معرفی معاونت پژوهشی معرفی معاونت پژوهشی 
معاونت پژوهشی پژوهشگاه یکی از دو معاونت پژوهشگاه است و طبق اساسنامه و نظام نامه پژوهشگاه دارای وظائف و اختیاراتی به شرح زیر است: 
1. شناسایی نیاز‌ها و خلأها و تعیین اولویت‌های پژوهشی؛ 
2. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
3. نظارت بر فعالیت‏ اعضای هیأت علمی و محققان به منظور شرکت محققان در همایش‌های علمی و فرهنگی؛
4. نظارت بر تولید محصولات پژوهشی براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
5. تنظیم استاندارد‌ها، قوانین، مقررات و ضوابط پژوهشی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
6. برنامه‏ریزی به منظور ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مراکز پژوهشی و شعب دفتر؛
7. بهینه‌سازی و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن‌ها در پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی.
این معاونت سه زیر مجموعه دارد: 
.  اداره کتابخانه ها و اسناد
. گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی
 .اداره نشریات
معاونت پژوهشی در حال حاضر، متشکل از معاون، مسئول دفتر و کارشناس امور پژوهشی می‌باشد.
1. معاون پژوهشی؛
2. مسئول دفتر؛
3. کارشناس امور پژوهشی


1.     معاون پژوهشی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی یعقوب‌نژاد
1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه و اتخاذ سیاست‏های اجرایی هماهنگ با آن؛
1.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.    شناسایی نیاز‌ها و خلأها و تعیین اولویت‌های پژوهشی؛ 
1.4.    تعیین نیازها و اولویت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی و محققان و برنامه‌ریزی جهت تأمین آن‌ها با همکاری مراجع ذی‏ربط؛
1.5.    بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
1.6.    تنظیم و تدوین مشخصات برنامه‌های پژوهشی سالانه با همکاری پژوهشکده‏ ها، مراکز و گروه‌های پژوهشی؛
1.7.    نظارت بر فعالیت‏ اعضای هیأت علمی و محققان به منظور شرکت محققان در همایش‌های علمی و فرهنگی؛
1.8.    مطالعه، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های پژوهشی؛
1.9.    نظارت بر تولید محصولات پژوهشی براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
1.10.    تنظیم استاندارد‌ها، قوانین، مقررات و ضوابط پژوهشی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
1.11.    ارایه پیشنهادات لازم به منظور ایجاد پژوهشکده، مرکز و گروه‏های علمی در حوزه علوم و فرهنگ اسلامی؛
1.12.    برنامه ‏ریزی به منظور ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مراکز پژوهشی و شعب دفتر؛
1.13.    بهینه‌سازی و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن‌ها در پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی؛
1.14.    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به معاونت پژوهشی؛
1.15.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
1.16.    تأیید و پیشنهاد بودجه سالانه معاونت پژوهشی به ریاست پژوهشگاه برای طی مراحل تصویب‎خواهی؛
1.17.    تهیه پیش ‏نویس ‏های لازم جهت پاسخ نامه ‏ها برای مقام مافوق؛
1.18.    حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.19.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
1.20.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


 
2. مسئول دفتر: علی جهانگیری

2.1.    آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.    مطالعه دقیق نامه‎ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
2.4.    نظارت بر نحوه ارسال نامه‎ها و اسناد و مدارک شامل آماده‎سازی، شمارش ورق، لاک و مهر و نحوه نگهداری و بایگانی پرونده‏ها، گزارش ‏ها و اسناد و مدارک و سایر تمهیدات لازم؛
2.5.    نظارت بر نحوه ارسال نامه‎های روزانه جهت رؤیت معاون و تفکیک و توزیع نامه‎ها، گزارش‎ها و سایر مکاتبات و پیگیری آن‎ها؛
2.6.    تنظیم برنامه ملاقات متقاضیان با معاون؛
2.7.    تهیه و تنظیم گزارش‎های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم جهت ارایه به معاون؛
2.8.    ابلاغ دستورات مافوق و پیگیری آن‎ها؛
2.9.    آماده‎سازی سوابق و پرونده‎های مربوط به شوراها، کارگروه‏ها، جلسات و همایش‏ ها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون؛
2.10.    برنامه‏ ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات و کارگروه‏ها، و اطلاع‏رسانی به افراد شرکت کننده در جلسه؛
2.11.    پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آن‎ها؛
2.12.    پیگیری انجام امور اداری، مالی و پشتیبانی مربوط؛
2.13.    رعایت جهات محرمانه‏بودن امور مربوط؛
2.14.    پیگیری نامه‏ های ارسالی و ارجاعی معاونت به مدیران پژوهشگاه تا حصول نتیجه؛
2.15.    تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.16.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.17.    حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.18.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
2.19.    برقراری ارتباط تلفنی داخل و خارج از مجموعه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی؛
2.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کارشناس امور پژوهشی: فیروز گراوند
3.1.آگاهی از اهداف، خط مشی‏ها، سیاست‏ ها و برنامه‏ های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای از قوانین و مقررات، آیین نامه‏ ها، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.انجام امور دبیری جلسات مربوط به معاونت پژوهش و تنظیم صورت‏ جلسه؛
3.4.انجام امور مربوط به جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه؛
3.5.پیگیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‎شده به سایر واحدها؛
3.6.انجام پیگیری های لازم در مورد اقدامات اداری معاونت پژوهشی تا حصول نتیجه؛
3.7.بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‏آوری‏شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آن‏ها؛
3.8.ایجاد و به‏ روزرسانی بانک اطلاعاتی در زمینه‏ های فعالیت‏ های مرتبط؛
3.9.همکاری در خصوص تهیه و تنظیم برنامه‏ های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت‏های حوزه پژوهش؛
3.10.تهیه گزارشات لازم طبق ارجاع مقام مافوق؛
3.11.تهیه پیش‎نویس‏ های لازم از نامه ‏ها و مکاتبات اداری مربوط به فعالیت ‏های حوزه پژوهش؛
3.12.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
3.13.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.14.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.15.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی
.

معرفی زیرمجموعه های معاونت پژوهشی:

      یکی از ادارات تابعه معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اداره کتابخانه‌ها و اسناد است. این اداره دارای بخش سازماندهی و مجموعه سازی و بخش کتابدارها و سالن های مطالعه است.
رسالت کتابخانه پشتیبانی اعضای هیات علمی، محققان، کارشناسان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عموم روحانیان و دانشگاهیان در حوزه منابع مکتوب و دیجیتال است. 
تاریخ تاسیس این کتابخانه به پیش از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل(قده) می رسد؛ اما پس از انقلاب به شکوفایی رسید و  تالارهای مطالعه و  مخازن کتاب آن چندین برابر شد. 
کتابخانه های زیر پوشش در رشته های دانشی تفسیر و علوم قرآنی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام، علوم و اندیشه سیاسی، تاریخ و سیره، مهدویت و آینده پژوهی، اخلاق و تربیت، اقتصاد و جامعه‌شناسی، غرب‌شناسی منابع معتبر و روزآمدی را جمع‌ آوری نموده است. تعداد منابع موجود در این کتابخانه بیش از 120.000 عنوان و بیش از 250.000 جلد است. همچنین منابع لاتین آن 5.200 عنوان در 8.000 جلد است. این کتابخانه از آرشیو مطبوعات و تعداد قابل توجهی نسخه خطی و سنگی برخوردار است.

نرم افزار کتابخانه
نرم افزار کتابشناختی و نرم افزار کتابخانه دیجیتال «سیمرغ» بر پایه (WEB) در این اداره بکار گرفته شده است. 
رده¬بندی کنگره (LC) مبنای سازماندهی اطلاعات در مجموعه کتابخانه های زیر پوشش مدیریتی این اداره است و تا کنون بیش از 250.000 کتاب فهرست نویسی و در نرم افزار کتابشناختی سیمرغ ورود اطلاعات شده است. 
پایگاه اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات
دسترسی به اطلاعات کتابشناختی از درگاه زیر برای همگان آزاد است.
http://lib.isca.ac.ir/simwebclt

 تالار شیخ صدوق و مخزن کتابخانه های عمومی و امانی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای حمایت از کتابخوانی تالار مطالعه شیخ صدوق را برای استفاده عموم دانشگاهیان و روحانیان اختصاص داده است. این تالار از ساعت 7 صبح تا 21 آماده خدمات رسانی به دوستداران کتاب است. همچنین برای کتاب دوستانی که نیاز به امانت کتاب دارند. این کتابخانه آماده تحویل کتاب امانی است.

تالارهای شهید صدر و کاشف الغطا
اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالارهای شهید صدر و کاشف الغطا استقرار یافته و از خدمات متنوع برای مطالعه و تولید علم برخودارند. امکاناتی اختصاصی از قبیل میز ، رایانه، اینترنت، نرم افزاهای شبکه‌ای نور و دیگر ابزارهایی که نیاز پژوهشی