معنای زندگی از تأمل برانگیزترین مسائل فلسفی، دینی و روان‌شناختی است که تأثیرات مهمی بر ‌حوزه‌های معرفتی و هستی شناختی دارد و در این میان نمی‌توان از نقش بی‌بدیل دین در معنابخشی به حیات آدمی غفلت ورزید. کتاب حاضر از منظری فلسفی به مسئله معنای زندگی می‌پردازد.
این کتاب که مشتمل بر مجموعه مقالات درباب معنای زندگی است، با هدف طرح و تبیین دقیق و علمی مسئله معنای زندگی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان آن  از منظری فلسفی، تدوین شده است. روش ارائه مقالات این‌گونه است که چنانچه هر یک از مقالات اندیشمندان غربی نیازمند نقد و ارزیابی باشد، پس از آن مقاله، نویسنده و پژوهشگر اسلامی آن را در بوته نقد و ارزیابی قرار داده است. 
مقالات کتاب حاضر، به شیوه تحلیلی و توصیفی و انتقادی به بررسی مسئله معنای زندگی پرداخته‌اند.
این کتاب شامل ترجمه شش مقاله در باب معنای زندگی از اندیشمندان مغرب زمین است. مقالات مندرج در این کتاب به ترتیب از این قرار است:
1. «آثار جدید درباره معنای زندگی»، تدئوس متز؛
2. «حقیقت دین؛ ابعاد چندگانه معنا»، نینیان اسمارت؛
3. «آیا هدف خداوند می‌تواند سرچشمه معنای زندگی باشد»، تدئوس متز.
4. «خدا و معنای زندگی: نقد و بررسی مقاله آیا هدف خداوند می‌تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟»، عسکری سلیمانی امیری؛
5. «در بی‌معنایی»، والتر.تی. استیس؛
6. «بی‌دلیلی بی‌معنایی»، مصطفی ملکیان؛
7. «قصه سرگردانی: نقدی بر مقاله در بی‌معنایی معناست»، عسکری سلیمانی امیری؛
8. «پوچی»، تامس نیگل؛
9. «پوچیِ پوچی: نقدی بر مقاله پوچی»، عسکری سلیمانی امیری؛
10. «در حیات طیبه: نگاهی دیگر به مقاله پوچی»، حمید شهریاری؛
11. «دین به زندگی معنا می‌بخشد»، لوییس هاپ واکر.

برخی عناوینی که در مقالات مذکور آمده است، عبارت‌اند از:
فراطبیعت‌باوری، طبیعت‌گرایی، معنایِ معنا، جایگاه نظریه هدف [الهی]، هدف در تقابل با اخلاقی‌بودن خدا، اجبار استثمار، اغوا، آفرینش باانگیزه ضعیف، خدا، چیستی انسان، زندگی هدف‌دار، هدف مشترک زندگی، معيار تشخيص هدف نهايی، تعيين هدف از سوی خدا، اخلاقی‌بودن خدا و تعيين هدف زندگی از سوی او؟، نقد پاسخ متز، جبر در فلسفه و روان‌شناسی، آيا هدف خدا در تقابل با اوصاف کيفی اوست؟، بی‌معنایی زندگی انسان امروز عمدتاً معلول کسوف يا زوال انديشه دينی است، با نسبيت اخلاقی زندگی قابل استمرار نيست، علل پوچی، راه حل‌ها، راه راست کدام است؟، بانگ نااميدی، چيستی پوچی، پوچی فلسفی، پوچ‌بودن پوچ، همزادی ادراک پوچی و شکاکيت، راه حل پوچی، خودکشی، تحقير و سرپيچی، رندی و طنز.
 
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه یستم فروردین ماه 1399
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/550-D985D8B9D986D8A7DB8C-D8B2D986D8AFDAAFDB8C کلمات کليدي
معرفی آثار, آثار علمی پژوهشکده فلسفه و کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 47
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما