برنامه های هفته پژوهش آدر ماه 1398
برنامه های پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی برای دریافت  فایل برنامه های پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی کلیک کنید.
فايلها
برنامه هفته پژوهش پنجمين نمايشگاه دستاوردها.pdf 2.46 MB
کلمات کليدي
اخبار پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 
امتیاز دهی