معرفی رئیس مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی

محمد حسین پوریانی      

تحصیلات
1- حوزوی:
- خارج فقه واصول، شروع درس حوزه علمیه قم از سال 1363 تا به حال- شرکت در دروس خارج آیات عظام (آیت الله فاضل لنکرانی– آیت الله مکارم شیرازی– آیت الله جوادی آملی– آیت الله وحید خراسانی – آیت الله صالحی مازندرانی- آیت الله سبحانی وآیت الله عابدی ...)
2- دانشگاهی:  
- دیپلم رشته علوم تجربی 1363
- لیسانس رشته علوم اجتماعی سال1372
- فوق لیسانس رشته جامعه شناسی سال 1376
- دکترای تخصصی(Ph.D) رشته جامعه شناسی فرهنگی سال 1386

سوابق علمی- اجرایی
1. دبیر گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مدت 8 سال (سال 1372 تا 1380)
2. عضو پژوهشی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مدت 8 سال (سال 1372 تا 1380)
3. عضو شورای پژوهشی بررسی متون دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی وزارت علوم وتحقیقات به مدت 3 سال (سال 1375 – 1378) از سال 1387تا به حال.
4. عضو شورای علمی گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال(1386 -1387)
5. عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به مدت 9 سال (1381 تا 1392)
6. معاون سر دبیر ومدیر داخلی فصلنامه علمی - پژوهشی بصیرت به مدت 8 سال (1377 تا 1385)
7. عضو ستاد و مدیر کمیته علمی گروه جامعه شناسی کنگره تخصصی فاضلین نراقی به مدت 3 سال (1380تا 1384)
8. حضور در جبهه به مدت 27 ماه 14 روز و جانباز
9. مسئوولیت دبیرخانه سمینارهای پژوهشگاه حوزه ودانشگاه سال¬های(1372و1373و1374)
10. مسؤول ارتباطات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه سال¬های(1372و1373و1374)
11. همکار پروژه تحقیقاتی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام به مدت دو سال (1375 تا 1377)
12. همکار پروژه تحقیقاتی آسیب شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی به مدت 3 سال (1377 تا 1380)
13. عضو هیات تحریریه فصلنامه فرهنگی– پژوهشی نامه قم، به مدت 9 سال(1381 تا 1389، ادامه دارد)
14. عضو هیات علمی کنگره تخصصی فاضلین نراقی (حقوقی- سیاسی- اجتماعی و...) در هفت جلد کتاب 1385
15. مدیر گروه مطالعات بنیادی و دین پژوهشی فرهنگی- اجتماعی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی،  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی قم، سال(1386 تا1388)
16. سفر سیاحتی-¬ زیارتی و علمی: کشور آذربایجان شوروی سال 1372، ترکیه 1378، مالزی 1391، سوریه1378، عراق 1385،1384،1387و1389 عربستان بین سال¬های 1380 تا 1394 (20 سفر).
17. مدیرمرکز مطالعات فرهنگی- اجتماعی، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی قم، سال (1388تا1384 ادامه دارد).
18. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده دین، رسانه، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1388و1389.
19. عضو شورای پژوهشی کمیسیون فرهنگی واجتماعی مجمع تشخیص نظام 1389تا 1392
20. عضو انجمن تحول علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم وتحقیقات، از سال 1389.
21. عضو هیات موسس ووابسته انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم 1389
22. مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه سال 1377تا 1390

سوابق علمی- پژوهشی
1- همکار تألیف کتاب جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1380.
2- ترجمه مقاله جرم(crime )از دایرة المعارف A critical   Dictionary  of  sociology   اثرR.BAuDoN،نشر راتلج (لندن)، 1984، بصیرت شماره 15و16، 1377.
3- مقاله اندیشه اجتماعی ابن خلدون، بصیرت شماره 17و18،1378.
4- مقاله عوامل اجتماعی بزهکاری جوانان و راه پیشگیری آن، بصیرت شماره 21و22، 1379.
5- مقاله توسعه از دیدگاه امام علی (ع)، بصیرت شماره 23و24، 1380.
6-  مقاله کنترل (نظارت) اجتماعی در پیش گیری وحفاظت اجتماعی، بصیرت شماره34، 1384.
7- مقاله نقد وتحلیل جامعه شناسی اندیشه دکتر حسین عظیمی در خصوص توسعه اقتصادی– اجتماعی ایران، بصیرت شماره36 ،1384.
8- مقاله پی¬آمدهای توسعه نیافتگی در چند دهه اخیر در ایران، بصیرت شماره37، 1385.
9- پایان¬نامه کارشناسی، منوگرافی روستای مهدیرجه شهرستان بهشهر، استاد راهنما دکتر حمید انصاری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1371.
10- پایان نامه کارشناسی ارشد، توسعه از دیدگاه اسلام با تا کید بر جامعه شناسی دین وبر، استاد راهنما دکتر علیرضا محسنی تبریزی، 1376.
11- پایان¬نامه دکترای تخصصی جامعه شناسی، بررسی و تحلیل جامعه شناختی رابطه دین و ارزش¬های اجتماعی در ایران (چالش¬ها، پیامدها، راهکارها)، استاد راهنما دکتر غلامعباس توسلی، اساتید مشاور دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر مهرداد نوابخش، 1386.
12- ناظرعلمی طرح تحلیل محتوای نشریات محلی استان قم در باره انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی سال 1383، ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
13- ناظر علمی طرح بررسی نیازهای فرهنگی – هنری جوانان 29-19ساله شهر قم، 1384، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
14- کتاب اسلام و توسعه (جستارهایی در جامعه شناسی دین و توسعه )، آماده چاپ.
15- مقاله نقد و تحلیل جامعه شناختی اندیشه دکتر حسین عظیمی درخصوص توسعه اقتصادی¬– اجتماعی در سایت اینترنتی
www.drazimiarani.com
16-  مقاله تبیین جامعه شناختی مؤلفه¬های فرهنگ و رابطه آن با ارزش¬ها، فصلنامه علمی– ترویجی علوم اسلامی، سال دوم شماره هشتم، زمستان 1386.
17- مقاله تعامل دین وارزش¬ها با وفاق اجتماعی، چکیده مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، مؤسسه مطالعات ملی، 1386.
18- مقاله تبیین مفهوم ارزش با رویکرد جامعه شناختی، فصلنامه علمی¬– پژوهشی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان 1385.
19- مقاله تحلیل جامعه شناختی نظام ارزشی دین اسلام، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اسلامی، شماره دوازده، 1387.
20- مقاله تحکیم هویت فرهنگی بر پایه دین اسلام در حوزه ایران فرهنگی (مطالعه موردی افغانستان)، چکیده مقالات همایش بین المللی ایران فرهنگی: گذشته، حال و آینده، موسسه مطالعات ملی، 1387.
21- مقاله آسیب شناسی تعامل روحانیت و نسل جوان با رویکرد فرهنگی- اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب، همایش روحانیت و نسل جوان، 1388، چاپ در شماره مجموعه مقالات شماره4.
22- مقاله نقش ها و منزلت ها در قرآن، دانشنامه  قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
23- مجری پروژه  فرا تحلیل اندیشه شناسی اجتماعی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1378و1388.
24- مجری پروژه مساله شناسی دینی در عرصه فرهنگی واجتماعی، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1388.
25- طرح، تحلیل محتوی معنویت در کلام حضرت آیت الله خامنه ای، 1388 همکار طرح.
26-  مقاله، نقدو بررسی کتاب اسلام و جامعه شناسی خانواده، فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پیش شماره1،1389.
27- مقاله سنخ شناسی (گونه شناسی) ارزش ها، فصلنامه مطالعات فرهنگی واجتماعی پیش شماره 2 ،1389.
28- مقاله پیشگیری از کجروی با تاکید بر آموزه های دینی، چاپ در مجموعه مقالات شماره 2،1389همایش علمی نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقا امنیت اجتماعی.
29-  مقاله تحلیل عفاف و حجاب به عنوان ارزش دینی وارزش اجتماعی در سیره حضرت زهرا (س) (به سوی ارایه یک الگو)، کنگره حضرت فاطمه (س) اصفهان ،1388.
30- مقاله مقایسه روش تبیین کارکردی جامعه شناسان و عالمان دین درعرصه دین پژوهشی، چاپ در مجله پژوهش، سال اول شماره دوم،1389.
31- ارزیاب طرح جمعیت شناختی از وضیعت مهاجران وتبیین عوامل موثر بر مهاجرپذیری استان قم طی سالهای (1385-1375، مجری یوسف ایرانی، دانشگاه قم.
32- مقاله تحلیل و ارزیابی تغییرات نظام آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی پس از انقلاب (با تاکید بر تحولات حوزه های علمیه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران،1390.
33- ام.ام.اس (پیامک تصویری) فرصت یا تهدید، خبرگزاری شبستان، 17/3/1390.
34- نشست علمی تخصصی مدیریت تحول در حوزه با نگاه جامعه شناختی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.
35- تحلیل جامعه شناختی ورزش در جامعه (فرصت ها و چالش ها)،سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)1387.
36- آسیب های تجاوز به عنف، سایت خبری تحلیلی هم صدا ،8/1388.
37- مصاحبه موضوعات پژوهشی مرتبط با جهاد اقتصادی در حوزه علوم اجتماعی، سایت خبر گزاری رسا، کد خبر 102975،6/2/1390.
38- نشاط در اسلام، خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران، کد خبر-9003 06305،9/3/1390.
39- ماهواره فرصت یا تهدید، خبرگزاری رسا ،24/11/1389.
40-  جمعیت از منظر اسلام، کتاب ره توشه راهیان نور ویژه رمضان 1434، سال 1392، ص479 تا ص 509، قم، ناشر تا ظهور، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی.
41- تحلیل و ارزیابی نظام آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی در حوزه علمیه، در کتاب علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، ص 164 تا ص188.
42- ناظر علمی کتاب جامعه پذیری دینی در ایران، نویسنده محمدشریف حیدری، ناشر پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات تهران، 1392.
43- طرح پژوهشی مساله یابی دینی در عرصه فرهنگی – اجتماعی، 90- 1387، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
44- ابعاد و شاخص های توسعه، فصلنامه علمی – تخصصی خردنامه، همشهری، 1391، شماره 107، ص 121 تا ص 129.
45- مدیریت دینی و علوم اجتماعی، فصلنامه علمی – تخصصی خردنامه، همشهری، 1391، شماره 104، ص 17 تا ص 22.
46- مردم سالاری دینی، ماهیت، هویت و هدف، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی، زمستان 1392، ص 93 تا ص 97.
47- اسلامی سازی، بومی سازی، فصلنامه علمی – تخصصی خردنامه همشهری، فروردین 1391، شماره 94، ص 27 تا ص 283.
48- جامعه شناسی تولید ملی، فصلنامه علمی – تخصصی خردنامه همشهری، اردیبهشت و خرداد 1391 شماره 96، ص 184 تا ص 195.
49- جمعیت در منابع اسلامی (قرآن ، سنت) جهت تدوین سیاست های ملی، مجری، 1391، دبیرخانه مجمع تشخیص نظام.
50- کتاب افزایش جمعیت نگرش ها وراهبردها ، معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1393.
51- در آمدی بر جامعه شناسی دین و ارزش ها، 1394 (در دست انتشار)
52- عضو هیأت تحریریه مجله الهیات اجتماعی.
53- مؤلف کتاب دبیرستان جامعه شناسی 1، سال دوم آموزش متوسطه.
54- مقاله اقتراح: گفتمان سازی در زمینه افزایش جمعیت، فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده شماره 8 و 9 زمستان 1392.
55- ارزیاب علمی کتاب حج و انسجام امت اسلامی، تألیف مهدی اسلامی، پژوهشکده حج و زیارت، 1391.
56- دبیر علمی نشست تخصصی مدیریت تحول در حوزه های علمیه با رویکرد به جامعه شناسی، درج در کتاب مدیریت تحول در حوزه های علمیه (تفسیرها، رویکردها و راهکارها)، جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم، پاییز 1389.
57- مطالعه مقایسه ای تحولات ارزشها و باورهای دینی بین نسل امروز و گذشته (جوانان و والدین آنها) در شهرستان یزد، مجله علمی پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران، مهرماه 1393.

مهارت ها
1- کارگاه روش شناسی تحقیق به مدت 40 ساعت معادل 2 واحد درسی، سال 1385.
2- کارگاه آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو به مدت 12 ساعت معادل 1 واحد درسی، سال 1385.
3- گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق (ویژه رشته¬های علوم انسانی)، به مدت 40 ساعت، 1386.
4- اخذ گواهینامه ارتباط با نسل جوان و جوان شناسی، 1384.
5- اخذ گواهینامه شرکت در نشست علمی دینداری و مدرنیزم، 1382.
6- اخذ گواهینامه شرکت در نشست علمی بررسی دیدگاه¬های حکومتی میرزای نائنیی و امام خمینی، 1380.
7- اخذ گواهینامه دوره فلسفه تعلیم و تربیت، سال 1385.
8- اخذ گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی برنامه¬ ریزی تدریس، سال 1377.
9- اخذ گواهینامه دوره آموزشی اینترانت، سال 1388.
10- دوره آموزشی مباحث کلام (1)، مباحث کلام (2)، مباحث کلام (3)، مباحث کلام (4)، مکالمه عربی 1و2، مخاطب شناسی.

استاد راهنما، پایان نامه های دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی ،گرایش پژوهشگری:
1- بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرار مغزها در سال¬های پس از انقلاب اسلامی.
2- بررسی تغییر و نگرش رفتاری دینی جوانان و دانشجویان.
3- بررسی جامعه شناختی خشونت شوهران نسبت به همسران خود در مناطق جنوب تهران.
4- بررسی جامعه شناختی تأثیر کارکردهای اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده.
5- بررسی عوامل و انگیزه¬های طلاق در شهرستان رشت.
6- بررسی و تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان.
7- بررسی علل اعتیاد جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در سنین 17 تا 21 سال در سال¬های ( 81 تا 84).
8- بررسی مشکلات و موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر.
9- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان شهرستان رشت.
10- بررسی و تحلیل جامعه شناختی انحرافات زنان در سنی(30 -13) در منطقه 5 تهران.
11- بررسی و تحلیل جامعه شناختی بی هویتی دینی  فرهنگی جوانان ( 18-29) شهر کاشان.
12- بررسی و تحلیل جامعه شناختی مشاغل کاذب در شهر کاشان.
13- بررسی و تحلیل جامعه شناختی حجاب به عنوان ارزش دینی و اجتماعی.
14- بررسی و تحلیل جامعه شناختی دین¬داری جوانان منطقه 18 تهران.
15- بررسی جامعه شناختی عوامل خشونت و وندالیسم در ورزش فوتبال.
16- عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان در شهر تهران (منطقه 5).
17- بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعی در شهر کاشان.
18- سرمایه اجتماعی.
19- بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه در شهر کاشان.
20- بررسی و تحلیل جامعه شناختی تأخیر سن ازدواج دانشجویان دانشگاه نراق.
21- عوامل اجتماعی طلاق و اثرات آن بر فرزندان.
22- بررسی و تحلیل جامعه شناختی فقر در شهر کاشان.
23- تأثیر تلویزیون بر رفتار اجتماعی نوجوانان.
24- بررسی میزان دین¬داری دانشجویان دانشگاه نراق.
25- بررسی میزان پراکندگی استرس بین دانشجویان دختر و پسر حج رفته و حج نرفته.
26- بررسی میزان رضایت¬مندی زنان شاغل و غیر شاغل از زندگی زناشویی در شهر کاشان در سال 1387.
27- بررسی آسیب¬پذیری اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن در شهر بادرود.
28- تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در کاهش انحرافات  دختران دبیرستان های دولتی شهرستان کاشان.
29- بررسی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان و جوانان شهر تهران ( مناطق 9 و10).
30-  بررسی و تحلیل جامعه شناختی تأثیر جهانی شدن در حوزه برنامه درسی.
31- بررسی و تحلیل جامعه شناختی خرافات در شهر کاشان و ارائه راهکارها.
32- تحلیل و بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان در ایران.
33- بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر شکاف بین نسلی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان – محمودآباد).
34- بررسی تاثیر تماشای برخی سریال های تلویزیونی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان.
35- حجاب و عفاف و تفاوت آن قبل  و بعد از انقلاب اسلامی ایران.
36- کارکرد اجتماعی نماز (مطالعات موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهدشت).
37- بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه در شهر کاشان.
38- مقایسه هویت اجتماعی نوجوانان متظاهر به الگوهای غربی رپ و نوجوانان عادی.
39- بررسی مصرف سیگار در بین دانشجوایان دختر و پسر سال 1389، دانشجو زهرا پورمحمدی، لیسانس علوم اجتماعی، 1390.

استاد راهنما، پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
1- تببین انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام خمینی ره، راهنما، شهریور 1391، دانشجو فاطمه درویش.
2- تحلیل تأثیر آموزه های شیعی بر سرمایه اجتماعی با تأکید برجوانان شیعه ایران، راهنما، بهار 1392، دانشجو مرتضی مرادقلی.
3- بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان های مردم نهاد (n.g.os)در پیشگیری و کاهش از اعتیاد، قم، راهنما، سال تحصیلی 1392، دانشجو سیف اله قربانی.
4- بررسی حقوقی و جرم شناختی جرائم در عشایر کوچه رو قشقایی در استان فارس (سال 1377 تا 1387)، استاد راهنما، 1389، سیامک چالاک نسب.
5- بررسی مقایسه ای آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان تحت پوشش بنیاد شهید و دانش آموزان عادی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1389- 1390، راهنما، 1390، مهدی مقصودی بیدگلی.
6- مطالعه مقایسه ای تحولات ارزش ها و باورهای دینی بین نسل امروز و گذشته (جوانان و والدین آنها) در شهرستان یزد، راهنما، 1390، دانشجو سیدعلی محمد اسلامی.
7- شیوع شناسی اجتماعی گرایش به مواد مخدر و عوامل اجتماعی موثر آن در بین ایثارگران شهرستان املش، راهنما، 1390، دانشجو حسین اصغرپور.
8- تاثیر نظریات فمینیستی بر جرم شناسی، راهنما، 1390، دانشجو محمد ناظمی پور.
9- بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن، راهنما، 1390، دانشجو اعظم ابراهیمی حسین آبادی.
10- نقش شیوه ی زندگی بر بزهکاری زنان، راهنما، زمستان 1392، دانشجو مرتضی گلباز.
11- بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان احساس نابرابری جنسیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان، راهنما، زمستان 1392، دانشجو سیدعلی میرمحمد حسینی.
12- سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم منافی عفت، راهنما، تابستان 1391، دانشجو همایون نظری سفتجانی.
13- بررسی سیاست های کنترل جمعیت، آثاروپیامدهای آن (ازدیدگاه اسلام )، رسولی، اردیبهشت 1394.
14- آسیب شناسی تک فرزندی ازدیدگاه اسلام و علوم اجتماعی، دژبرار، خرداد 1394.
15- بررسی تاثیر آموزه های شیعی بر همبستگی وانسجام اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های (دولتی، پیام نور، آزاد) شهر یاسوج، مسلم نراقی منش، 1394.
16- تاثیر آموزه های شیعی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه های شهرستان کوهدشت، جواد تیموری ،1394.
17- بررسی علل گرایش به اعتیاد در بین زندانیان با تأکید بر زندان مرکزی اصفهان و پیشگیری از آن، راهنما، دانشجو سجاد پاکدل نیا، زمستان 1393.
18- بررسی جرم شناختی شکار غیر مجاز در استان چهارمحال و بختیاری، راهنما، دانشجو سجاد آقابیگی، زمستان 1393.
19- تأثیر مهاجرت بر افزایش سرقت در شهرستان نطنز در دهه هشتاد (80 تا 90)، راهنما، دانشجو نورالله بهمنی، بهمن 1393.
20- علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن، راهنما، دانشجو حمید احمدی نصرآبادی، زمستان 1393.
21- حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری، راهنما، مجید مهرپور، زمستان 1393.
22- تأثیر آموزه های شیعی بر کاهش آسیب های اجتماعی استان ایلام، راهنما، دانشجو زهرا مرادی، زمستان 1393.
23- تأثیر شخصیت زنان در بزهکاری همسران در شهرستان نطنز سال های (87 تا 92)، راهنما، دانشجو عبدالحسین ابراهیمی بادی، 1393.
24- تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج های دانشجویی، راهنما، دانشجو اکرم مائلیان نوش آبادی، زمستان 1393.
25- گفتمان شیعه درباره شکل گیری جامعه سیاسی از دیدگاه متفکران معاصر شیعه، راهنما، دانشجو سیدمجتبی موسوی، زمستان 1393.
26-  بررسی تأثیر آموزه های شیعی در کاهش آسیب های اجتماعی کودکان (بررسی در شهر قم)، راهنما، دانشجو محمد حسنعلی پورسلیمانی، پاییز 1393.
27-  بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان های مردم نهاد (n.g.os) در پیشگیری و کاهش از اعتیاد در قم، راهنما، دانشجو سیف اله قربانی، سال تحصیلی 1392.
28-  نقش رسانه های جمعی در ترویج اباحه گری و تأثیر آن در افزایش جرم در استان اصفهان، راهنما، دانشجو مهدی علیرضائی، پاییز 1392.
29-  راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم، راهنما، دانشجو سلمان نقدی نژاد، تابستان 1392.
30-  بررسی دیدگاه روشنفکران دینی معاصر در زمینه مؤلفه های جامعه شیعی، راهنما، دانشجو علی اصغر فتحی، آذر 1392.
31-  رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی، دانشجو محمد امین زاده، زمستان 1392.
32- بررسی تأثیر تشیع بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در ایران حاضر، راهنما، دانشجو مستانه حیدری، زمستان 1393.
33- آسیب شناسی روابط دختر و پسر در مقطع متوسطه دبیرستان اراک، راهنما، خرداد 1394، دانشجو داود محمدی.

استاد مشاور، پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
1- بررسی و تحلیل جامعه شناختی کتاب مطالعات اجتماعی دبیرستان، 1388.
2- نقش باورهای دینی در پیشگیری ازجرم در شهرستان کاشان، 1388.
3- تاثیر پدیده مهاجرت در بروز بزهکاری در شهرستان دلیجان، 1389، علی فلاح ریحانی.
4- بررسی فقهی حقوقی اصول مشترک حاکم برعقود جایز، 1388، دانشجو ربیع الله ابدالی.
5- تحلیلی از اندیشه های اجتماعی یهوداز نگاه قرآن، 1389، حوزه علمیه قم .
6- بررسی عوامل دین گریزی در بین جوانان، 1388، حوزه علمیه قم .
7- بررسی تاثیر آموزه های فنی و حرفه ای بر توانمندی وکار آفرینی تعاونی، 1390، دانشجو طاهره جوکار.
8- مطالعه جرم شناختی تأثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانان، مشاوره، فوق لیسانس، دانشجو راضیه خدارحمی، زمستان 1389.
9- حمایت کیفری از مغبون در خیار غبن، مشاور، فوق لیسانس، ایمان میرفردی، بهار 1389.
10- بررسی کانون های جرم خیز از لحاظ مواد مخدر در شهر تهران در راهکاری مقابله با آن، مشاور، فوق لیسانس، 1390.
11- ساز و کارهای پیشگیری از فساد اداری در پرتو حکمرانی مطلوب، مشاور، کارشناس ارشد، 1390، حمید آقایی نژاد.
12- ارتباط قدرت و ثروت با کجروی در آیات و روایات، مشاور، غلامرضا شفق، 1390، کارشناس ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
13- بررسی تأثیر اعتیاد والدین برخشونت علیه اطفال در شهر مبارکه طی سال های 81 تا 91، مشاور، بهمن 1392، دانشجو معین واقف.
14- بررسی نقش سازمان جهانی جهانگردی (w.t.o) در پیشگیری و کنترل جرائم جهادگردان، تابستان 1392، دانشجو لیلا عبدالوند، مشاور.
15- بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهر خرم آباد به سرقت و راههای پیشگیری از آن مشاور، زمستان 1391، دانشجو علی یوسف وند.
16- نظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب در ٍقرآن کریم، مشاور، 1391، دانشجو عباس عبدی، دانشگاه قم.
17- بررسی شناختی انحراف جنسی لواط، مشاور، تابستان 1392، دانشجو سمیه داداش زاده.
18- مطالعات جرم شناختی جرایم جنسی با رویکرد (روانشناسی جنایی – مطالعه میدانی) مشاور، زمستان 1391، دانشجو هنگامه دلفان اباذری.
19- تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری، مشاور، 1390، دانشجو علی سالار، کارشناس ارشد.
20- علل گرایش به عرفان های کاذب، مشاور، دانشجو معصومه استودان، زمستان 1393، دانشگاه معارف.
21- اصول حاکم بر دادرسی کیفری در ایران، مشاور، دانشجو وحید رضایی، زمستان 1392.
22- پیشگیری وضعی از تخلفات راهنمایی و رانندگی، مشاور، دانشجو امید اسلامی، تابستان 1391.
23- بررسی جرم شناختی انحراف جسنی لواط، مشاور، دانشجو سمیه داداش زاده، تابستان 1392.

استاد داور، پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
1- بررسی جامعه شناختی  فمینیسم در ادبیات ایران معاصر، 1388، دانشجو سیدحسین فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
2- رابطه دینداری وعملکرد آموزش معلمین ،1388، دانشجو محمدمهدی شریفی نژاد، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
3- نقش خانواده مسلمان در عصرجهانی شدن (با تأکید بر نقش جامعه پذیری فرزندان)، 1387، دانشجو مریم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
4- نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم در شهر کاشان، تابستان 1389، مجید خادمی.
5- تاثیر بد حجابی  بر بزه دیدگی زنان، 1389، کتایون گودرزی .
6- بررسی الهیات اجتماعی با تأکید بر کتاب جامعه و تاریخ استاد مرتضی مطهری، داور، دانشجو فیاض رستمی یکتا، خرداد 1391، دانشگاه قم.
7- موانع توسعه اجتماعی در افغانستان با رویکرد اسلامی، داور، دانشجو محرم نسیم جعفری، مرداد، 1391.
8- مسؤلیت کیفری ناشی از انتقال خون آلوده، دانشجو وحید قدرتی، داور، 1389.
9- تأثیرات فرهنگی نیروی انتظامی استان فارس،حوزه علمیه قم، علی رضا آقارخ سعیدی، خرداد 1394.
10- بررسی جامعه شناسی گسترش تشیع در آذربایجان دوره صفویه تا قاجاریه، دانشجو سعید رمضان پوریان نوین، تیرماه 1392، دانشگاه قم.
11- بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش تشیع در استان فارس از قرن سوم هجری تا پیدایش صفویه ، داور ، دانشجو مصطفی علیزاده آرند ، بهار 1394.

سوابق تدریس
1- مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بین سال¬های(1378تا1390).
2- مرکز تربیت محقق و نویسنده (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) مقطع کارشناسی، 1380.
3- مرکز آموزش خواهران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مقطع کارشناسی، 1379.
4- دانشگاه باقرالعلوم بین سال¬های( 1381تا1386).
5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق بین سال¬های (1377تا1394)ادامه دارد.
6- دانشگاه امام حسین (ع) سال (1384 تا 1385).
7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بین سال¬های( 1377 تا 1387).
8- مرکز جهانی علوم اسلامی (جامعة المصطفی العالمیه)سال1386،1387،1388،1389.
9- دانشگاه مفید،1386،1387،1388.
10- دانشکده وزارت جهاد کشاورزی بین سال¬های (1374تا1377)
11- دانشگاه قم ، دانشگاه تربیت مدرس سال های 1391،1392، 1393 1390،1387،1388،1389.
12- موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) سال های1391،1388،1389.
13- مرکز تخصصی اخلاق کاربردی سال های 1391، 1392،1389-1390.

مواد درسی تدریس شده
الف: تخصص اصلی: جامعه شناسی فرهنگی، بررسی مسایل اجتماعی ایران – نظریه های جامعه شناسی(1) –
نظریه های جامعه شناسی (2) – روش تحقیق نظری – جامعه شناسی خانواده – تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام – مردم شناسی فرهنگی – روش های کیفی پیشرفته.
ب: تخصصی فرعی: روش تحقیق عملی– جامعه شناسی کشورهای اسلامی – تکنیک¬های خاص تحقیق – بررسی متون صاحب¬نظران جامعه شناسان– مبانی جامعه شناسی (مفاهیم اساسی «1»)- مبانی جامعه شناسی (مفاهیم اساسی«2»)- مبانی جامعه شناسی – جامعه شناسی حقوقی¬– جامعه شناسی سازمان¬ها – انقلاب اسلامی و ریشه¬های آن – اخلاق اسلامی– تاریخ تحلیلی صدر اسلام¬ – جمعیت و تنظیم خانواده – جامعه شناسی آموزش و پرورش – اطلاعات اجتماعی– جامعه شناسی روستایی– مبانی ارتباطات انسانی– جامعه شناسی شهری و صنعتی– جامعه شناسی کار و شغل – اصول فقه (1)،اصول فقه(2).
آثار سوابق علمی – پژوهشی چاپ نشده :
1-  نقد و بررسی رابطه ساختار و کارکرد نظام آموزشی با توسعه اقتصادی اجتماعی ایران.
2-  تیپ ایده آل زن سنتی (قدیمی ) زن مدرن.
3-  نقد و بررسی مکتب انتقادی و هابرماس.
4-  نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه سیاست و مدیریت.
5- نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه امور و مسایل زنان در ایران.
6- هویت اجتماعی زنان در ایران.
7- نقد و بررسی اندیشه اجتماعی کارل مارکس.
8- نقدو ارزیابی ساختاری کتاب خودکشی دورکیم.
9- شناسایی صاحب¬نظران توسعه اقتصادی– اجتماعی ایران.
10- آسیب شناسی ارتباطات انسانی در ایران.

 
امتیاز دهی
 
 

  • مطالب مرتبط
  • پربازدیدترین مطالب

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما