معرفی رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام

 علیرضا آل‌بویه

 

سوابق تحصیلی

1367-1358: اشتغال به دروس سطح حوزه

1377-1367: اشتغال به دروس خارج فقه و اصول

1374-1371: اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته الاهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم.

1377-1372: اشتغال به تحصیل در مقطع کاشناسی ارشد دین‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

1372: گذراندن دورۀ آموزش مکالمۀ زبان انگلیسی، مرکز زبان موسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع).

1390-1385: اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق و عرفان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

مدارک تحصیلی

1. کارشناسی ارشد الاهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم،1374.

2. دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1390.

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

تدریس منطق، اصول، کلام، آیین وهابیت، فلسفه، معارف اسلامی، کیهان‌شناسی از دیدگاه قرآن، معرفت‌شناسی دینی،‌ اعجاز از دیدگاه متکلمان، فلسفه اخلاق، اندیشه‌های کلامی امام خمینی(ره)، فلسفه علم کلام و ... از سال 1373 به بعد در مراکزی از قبیل جامعة الزهرا، مدرسه علمیه شهیدین،‌ دانشگاه تهران، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، موسسه نشر آثار امام خمینی ره و دانشگاه باقرالعلوم(ع).

1389-1390: تدریس نهایة‌ الحکمة و فلسفه اخلاق در مرکز آموزشی معصومیه.

1389-1391: تدریس فلسفه اخلاق و نظریات اخلاقی در دانشگاه قم.

1385و 1390-1391:تدریس فلسفه اخلاق و حکمت نظری در دانشگاه باقرالعلوم (ع).

11392: تدریس فلسفه اخلاق و تاریخ علم اخلاق در مرکز آموزشی معصومیه و تربیت مدرس صدیقه کبری(ع).

1382-1377: عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

 1382 به بعد: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1387 به بعد: عضو شورای عالی پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1391: عضو شورای پژوهش بخش پژوهش مرکز آموزشی معصومیه.

 

سوابق تبلیغی

  روحانی حج از سال 1379(ادامه دارد).

 

مشاغل مدیریتی

1. مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق از سال 1364-1366 در پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی

2. مدیر پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1366 (ادامه دارد).

3. معاونت پژوهش و آموزش مرکز مطالعات ادیان و مذاهب از سال 1377-1379.

4. سردبیر مجله نقدونظر از سال 1382 (ادامه دارد).

5. معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1387-1389

6. مدیر گروه فلسفه و کلام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از سال 1385 (ادامه دارد).

7. مدیر پروژه ترجمه قران به 40 زبان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1391.

 

آثار منتشره

مقالات

1. «مصنف واقعی اسفار پنج‌گانه»، باروخ اسپینوزا، (ترجمه)،‌ مجله هفت آسمان، ش1، 1379.

2. مقاله «رنسانس» ، از تاریخ فلسفه اخلاق (ترجمه)، انتشارات موسسه آموزشی.و پژوهشی امام خمینی(ره)،‌ 1380.

3. «خیر انسان«، ‌چی. اچ. فن‌رایت، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش29-30، 1382.

4. «وجود و ارزش‌ها»، والتر وایس کف، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش 31-32، 1382.

5. «اخلاق محیط زیست»، پیتر سینگر، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش 45-46، 1386.

6. «اجتماع‌گرایی اخلاق عرفانی»، مجله نقدونظر، ش 55، 1388.

7. «سعادت از دیدگاه فارابی»، مجله نقدونظر، ش 56، 1388.

9. «نفی تک‌ساحتی و میرا بودن آدمی در قرآن»، مجله نقدونظر، ش59، 1389.

10. «حق زن بر کنترل بدن خود»، نقدو نظر، ش62، 1390.

 11. «استدلال از طریق بالقوگی بر عدم جواز سقط جنین»، فصلنامه اخلاق زیستی،ش2، 1390.

12. «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»، پژوهشهای اخلاقی، ش9و10، 1391.


کتاب­­ها

1. نظریه اخلاقی کانت، بروس اونی، (ترجمه)،‌ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی(بوستان کتاب قم)، 1381.

2. . مسائل اخلاقی (متن آموزشی فلسفه اخلاق)، مایکل پالمر، انتشارات سمت و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.

3. گفتگوهای فلسفه فقه (به کوشش علیرضا آل‌بویه)، پژوهشکده فقه و حقوق، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1377.


آثار در دست انتشار

1. سقط جنین از منظر اخلاقی (تألیف).

2. عناصر فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز(مشترک)

 

آثار آماده انتشار

1. اخلاق عملی، پیتر سینگر، همراه با تحشیه و مقدمه.

2. نسبت اخلاقی، دیوید وانگ(مشترک)، همراه با تحشیه.

4. سقط جنین از دیدگاه اخلاقی (ترجمه ده مقاله همراه با تحشیه و مقدمه).

 

 برگزیده در جشنواره­ها

1.  مسائل اخلاقی (متن آموزشی فلسفه اخلاق)، مایکل پالمر (برگزیده کتاب سال دانشجویی،1388).

2. سقط جنین از دیدگاه اخلاقی (شایسته تقدیر کتاب سال حوزه،1391).

 

مشاوره پایان‌نامه

1.  «آراء و اندیشه‌های کلامی فیض کاشانی»، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کارشناسی ارشد، 1385.

2. «نجات از دیدگاه اسلام و مسیحیت»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، 1382.

3. ترجمه و نقد بخش دوم کتاب The Death of God and The Meaning of life، موسسه آموزشی.و پژوهشی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، 1385.

4. مسئله­گشایی خلاقانه در اخلاق، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، 1390.

5 . ارزیابی مناسبات اخلاق و سیاست در نظلام جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1391.

6. اخلاق پژوهش در اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شروع1390.

 

راهنمایی

1. نیت در اخلاق ، بررسی مقایسه­ای آرای فیض کاشانی و امام خمینی، دانشگاه قم، کارشناسی ارشد، شروع1391.

2. ربط و نسبت حسن و قبح ذاتی با غایت­گرایی و وظیفه­گرایی، دانشگاه قم، کارشناسی ارشد،  شروع1391.

3. سنت­های الهی ناظر به انحرافات اخلاقی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کارشناسی ارشد، شروع 1391.

4. مقایسه اخلاق فلسفی و اخلاق عرفانی با تأکید بر آثار مسکویه و خواجه عبدالله انصاری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کارشناسی ارشد، شروع 1391.

 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما