پژوهشکده اسلام تمدنی
معرفی پژوهشکده اسلام تمدنی
معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال 1368 آغاز كرد و با استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه خراسان و دانشگاه‌های منطقه، گروه‌های علمی مختلفی را راه‌اندازی نمود و با بهره‌گیری از محققان فاضل و پرمایه، موفق به اجرای ده‌ها طرح تحقیقاتی گردید. سپس این معاونت با نام  مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی به کار خود ادامه داد و در سال 1395 با تصویب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این مرکز به پژوهشکده اسلام تمدنی تغییر نام یافت و اكنون دارای  چهار گروه پژوهشی و پانزده عضو هیأت علمی می‌باشد و هر گروه به طور میانگین از هشت نفر صاحبنظر به عنوان شورای علمی گروه، بهره می‌برد. اكنون بیش از دویست پژوهشگر با این مركز در ارتباط هستند.
 
- مأموریت:
تأمين پشتوانه‌هاي علمی تمدن نوین اسلامی- ایرانی از طريق نگرش به اسلام به مثابه دين تمدن‌ساز و توانمند در پربايي جامعة متعالي
- اهداف بلند مدت 5 ساله

پژوهش در زمينة:
1. پیشینۀ تمدن اسلامي ـ ايراني در حوزۀ علوم، تشکیلات و هنر؛
2. بنیادهای نظری تمدن اسلامي ـ ايراني؛
3. آموزه های قرآنی معطوف به ایجاد جامعه متعالی ؛
4. پاسخ فقه شیعی به نیازهای تمدنی دنیای جدید؛
- برنامه عملی دوساله در راستاي اهداف بلندمدت:

پژوهش در زمينة:
1.  مباني هنر و تمدن اسلامي با رويكرد به الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني.
2.  بازسازي منطق، روش‌شناسي و مدل نو انديشي ديني در تمدن نوين اسلامي.
3.  تفسیر اجتماعي قرآن كريم معطوف به نيازهاي تمدّن نوين اسلامي.
4.  ساختارهاي علم فقه، فقه شهر نشيني، فقه مذاهب و نقد سلفيه.
 

گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی
با تصویب پژوهشکده اسلام تمدنی در سال 95 و رویکرد جدید، گروه‌های مطالعات اجتماعی دین و تفسیر و علوم قرآنی در هم آمیخته و گروه قرآن و مطالعات اجتماعی شکل گرفت. گروه تفسیر و علوم قرآنی از سال 1368، هم زمان با تأسیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، فعالیت خود را آغاز كرد. این گروه از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی این نهاد است كه در این مدت، جمعی از فضلا و پژوهشگران با سابقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در آن فعالیت علمی و پژوهشی داشته‌اند. اندوختة این تلاش‌ها، تجربه‌ای گرانسنگ در زمینۀ نگارش‌های تفسیری، معجم نگاری‌های قرآنی و نگارش مقاله‌های علمی در حوزه علوم قرآن و معارف قرآنی است.
گروه مطالعات اجتماعی دین از سال 1370 به صورت رسمی و با عنوان گروه علوم اجتماعی تاسیس گردید، پس از موافقت با ایجاد یك گروه مستقل در خصوص انجام تحقیقات اجتماعی، هسته اولیه  پژوهشگران گروه با حضور روحانیون و فضلایی كه عمدتا فارغ التحصیل مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی نیز بودند، شكل گرفت.
مهم‌ترین آثار پژوهشی این گروه عبارتند از: تفسیر راهنما (20 جلد)، فرهنگ موضوعی تفاسیر (3 جلد)، فرهنگ كاربردی واژگان قرآن، ترجمه تفسیر كاشف (8 جلد)، مفاهیم اجتماعی در تفسیر راهنما (3جلد)، تک نگاشت‌های قرآنی، و 80 شماره فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های قرآنی.
مأموریت:
تأمين پشتوانه‌هاي علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی، با انجام پژوهش‌های قرآنی معطوف به دغدغه‌های اجتماعی.

  اهداف کوتاه مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم؛
2. جامعه‌شناسی دین‌داری از دیدگاه قرآن کریم؛
3. تفسیر اجتماعی قرآن کریم در راستای ایجاد تمدن نوین؛
4. آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن و راهکارهای رفع آن معطوف به تمدن اسلامی ایرانی.

 اهداف بلند مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. مبانی و روش‌های تفسیر اجتماعی قرآن کریم؛
2. الگوی عدالت اجتماعی در قرآن کریم؛
3. راه‌كارهای مبارزه با نفاق اجتماعی از دیدگاه قرآن كریم؛
4. جامعه شناختی زمینه‌های تحقق عدالت بر اساس آموزه‌های قرآن.

 
محصولات گروه از زمان تأسیس تا کنون
 كل طرح‌های پژوهشی: 54 طرح
مجموع آثار چاپ شده: 40 مجلد         
طرح‌های پژوهشی پایان یافته: 35 طرح
طرح‌های در حال ارزیابی : 4 طرح   
طرح‌های در حال اجرا : 16 طرح
طرح‌های پژوهشی جدید: 17
طرح‌های پژوهشی در دست نشر: 2
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های قرآنی: 83 شماره

 گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی
با تصویب پژوهشکده اسلام تمدنی در سال 95 و رویکرد جدید، گروه‌های مطالعات شرق اسلامی و ادبیات و هنر دینی در هم آمیخته و گروه هنر و تمدن اسلامی شکل گرفت.
گروه پژوهشی مطالعات شرق اسلامی از سال 1373 شکل گرفت و مطالعات آن بر مسائل فرهنگی و تمدنی شرق اسلامی یعنی ایران، افغانسان، هند، و پاکستان تأکید داشت.
 گروه ادبیات و هنر دینی  از سال 1384 با درک ضرورت موضع‌گیری عالمانه و اتخاذ شیوه‌های مناسب اندیشه‌ورزی بر پایه متون دینی و اندیشه تابناک پیشوایان معصوم: در گستره مطالعات ادبی و هنری تشکیل شد.
اکنون گروه هنر و تمدن اسلامی، به منظور شناسایی تمدن نوین اسلامی و راهکارها و زمینه‌های دستیابی به آن با برخورداری از دو دهه تجربۀ پژوهشی گذشته و با این اهداف و رویکردها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

 
مأموریت
مطالعات مبانی هنر اسلامی و تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از رویکردهای کلان حوزه‌های مطالعاتی تمدن و هنر اسلامی است که  رویکردهای جدیدی را در ارتباط با اسلام و مطالعات تمدنی از جمله ارتباط اسلام با علوم، اسلام و سیاست، اسلام و هنر، اسلام و جامعه، اسلام و فلسفه، و اسلام و اسطوره شناسی را در برمی‌گیرد.
 
اهداف کوتاه مدت
1. مسائل میان‌رشته‌ای مفاهیم و مبانی هنر و تمدن ایرانی‌- اسلامی؛
2. ظرفیت‌شناسی منابع اسلامی با تأکید بر هنر و تمدن اسلامی.
 
اهداف بلند مدت
1. مطالعات انتقادی نظریات معطوف به مبانی هنر و تمدن اسلامی؛
2. فلسفه تمدن اسلامی، مبانی و ماهیت آن؛
3. نقش معماری شیعی در الگوی توسعة اسلامی ـ ایرانی.
 

فعالیت‌های گروه از زمان تأسیس تا كنون
مجموع آثار چاپ شده: 10
طرح‌های پژوهشی پایان یافته: 27
طرح‌های پژوهشی در حال اجرا: 8
طرح‌های در دست نشر: 3
طرح‌های پژوهشی جدید: 13
فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر دینی: 7 شماره
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی: 4 شماره
فصلنامه علمی تخصصی سیره‌پژوهی اهل بیت (ع): 2 شماره
 

 گروه پژوهشی حكمت و کلام جدید
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال 1374، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و كلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور كه اینک با عنوان حكمت و كلام جدید رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همكاری 50 تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب كتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید. گروه حكمت و كلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است.
 
مأموریت
تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی از طریق انجام پژوهش‌های نظری و بنیادین
 اهداف کوتاه مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. منطق و روش‌شناسی علوم دینی معطوف به مبانی تمدن نوین اسلامی؛
2. مبانی معرفت‌شناسی دانش¬های دینی در تمدن نوین اسلامی؛
3. مدل‌های نواندیشی دینی متناسب با نیازهای انسان معاصر در ایجاد تمدن برین؛.

 اهداف بلند مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. بازسازی منطق حاكم بر اندیشۀ اسلامی؛
2. مدل‌های بایستۀ منطق و روش‌شناسی متناسب با پیشرفت‌های دنیای معاصر؛
3. بازسازی مدل‌های نواندیشی دینی در جهان اسلام؛
4. مبانی نظری معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی.

 
فعالیت‌های گروه از زمان تأسیس تا کنون
مجموع آثار چاپ شده: 17
طرح‌های پژوهشی پایان یافته و آمادۀ ارزیابی و انتشار: 1
طرح‌های در حال اجرا: 6
طرح‌های پژوهشی جدید: 7
طرح‌های پژوهشی در دست نشر: 3
 

 گروه پژوهشی فقه کاربردی
فعالیت‌های فقهی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در سال 1373 آغاز شد و از سال 1377 به صورت یک گروه مستقل، تلاش‌های خود را توسعه و ارتقا بخشید. در این مدت، فعالیت گروه فقه در مسیر بالندگی و رشد کمی و کیفی فرایند استنباط و کارکردهای آن تمرکز یافته و در موضوعات متنوع مرتبط با فقه و اصول، به ویژه مسائل مستحدثه درون فقهی و مباحث فلسفۀ فقه و فلسفه اصول، محصولات فاخری را به جامعۀ علمی حوزوی و دانشگاهی تقدیم داشته است.
اهداف و مأموریت‌های کنونی گروه
تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی‌ـ ایرانی، از طریق انجام پژوهش‌های فقهی معطوف به نیازهای جامعه.

اهداف کوتاه مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. فقه شهر و شهرنشینی؛
2. فلسفه فقه و اصول فقه معطوف به تمدن اسلامی؛
3. جریان‌شناسی مذاهب فقهی در تمدن اسلامی.
اهداف بلند مدت
پژوهش در زمینۀ:
1. مرجع‌شناسی توصیفی و تدوین اقتراح با محوریت فقه شهر و شهرنشینی؛
2.  ساختار مفهومی فقه شهر و شهرنشینی؛
3.  نقد مبانی و آرای فقهی سلفیه (وهابیت)؛
4. مبناشناسی و بررسی تطوّرات تاریخی فقه مقارن.

 
فعالیت‌های گروه از زمان تأسیس تا کنون
 مجموع آثار چاپ شده: 49
مقالات انتشار یافته: 16
طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته: 4
طرح‌های در حال اجرا: 5
طرح‌های پژوهشی جدید: 10
طرح‌های پژوهشی در دست نشر: 2
 

 پژوهشکده اسلام تمدنی
معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال 1368 آغاز كرد و با استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه خراسان و دانشگاه‌های منطقه، گروه‌های علمی مختلفی را راه‌اندازی نمود و با بهره‌گیری از محققان فاضل و پرمایه، موفق به اجرای ده‌ها طرح تحقیقاتی گردید. سپس این معاونت با نام  مركز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی به کار خود ادامه داد و در سال 1395 با تصویب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این مرکز به پژوهشکده اسلام تمدنی تغییر نام یافت و اكنون دارای  چهار گروه پژوهشی و پانزده عضو هیأت علمی می‌باشد و هر گروه به طور میانگین از هشت نفر صاحبنظر به عنوان شورای علمی گروه، بهره می‌برد. اكنون بیش از دویست پژوهشگر با این مركز در ارتباط هستند.
 - مأموریت:
تأمين پشتوانه‌هاي علمی تمدن نوین اسلامی- ایرانی از طريق نگرش به اسلام به مثابه دين تمدن‌ساز و توانمند در پربايي جامعة متعالي
- اهداف بلند مدت 5 ساله
پژوهش در زمينة:
1. پیشینۀ تمدن اسلامي ـ ايراني در حوزۀ علوم، تشکیلات و هنر؛
2. بنیادهای نظری تمدن اسلامي ـ ايراني؛
3. آموزه¬های قرآنی معطوف به ایجاد جامعه متعالی ؛
4. پاسخ فقه شیعی به نیازهای تمدنی دنیای جدید؛

- برنامه عملی دوساله در راستاي اهداف بلندمدت:
پژوهش در زمينة:
1.  مباني هنر و تمدن اسلامي با رويكرد به الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني.
2.  بازسازي منطق، روش‌شناسي و مدل نو انديشي ديني در تمدن نوين اسلامي.
3.  تفسیر اجتماعي قرآن كريم معطوف به نيازهاي تمدّن نوين اسلامي.
4.  ساختارهاي علم فقه، فقه شهر نشيني، فقه مذاهب و نقد سلفيه.
 
اعضای هیأت علمی پژوهشکده
گروه اول: هنر و تمدن اسلامی
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته ومدرک تحصیلی رتبه علمی
1 سیدعلیرضا واسعی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار
2 محمد باغستانی کوزه‌گر دکتری تاریخ وتمدن ملل اسلامی استاد یار
3 غلامرضا جلالی سطح سه-فقه و اصول استادیار
4 سیدحسین سیدی دکتری ادبیات عرب استاد تمام
گروه دوم: حکمت و کلام جدید
ردیف نام و نام خا نوادگي رشته ومدرك تحصيلي مرتبه علمي
1 محمدمسعود سعیدی نامقی دکتری جامعه شناسی استادیار
2 سيد عباس صالحي دکتری کلام،گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی استادیار
3 سیدمجید ظهیری ممقانی دکتری فلسفه گرایش حکمت متعالیع استادیار

گروه سوم: فقه کاربردی
رديف نام و نام خا نوادگي رشته ومدرك تحصيلي مرتبه علمي
1 سید محمد حسینی اقتصاد با گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین الملل استادیار
2 علی شفیعی فقه و اصول (سطح سه) مربی
گروه چهارم: قرآن و مطالعات اجتماعی
 
رديف نام و نام خا نوادگي رشته و مدرك تحصيلي مرتبه علمي
1 محمد خامه‌گر دکتری- علوم قرآن و حدیث ااستادیار
2 سیدمصطفی احمدزاده دکتری- علوم قرآن و حدیث استادیار
3 سیدعلی‌نقی ایازی دکتری- علوم اجتماعی جامعه‌شناسی استادیار
4 سیدمحسن میرسندسی ارشد- پژوهشگری علوم اجتماعی استادیار
5 محمد بهرامی سطح چهار حوزه استادیار
 به روزرسانی در سایت: 8 اسفند 1397
 
 
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي پژوهشکده اسلام تمدني. شهريور 96.pdf 796.448 KB
کلمات کليدي
پژوهش های علوم اسلامی و اسلامی, مرکز
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 14802
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما