قران
در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر صورت گرفت: تشریح دستاوردهای پژوهشی و فناوری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن فعالیت های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط رییس و مدیران این پژوهشکده در نشستی تشریح شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم در نشستی در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، به بیان دستاوردهای پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هدف ما در پژوهشکده این است که بتوانیم قرآن کریم که منبع اصلی معارف و تشریعات دینی است، جایگاه خود را در مراکز علمی و پژوهشی پیدا کند. 
وی گفت: همه این باور را داریم که قرآن آن ظرفیت و جایگاهی که دارد، هنوز نتوانسته است در جامعه اسلامی بروز پیدا کند، بنابراین نیاز به کار و فعالیت دارد و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در این زمینه موفقیت های چشم گیری را به دست آورده است.
رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: منابع انسانی و آثار این پژوهشکده قابل توجه است که در این پژوهشکده 95 فعالیت در حال انجام داریم یعنی به طرح هایی تبدیل شده و طرح فرآیندهای تصویب خواهی خود را طی کرده است. 
وی افزود: در حال حاضر 51 فعالیت قطبی در حال انجام است، 25 پروژه در پروژه مرجعیت علمی قرآن و 8 پروژه در ذیل پروژه قرآن و استشراق در حال انجام است. 
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم اظهار داشت: 25 پروژه در در دست نشر، 12 عنوان کلان پروژه و پژوهش های کلان از جمله فرهنگ نامه سبک زندگی، تدوین ادامه دائره المعارف و پرتال قرآن کریم در این پژوهشکده در حال انجام است.
رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: آینده این پژوهشکده آن است که بتوانیم در فقه القرآن و  آیات الاحکام و در همه علوم اسلامی و در اسلامی سازی علوم انسانی حرف اول را بزنیم.
وی افزود: جذب منابع انسانی، کمک به اسلامی سازی علوم انسانی و تحکیم علوم انسانی بر اساس قرآن، نقش آفرینی در تدوین متون آموزشی حوزه علمیه قم، نقش آفرینی پژوهشکده در موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از طریق ارائه مقالات، تقویت مطالعات روش شناسی، تقویت موضوع مرجعیت علمی قرآن، تقویت فعالیت های مربوط به فناوری و فراوری اطلاعات و ادامه فعالیت های موجود پژوهشکده از فعالیت های آینده این پژوهشکده است که برخی از زیرساخت های آن انجام شده است و در دستور کار می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علی خراسانی "مدیر گروه دائره المعارف قرآن کریم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن" تصریح کرد: گروه دائره المعارف قرآن کریم از سال 76 کار دائره المعارف را شروع کرده و قرار است که در 3200 موضوع که 900 موضوع اصلی و 2200 مدخل اصلی دارد که در ذیل آن مقالات ارائه می شود. تاکنون نیمی از راه را رفته ایم که از سال 81 که نخستین جلد آن شروع شده، با تمام مشکلات سالانه توانستیم که 15 جلد از آن را منتشر کنیم. 
وی افزود: دائره المعارف قرآن کریم ویژه نوجوانان از دیگر پروژه های این گروه می باشد که گر چه 12 سال است که شروع شده، بحمدالله در 3 جلد با گرافیک و صفحه آرایی زیبا منتشر شده است و ان شاءالله تا پایان سال جاری، از 3 جلد دیگر این اثر رونمایی خواهد شد. 
حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر(اسلامی) "مدیر گروه تفسیر قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی" درباره فعالیت های این گروه اظهار داشت: گروه تفسیر این پژوهشکده دارای سه شاخصه کاری ترتیبی، موضوعی و ترجمه قرآن و آثاری که در گذشته این گروه انجام شده، به یکی از این سه شاخه مرتبط است.
وی گفت: به لحاظ سنخ، تفسیری یا ترجمه قرآن است که حدود 60 عنوان در 94 جلد از مجموعه آثار پژوهشکده مربوط به فعالیت های تفسیری است. 
مدیر گروه تفسیر قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: به عنوان مهم ترین خروجی های این گروه می توان به تفسیر راهنما در 20 جلد، تفسیر آموزشی در 8 جلد، پرسمان های قرآنی در 11 جلد، پیام های آسمانی(تفسیر قرآن برای کودکان و نوجوانان) در 3 جلد، کتاب هایی نوشته شده تحت عنوان تربیت قرآنی(اخلاقی، اعتقادی، معنوی، عقلانی) 3 جلد، ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان، تفسیر قرآن استخراج شده از آثار شیخ مفید و شیخ انصاری و تفسیر قرآن با قرآن در آیینه روایات اشاره کرد.
وی افزود: از جمله پروژه های در دست اقدام این گروه می توان به درآمدی بر مبانی اخلاق قرآنی، جلد چهارم پیام های آسمانی، عرفان در آیینه قرآن، تفسیر آموزشی قرآن، قرآن در مکتب اهل بیت(ع)، ازدواج و همسرداری انبیا(ع)، معناشناسی صداقت در آموزه های قرآنی، معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی، کشف و ساماندهی سنت های الهی در قرآن، تفسیر بیان قرآن اشاره کرد. 
حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر(اسلامی) اظهار داشت: برای افق آینده گروه دو پروژه ترجمه قرآن برای کودکان و تفسیر قرآن کریم با محوریت شبهه پژوهی را در نظر داریم. 
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی "مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن" به تشریح فعالیت های این گروه پرداخت و اظهار داشت: در این گروه یک سری تک پروژه ها و کلان پروژه هایی در حال انجام داریم که پروژه «مطالعات نظام سازی قرآنی» در حال انجام است که بخش مصاحبه ها و نشست ها انجام شده و در حال تدوین محتوای آن هستیم. دیگری طرح «مأخذ شناسی نظام سازی قرآنی» است که در حال پیگیری می باشد. 
وی گفت: کلان پروژه دیگر این پژوهشکده، پژوهشکده "مرجعیت علمی قرآن" است که پروژه ای قطبی می باشد و به صورت جدی در این پژوهشکده در حال پیگیری است که آثار پرخیر و برکتی خواهد داشت. 
مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن تصریح کرد: کلان پروژه «قرآن و استشراق» دیگر کلان پروژه این گروه است که به جِد دنبال می شود؛ کار دیگر در این باره، رونمایی از سایت این کلان پروژه است و بانک مقالات استشراقی قرآن تهیه شده و چشم انداز آینده این گروه این است که این سایت چند زبانه باشد.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی این گروه در یک سال گذشته، نیروشناسی است که نیروهای مستعدی که آشنا به زبان و کاملاً باشند و چند نیرو شناخته شده اند و پروژه هایی برای آنها تعریف شده است. 
در ادامه این نشست، حجت الاسلام محمدعلی محمدی "مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن" اظهار داشت: پژوهش در باره مسائل پیرامونی قرآن و تأمین پیش نیازهای تفسیر و سازمان دهی پیش فرض ها، مبانی، قواعد و روش های تفسیری و تبیین اصول تفسیر مأموریت اصلی این گروه است. 
وی اظهار داشت: اهداف بلند مدت این گروه شناسایی اولویت بندی و روزآمد سازی مطابق  قرآن شناختی در سطح ملی و بین المللی، تمرکز بر مسأله روش فهم و تفسیر قرآن و بررسی چالش ها و چاره اندیشی برای آنها، بازطراحی مباحث و روش های علوم قرآن برای توسعه و توانمندسازی علوم انسانی، پیشبرد و ساخت روش های دستیابی به علوم انسانی و پاسخ دهی به شبهات که گام های اولیه آن برداشته شده است. 
مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن تصریح کرد: در این گروه 30 پروژه را در دست اجرا داریم که در این سال ها 20 کرسی و نشست و سمینار برگزار کرده ایم و 14 اثر در دست انتشار و 20 اثر منتشر شده داریم. 
وی افزود: برخی از پروژه های منتشر شده و در حال انجام گروه علوم قرآنی عبارت از معیارهای جری و تطبیق، بررسی نقد و روش شناسی تفسیر شهید صدر، بررسی مصادیر ادعایی برای قرآن، نقد انگارهای ناهماهنگی قرآن و علوم، بررسی و نقد روش نظریه پردازی سید محمدباقر صدر در نظریه سنت های تاریخی، الاشراف علی لغات الکشاف، عرصه سیمرغ، روش های مهجوریت زدایی از قران کریم میان گروه های مرجع(به ویژه روحانیت)، پیگیری جذل هیئت علمی، سلسله نشست های روش ها و مکاتب تفسیری می باشد. 
محمود متین فر "رییس اداره اطلاعات فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن" به ارائه گزارشی از فعالیت های این اداره پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهم ترین پروژه هایی که انجام شد، پرتال قرآن بود که در نمایشگاه قرآن امسال رونمایی شد که تمام محتوای پژوهشکده که در قالب های مختلف ارائه شده بود، در قالب یک پرتال جامع ارائه گردید. 
وی گفت: نرم افزار سراج یکی دیگر از تولیدات این پژوهشکده بود که یک نرم افزار قرآنی است که امسال به نرم افزاری 5 زبانه تبدیل و به صورت رایگان ارائه شد. 
رییس اداره اطلاعات فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن تصریح کرد: یکی دیگر از پروژه های این 7 پژوهشکده، اپلیکیشن فرهنگ قرآن بود که در قالب 33 جلد توسط گروه فرهنگ نامه های قرآنی ارائه شده بود و به صورت نرم افزاری موبایلی آماده و ارائه شد. 
وی افزود: همچنین اپلیکیشن دائره المعارف قرآن کریم کمتر از یک ماه پیش همزمان با رونمایی از جلد 15 این دائره المعارف با امکانات کاربردی و پژوهشی ارائه شد. 
رییس اداره اطلاعات فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اظهار داشت: سایت نظام سازی قرآنی با توجه به اولویتی که داشت و سیاست کلی پژوهشکده که تمام محتواهایمان در قالب پرتال ارائه شود، اما در آن دوره ضرورتی ایجاد شد که مجبور شدیم سایت نظام سازی را به صورت مستقل ایجاد کنیم. 
در پایان حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده "مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن" به ارائه گزارشی از فعالیت های این گروه پرداخت و گفت: جامع ترین فرهنگی که ریزترین اطلاعات قرآن را در قالب ساختار و عناوین در اختیار قرار می دهد، فرهنگ قرآن می باشد که چنین کاری در جهان اسلام صورت نگرفته است. 
وی گفت: سایت دانشنامه دارای بیش از 12 هزار مقالات قرآنی است، که در طول شبانه روز بیش از 15 هزار بازدید کننده در سطح کشور از این سایت بازدید می کنند.
مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که رهبری از پژوهشگران حوزه علمیه و فرهیختگان علوم اسلامی توقع داشتند که پاسخ مردم را بدهند، از همان جا بنا به مشورت رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طرح «فرهنگ نامه سبک زندگی اسلامی» کلید خورد و تمام اطلاعات مربوط به سبک زندگی در حوزه فردی، اجتماعی و خانوادگی و محیط زیست در حدود 50 مدخل در این فرهنگ نامه آمده است که بیش از 9 موضوع در دست چاپ، 13 موضوع در حال نهایی شدن برای انتشار و مابقی که بیش از 20 موضوع می باشد در حال اتمام است. 
منبع: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
کلمات کليدي
اخبار
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 175
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما