نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن

نشست علمی پژوهشکده فرهنگ و قرآن
نشست علمی: بیان دستاوردهای پژوهشی و فناوری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده
کلمات کليدي
تصویری
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 104
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما