اصطلاح نامه ها

آشنایی با کلان پروژه های پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی 
کلان پروژه اصطلاح نامه
تدوین اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی یکی از مأموریت های ویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در جهت توانمند سازی علوم اسلامی است.انجام این مأموریت ویژه بر عهده پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی گذاشته شده است.
این پژوهشکده قبل از شروع به تدوین اصطلاح نامه در حوزه‌های علوم اسلامی اقدام به تعریف حوزه مأموریت خود (تعریف و تبیین محدوده علوم اسلامی) نمود. دلیل مطلب این بود که تعیین مصداق علوم اسلامی کاری دشوار است زیرا بعضی از علوم مثل علم منطق که هم اینک در میان مسلمانان مورد توجه است قبل از ظهور اسلام نیز سابقه داشته است.
بدیهی است توانمند سازی علوم اسلامی متوقف بر تدوین اصطلاح نامه در همه حوزه هایی است که به نوعی دین اسلام و متفکران اسلامی در شکل گیری ، توسعه و تعمیق آن نقش داشته اند.  بر همین اساس پژوهشکده اطلاعات و مدارک اسلامی تدوین اصطلاح نامه در حوزه های علوم اسلامی و حوزه های وابسته را در محدوده مأموریت خود قرار داد؛ مراد از «علوم اسلامى و حوزه‏هاى وابسته» علوم و معارفى است که:

 1- اسلام در تأسیس آن دخالت داشته است (محصول دین اسلام است). مانند: علوم قرآن، علوم حدیث، فقه، اصول فقه، تاریخ اسلام و....
 2- دانشمندان اسلامى در رشد و پرورش آن نقش داشته ‏اند، مانند: فلسفه، منطق و...
 3- دانمشندان مسلمان داراى مبانى اختصاصى(برخاسته از اسلام) در آن حوزه هستند، مانند: حقوق، بخشى از فلسفه ‏هاى مضاف مثل فلسفه اخلاق و...
  نکته دیگری که این پژوهشکده آن را جزء مأموریت اصلی خود قرار داد، باز نگرى مستمر اصطلاح نامه ‏هاى تدوین شده است و این مطلب در واقع جزء ماهیت اصطلاح نامه‌ها است. اصطلاح نامه علوم اسلامی بعد از تدوین، به سه جهت نیازمند پشتیبانى و بازنگرى مستمر است :
 الف- بدلیل بدیع بودن اصطلاحنامه نگارى در حوزه علوم اسلامى، وجود نقص و کاستى امرى طبیعى است ، از طرفى اهمیت آن و کثرت کاربران و مخاطبان آن اقتضاء مى‏ کند که عیوب و نواقص کار در سریع‏ترین زمان ممکن ک