مصاحبه با جناب آقاي دکتر اکبري معلم در موضوع سايت معاونت منابع انساني و پشتيباني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي مصاحبه با جناب آقاي دکتر اکبري معلم در موضوع سايت معاونت منابع انساني و پشتيباني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
1. چه ضرورتي براي ايجاد سايت معاونت  منابع انساني و پشتيباني وجود دارد و اهداف راه اندازي سايت چيست؟
سايت معاونت منابع انساني و پشتيباني پژوهشگاه با اهداف ذيل راه اندازي شده است:
1. تسهيل ، تسريع و تقويت اطلاع رساني، آگاهي بخشي و فرهنگ سازي در امور مربوط به منابع انساني، پشتيباني و مالي پژوهشگاه با بهره گيري از فضاي مجازي؛
2. در راستاي اجرايي کردن سياست و اولويت پژوهشگاه مبني بر استفاده از فضاي مجازي و مکانيزه کردن امور؛
3. تقويت انگيزه و افزايش حس رقابت بين همکاران.
2. در سايت معاونت چه مطالبي بارگذاري و قرار مي گيرد؟
محتواي سايت معاونت شامل موارد ذيل مي شود:
1. بارگذاري مجموعه قوانين و مقررات آيين نامه ها، دستورالعمل ها، فرآيندها، شرح وظايف و فرم هاي مربوط به تفکيک حوزه منابع انساني، امور پشتيباني و امورمالي؛
2. انعکاس به موقع اخبار فعاليت¬ها، بخشنامه¬ها، پيام¬ها و برنامه¬هاي حوزه معاونت؛
3. اطلاع رساني به موقع تصميمات، اقدامات و مقررات جديد در حوزه معاونت منابع انساني و پشتيباني در راستاي تحقق حقوق شهروندي.
3. برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت معاونت براي سايت چيست؟
برنامه معاونت منابع انساني و پشتيباني براي سايت در کوتاه مدت، راه اندازي سايت با تفکيک سه اداره منابع انساني، امورپشتيباني و امورمالي است براي بارگذاري قوانين و مقررات مربوط به منظور تأمين اهداف مذکور و در درازمدت تکميل سايت با راه اندازي قسمت ارتباطات با مخاطبان و پاسخ به سؤالات همکاران و مهم تر، برنامه ريزي براي افزايش آگاهي همکاران و فرهنگ سازي در ابعاد مختلف امور کاري معاونت. هم چنين برنامه ريزي براي حضور معنادار در شبکه هاي اجتماعي براي استفاده از فضاي مجازي در تحقق اهداف معاونت.
4. آيا معاونت علاوه بر سايت، در شبکه هاي اجتماعي هم حضور خواهد داشت؟
معاونت فعلا در شبکه هاي اجتماعي حضور ندارد؛ ولي از برنامه هاي درازمدت آن حضور در شبکه هاي مجاز اجتماعي براي تحقق اهداف معاونت مي باشد.

 
منبع: تولید محتوای سایت پژوهشگاه
کلمات کليدي
اخبار معاونت منابع انسانی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 59
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما