پژوهشکده اخلاق و معنویت

پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت

فراخوانی گسترده و تأکیدهای مکرر قرآن کریم به سازندگی اخلاقی و تهذیب نفس، بیانگر جایگاه بسیار جدی مقوله اخلاق در میان اهداف دین است. جهان معاصر سخت تشنه پیام معنوی تشیع و چشم در راه ره‌آورد رهایی‌بخش انقلاب اسلامی است. بی‌‏گمان یکی از مهم‏ترین رسالت‏های تبلیغی حوزه علمیه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تعمیق و گسترش آموزه‏های اصیل اخلاق و تربیت اسلامی در جامعه است. اهتمام به تولید تفکر اخلاقی بر اساس مبانی اسلامی، استخراج نظام اخلاقی ـ تربیتی اسلام و تهیه پاسخ‏های متقن برای پرسش‏های نوپدید در حوزه اخلاق، تربیت و معنویت، اهدافی است که پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت در جهت رسیدن به آن‌ها تشکیل شد.
این پژوهشکده از سال 1382 با عنوان گروه اخلاق و تربیت فعالیتش را آغاز کرد و در سال 1386 با ظرفیت دو گروه پژوهشی و نام «مرکز اخلاق و تربیت» به فعالیت‌های خود ادامه داد و ابتدای سال 96 با تصویب و پیوستن گروه اسلام و مطالعات معنویت، این پژوهشکده دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد.

بیانیه مأموریت پژوهشکده
پژوهش و هم‌اندیشی در مسائل نظری دانش‌های اخلاق، تربیت و معنویت و شناسایی و حل مسائل و چالش‌های عینی اخلاقی، تربیتی و معنوی جامعه ایران معاصر.

اهداف پژوهشکده
الف) شناخت و استنباط کلان‌نظریه اسلامی در زمینه اخلاق، رشد اخلاقی، تربیت اخلاقی و معنویت؛
ب) بازخوانی انتقادی نظریات غربی در زمینه روش‌شناسی اخلاق کاربردی، نظریه‌های معاصر در رشد و تربیت اخلاقی و معنویت سکولار و پست مدرن و تبیین و ارائة آموزه‌های اسلامی در این زمینه‌ها؛
ج) استخراج نظام مسائل نظری و چالش‌ها و معضلات عینی جامعه ایران معاصر در حوزه اخلاق، تربیت و معنویت و تلاش در حل معضلات پربسامد؛
د) گفتمان‌سازی نخبگانی در زمینه‌های اخلاق کاربردی، تربیت اخلاقی و معنویت اسلامی.

1. گروه اخلاق
اهداف و وظایف
الف) پایش وضعیت اخلاقی و تربیتی ایران معاصر به منظور شناسایی چالش‌های عینی و نیز سنجش کارآمدی یافته‌های نظری در حوزه اخلاق؛
ب) شناخت ادبیات رایج علمی در زمینه پژوهش‌های اخلاقی و معرفی این ادبیات به جامعه علمی ایران؛
ج) طراحی و ترسیم روش‌شناسی مطالعات اخلاقی بر مبنای عقلانیت دینی و اسلامی؛
د) استخراج نظام مسائل نظری و چالش‌ها و معضلات عینی ایران معاصر در حوزه اخلاق هنجاری و کاربردی؛
هـ) شناسایی اطلس دانش اخلاق در حوزه‌های هنجاری و کاربردی در ایران و دنیای معاصر (شامل افراد، آثار، مراکز، اسناد و ...)؛
و) افزایش دانش عمومی جامعه اسلامی در زمینه مطالعات اخلاقی از طریق فعالیت‌های ترویجی و رسانه‌ای.

2. گروه تربیت
اهداف و وظایف
الف) بازخوانی انتقادی نظریات رشد اخلاقی در روان‌شناسی غربی در راستای اسلامی‌سازی علوم انسانی و استخراج نظریه اسلامی رشد اخلاقی؛
ب) بازخوانی انتقادی نظریات تربیت اخلاقی در راستای اسلامی‌سازی علوم انسانی و تدوین نظریه اسلامی تربیت اخلاقی در راستای توانمندسازی علم تربیت اخلاقی اسلامی به منظور حل مسائل اخلاقی جامعه ایران معاصر؛
ج) استخراج نظام مسائل نظری و چالش‌ها و معضلات عینی ایران معاصر در حوزه تربیت اخلاقی؛
د) افزایش دانش عمومی شهروندان در زمینه رشد و تربیت اخلاقی از طریق فعالیت‌های ترویجی و رسانه‌ای؛
هـ) پایش وضعیت تربیت در جامعه ایران معاصر به منظور شناسایی چالش‌های عینی و نیز سنجش کارآمدی یافته‌های نظری در حوزه تربیت.

3. گروه اسلام و مطالعات معنویت
اهداف و وظایف
الف) مفهوم‌شناسی معنویت اسلامی و ارائه شاخصه‌های آن؛
ب) معرفی و تحلیلی رویکردها، نظریه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی موجود در عرصه مطالعات معنویت؛
ج) آینده‌پژوهی معنویت‌گرایی در ایران؛
د) شناسایی و نقد فرهنگ معنویت‌گرایی بدون مذهب در ایران و همچنین جریان‌های انحرافی معنویت؛
هـ) نگارش اطلس تاریخ و جغرافیایی مکاتب معنویت‌گرایی در جهان اسلام؛
و) شناسایی کاستی‌ها و ارائه راهکارهایی برای تبلیغ مؤثر معنویت اسلامی از طریق نظام روحانیت؛

کلان‌پروژه‌های پژوهشکده اخلا ق
کلان‌پروژه الهیات اخلاق
آثار چاپ شده:
کتاب‌شناخت اخلاق اسلامی؛ گروه مؤلفان؛ 1385.
اخلاق اسلامی: مبانی و مفاهیم (کتاب درسی دانشگاهی سراسر کشور)؛ جمعی از نویسندگان؛ 1389.
المدارس الاخلاقیه فی الفکر الاسلامی (ترجمه عربی کتاب‌شناخت اخلاق اسلامی)؛ عبدالحسن بهبهانی‏پور؛ 1389.
اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن؛ محمدتقی اسلامی؛ 1390.
تعارضات اخلاقی و دانش اصول فقه؛ حسن بوسلیکی؛ 1391.
استنباط حکم اخلاقی از «سیره و عمل معصوم»؛ محمد عالم‌زاده نوری؛ 1391.
فقه و اخلاق اسلامی؛ مقایسه‌ای علم‌شناختی؛ مهدی احمدپور؛ 1392.
مناسبات اخلاق و فقه در گفتگو با اندیشوران؛ محمد هدایتی؛ 1392.
درآمدی بر سبک بندگی؛ اعتدال عبادی در سیره معصومین:؛ کاظم دلیری؛ 1392.
استنباط آموزه اخلاقی از متون و ادله لفظی (دفتر اول)؛ محمد عالم‌زاده نوری؛ 1396.
استنباط آموزه اخلاقی از متون و ادله لفظی (دفتر دوم)؛ محمد عالم‌زاده نوری؛ 1397.
درآمدی بر سبک بخشندگی؛ کاظم دلیری؛ 1398.

آثار در دست اجرا:
شهود در منابع اخلاق اسلامی.
کلان‌پروژه اخلاق کاربردی
آثار چاپ شده:
اخلاق کاربردی،‌ چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی؛ گروه مؤلفان؛ 1386.
منشور اخلاقی انتخابات (به سفارش وزارت کشور)؛ محمدتقی اسلامی؛ (انتشار محدود)؛ 1388.
درآمدی بر زیّ طلبگی؛ محمد عالم‌زاده نوری؛ 1388.
اخلاق حرفه‌ای و وظایف صنفی روحانیت از نگاه امام خمینی؛ حمید آقانوری؛ 1391.
تأثیر ایمان بر اخلاق با تأکید بر اخلاق فضیلت؛ حجت‌‌الله آزاد؛ 1393.
اخلاق تبلیغ دین: منشور اخلاقی مبلغان در سیره  اهل بیت:؛ مهدی احمدپور؛ 1400.
روش‌شناسی اخلاق کاربردی؛ محمدتقی اسلامی؛ 1400.
مدیریت و اخلاق؛ محمدتقی اسلامی؛ 1400.
عدالت در عداوت: بایسته‌های اخلاقی تعهد به عدالت در تخاصم و دشمنی؛ مهدی مسائلی؛ 1400.
وظایف معرفتی و مسئولیت‌های اخلاقی در باورمندی و فهم دین؛ رویکردی الهیاتی؛ حجت‌الله آزاد محمد عالم‌زاده نوری؛ 1400.

آثار در دست چاپ:
اخلاق جهانی؛ حسن بوسلیکی و جمعی از مترجمین.
آسیب‌ها،‌ چالش‌ها و اصول اخلاقی در برنامه‌های سرگرمی دین‌محور؛ مهدی فدایی.

 آثار در دست اجرا:
بازخوانی و نقد رویكرد اصل‌گرایی در اخلاق كاربردی – حرفه‌ای با رهیافت اسلامی.
پژوهش‌ زبان‌شناختی نفاق نزد پژوهشگران اسلامی معاصر.
تصمیم‌سازی اخلاقی در چالش‌های اخلاقی مددكاری اجتماعی.
وضعیت‌سنجی اخلاق مدیران در نهادهای فرهنگی با تأكید بر سازمان روحانیت.
مبانی و اصول اخلاق حرفه‌ای در نهادهای فرهنگی تبلیغی حوزوی.
کلان‌پروژه صداقت گستری

آثار در دست چاپ:
مأخذشناسی در حوزه مفهوم‌شناسی و حکم‌شناسی دروغ و صداقت؛ علی‌اکبر تیموری.
مأخذشناسی در حوزه ریشه‌یابی و علت‌شناسی دروغگویی؛ حجت‌الله آزاد.
تحلیل اخلاقی علل و زمینه‌های بی‌صداقتی و چالش‌های صداقت‌گستری در نهاد اقتصاد و راهكارهای برون‌رفت از آن‌ها؛ مرتضی تهامی‌پور.

آثار در دست اجرا:
علل و زمینه‌های بی‌صداقتی و چالش‌های صداقت‌گستری در نهاد سیاست.
علل و زمینه‌های بی‌صداقتی و چالش‌های صداقت‌گستری در نهاد بهداشت و سلامت.
عوامل و ساز وکارهای رشد صداقت فرزندان با تأکید بر تعامل خانواده و رسانه.
فریب، دروغ از دیدگاه فیلسوفان اخلاق غرب.
استانداردهای اخلاقی سانسور در رسانه ملی.
ارزیابی اخلاقی شگردهای تبلیغات تجاری به منظور معماری انتخاب در مخاطبان.
طراحی پروتكل‌های روانی، آموزشی برای درمان رذیله فریبكاری.
پژوهشی زبان‌شناختی و پدیدارشناسانه پیرامون مفهوم اخلاقی نفاق نزد پژوهشگران اسلامی معاصر.
کلان‌پروژه مبانی روان‌شناختی تربیت اخلاقی دینی   
     
آثار چاپ شده:
راهنمای رشد اخلاقی؛ ملانی کیلن و جودیث اسمتانا؛ ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده، علیرضا شیخ‌شعاعی، سیدرحیم راستی‌تبار؛ 1389.
نظریه‌های کلاسیک شناختی- تحولی در رشد اخلاقی؛ حسین دیبا، حسن بوسلیکی، حسین مرادی؛ 1398.

آثار در دست اجرا:
گزارش، تحلیل و ارزیابی نظریه‌های رشد اخلاقی (دفتر دوم).
نقد و بررسی نظریات رشد اخلاقی سکولار از منظر مبانی و آموزه‌های اسلامی.
تبیین ضعف اخلاقی با تأکید بر آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم.
زمینه‌ها و علل شکل‌گیری درک شهروندان از مفهوم و معیار عدالت کیفری.
وضعیت‌سنجی، بازبینی و طراحی مقیاس‌های حوزه روانشناسی اخلاق

کلان‌پروژه تربیت اخلاقی
آثار چاپ شده:
تربیت توحیدی؛ شهید حسین معن؛ ترجمه احمد ناظم، تحقیق: سیدعلیرضا مددی؛ 1387.
نقش مربی در تربیت اخلاقی- معنوی؛ محمد عالم‌زاده نوری، حسن بوسلیکی، حسین مرادی؛ 1392.

آثار در دست اجرا:
فلسفه علم تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلامی (مجموعه مصاحبه‌ها).
گزارش تحلیلی نیازهای تربیت اخلاقی و دینی، براساس داده‌های مرکز ملی پاسخ‌گویی.
تحلیل محتوای كیفی انیمیشن‌های برتر جهانی از منظر رشد و تربیت اخلاقی.
طراحی الگویی برای انتقال مضامین قرآنی در مهدهای قرآنی.
کلان‌پروژه پیشگیری از طلاق در خانواده

آثار چاپ شده:
جرم ترک انفاق؛ نگاهی انتقادی به سیاست‌های تقنینی و قضایی؛ اسماعیل آقابابایی؛ 1398.
آثار در دست اجرا:
مطالعه همبستگی سبک‌های فرزندپروری با عوامل اختلاف‌زای زناشویی؛ مسعود نورعلیزاده.
طلاق در آئینه پژوهش‌های روانشناختی؛ ناصر آقابابایی.
معرفی مداخلات مربوط به غنی‌سازی روابط زوجین؛ علیرضا فاضلی.

آثار در دست چاپ:
بررسی اجتهادی ملاك‌های همسرگزینی از منظر اسلامی.
اهداف و انگیزه‌های ازدواج از منظر آیات و روایات.
مطالعه بازنمایی عوامل، فرایند و سرانجام تعارضات زناشویی در سریال‌های رسانه ملی و مقایسه آن با یافته‌های مطالعات.
آسیب‌شناسی زندگی طلاب بر اساس میزان سرمایه روان‌شناختی.

کلان‌پروژه اخلاق و معرفت دینی در آموزش و پرورش
آثار در دست اجرا:
بررسی کاوش‌ها و چالش‌های اخلاقی در فرایندهای سازمانی آموزش و پرورش.
تأثیر سیاست‌های کلان آموزش و پرورش در رشد معرفت دینی معلمان و دانش‌آموزان.
واکاوی تأثیر متن درسی و برنامه درسی بر معرفت دینی در آموزش و پرورش.
وضعیت‌سنجی معرفت دینی معلمان.
راهكارهای تربیتی تقویت وجدان اخلاقی كودكان و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش ایران.

کلان‌پروژه امر جنسی در ایران معاصر
آثار چاپ شده:

در آمدی بر مبانی و روش‌های روان‌شناختی- تربیتی عفاف و حجاب ؛ گروه مؤلفان؛ 1397.
آثار در دست اجرا:
گزارش مروری از آثار مکتوب در حوزه تربیت جنسی.
برگزاری سلسله نشست‌ها در موضوعات روز امر جنسی.
تدوین نظام جامع مصون‌سازی جنسی با رویکرد اسلامی.
بررسی نگرش‌ها و انگاره‌ها دربارۀ آموزش مسائل جنسی برای كودكان و نوجوانان.
تهیه بسته اقدام و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در برابر رفتارهای منافی عفاف در محیط اداری.

کلان‌پروژه تحلیل و نقد عرفان‌های غیر اسلامی              
آثار چاپ شده:
جریان‌شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور؛ حمید‌رضا مظاهری سیف؛ 1387.
معنویت‌گرایی جدید: مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی؛ احمد شاکرنژاد؛ 1397.
شبهه جنبش‌های معنوی، درآمدی بر پیشگیری؛ حمیدرضا مظاهری سیف، 1400.

آثار در دست اجرا:
بررسی انتقادی اصول و مبانی تربیت اخلاقی عرفان‌های نوظهور.
نقد کارکردگرایی شبه معنوی (معنویت دنیاطلب).
نقد  تناسخ در معنویت‌های نوظهور.
نقد خدای درون در معنویت‌های نوظهور.
نقد قانون جذب در معنویت‌های نوظهور.

کلان‌پروژه جریان‌شناسی و روش‌شناسی مطالعات معنویت
آثار چاپ شده:
عرفان و بایسته‌های عرفان‌پژوهی در گفتگو با دانشوران؛ محمدرضا فلاح شیروانی و کاظم دلیری؛ 1393.
درآمدی بر مطالعات معنویت؛ احمد شاکرنژاد و حجت الله آزاد؛ 1398.
مجموعه چكیده مقالات همایش معنویت و علوم اسلامی، به کوشش سید‌شوذب‌علی نقوی؛ 1400.
درآمدی بر مطالعات معنویت در علوم انسانی؛ وحید سهرابی‌فر؛ 1400.

آثار در دست اجرا:
طیف‌شناسی و نقد نظریه‌ها و رویکردهای مطالعات معنویت.
گزارش تطبیقی رشد معنوی در سنت‌های دینی.
جریان شناسی نظریه‌های منتقد تربیت معنوی سكولار.
نسبت مطالعات معنویت اسلامی با فقه، کلام، عرفان، و اخلاق اسلامی.
برگزاری کارگاه‌های معنویت‌پژوهی.
مجموعه سخنرانی‌های همایش معنویت و علوم اسلامی.
مجموعه مصاحبه‌های همایش معنویت و علوم اسلامی.
مجموعه مقالات همایش معنویت و علوم اسلامی.

کلان‌پروژه بازخوانی معنویت‌های اسلامی و معرفی معنویت ثقلین
آثار چاپ شده:

فرهنگ آثار عرفان اسلامی؛ سیدرضا باقریان موحد، احمد شاکرنژاد، حسین مرادی؛ 1395.
مدل‌های قرآنی روایی در تبیین زیستن معنوی؛ محمدجواد رودگر؛ 1400.

آثار در دست اجرا:

بررسی رویکرد اسلام و معنویت اسلامی به بازار فرهنگ.
معنویت شیعی و سبک زندگی انسان معاصر.
نشست‌های علمی
گروه اخلا ق
برگزاری 11 نشست علمی تا سال 1390.
جایگاه علم اخلاق در معارف اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان؛ ۱۳۸۸.
اخلاق و نوآوری؛ حجج اسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر مهدی علیزاده و آقای دکتر محمود فتحعلی؛ ۱۳۸۷.
خودکنترلی و قضاوت اخلاقی، مهندس مهدی هاشمی، 1395.
کاربست اصل‌گرایی اخلاق در مسائل زیست پزشکی، دکتر احسان شمسی کوشکی، 1395.
الگوی رفع تعارض ادله و انسجام‌بخشی‌ تئوریک نظریه و عمل دینی؛ حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند، 1396.

اخلاق و تربیت اسلامی از نگاه فرهنگستان علوم اسلامی؛   حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند، 1397.
چالش های اخلاق مددکاری اجتماعی در جهان امروز، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی اسلامی، 1399.
قلمرو شناسی اخلاق در مددکاری اجتماعی، دکتر مرضیه قرائت خیابان، 1399.
علل ساختاری بروز چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی ایران، دکتر مصطفی اقلیما، 1399.
نشست علمی اخلاق انتخابات، دکتر عبدالوهاب فراتی و حجج اسلام دکتر محمد تقی اسلامی، علی باقری‌فر و دکتر حسن بوسلیکی، 1400.

گروه تربیت
برگزاری 6 نشست علمی تا سال 1390.
اصول برنامه‌ریزی درسی تربیت اخلاقی، دکتر محمد حسنی، 1395.
روش‌شناسی استخراج نظریه رشد اخلاقی اسلامی (انسان‌شناسی و تربیت اسلامی،‌ ماهیت و شاخصه‌ها)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر صادق‌زاده قمصری، 1395.
روان‌درمانگری اخلاقی، آقای دکتر سیدمحمدحسین میرمحمدی، 1396.
تأمین امنیت زنان در حوزه امر جنسی و ازدواج، دکتر محمود گلزاری، آیت‌الله حبیبی‌تبار، خانم شهباز سجادی، محمدرضا زیبایی‌نژاد، 1398.
سایبری شدن آموزش دانش‌آموزان و آسیب‌های جنسی، دکتر علی‌اصغر احمدی، آقای محمد جُرجَندی، دکتر سجاد مهدی‌زاده، دکتر محمدحسین سیاح طاهری، 1398.
تحلیل محتوای جنسی ویدئوهای درخواستی ضبط شده (VOD)، دکتر سیدمجید امامی؛ دکتر مهدی عباسی؛ خانم دکتر مریم اردبیلی؛ دکتر میلاد حاجی پروانه، 1398.
بررسی پدیده همباشی (ازدواج سفید) به عنوان رقیبی برای نهاد سنتی خانواده، دکتر تقی آزاد ارمکی و حجج اسلام دکتر فرج الله هدایت نیا و دکتر حسین بستان، 1399.
نقد انیمیشن روح، دکتر احمد شاکرنژاد و دکتر حسن بوسلیکی، 1399.
اعتیاد به پورنوگرافی، دکتر سجاد مهدی‌زاده، دکتر جواد جاویدنیا و خانم روناک عشقی ، 1400.

گروه اسلام و مطالعات معنویت
برگزاری 15 نشست علمی تا سال 1390؛
مفهوم‌شناسی معنویت (۲جلسه)؛ دکتر موحدیان عطار و حجت الاسلام والمسلمین یزدان‌پناه؛ ۱۳۹۲.
جریان‌شناسی معنویت‌پژوهی در غرب؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر طالبی دارابی؛ ۱۳۹۲.
شاخصه‌های معنویت اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، ۱۳۹۳.
مبانی معنویت‌گرایی جدید، دکتر بهزاد حمیدیه، ۱۳۹۳.
جریان‌شناسی مطالعات انتقادی در معنویت ، خانم دکتر فاطمه توفیقی، ۱۳۹۳.
مرز بدعت و نوآوری در معارف دینی با تأکید بر بحث معنویت‌گرایی، (2جلسه)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، ۱۳۹۴.
نظریه‌ها و مدل‌های رشد معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود نوذری، ۱۳۹۴.
مرز بدعت و نوآوری در معنویت‌ورزی از دیدگاه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا امینی‌نژاد، ۱۳۹۴.
مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری‌سیف، ۱۳۹۴.
مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر، 1394.
مدل‌های رشد معنوی در ادیان، دکتر سیدمحمد روحانی، 1394.
مدل‌های رشد معنوی در مسیحیت، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رسول‌زاده، 1394.
مدل‌های رشد معنوی در یهودیت، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا، 1394.
مدل‌های رشد معنوی در مسیحیت، دکتر احمدرضا مفتاح، 1395.
مدل‌های زیست معنوی در قرآن، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قائمی‌نیا، 1395.
بررسی روان‌شناختی معنویت، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، 1395.
تکثرگرایی در سیر و سلوک (بازخوانی ظرفیت نظریه حق‌گروی)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، ‌1395.
نسبت مطالعات معنویت با فقه، آیت‌الله سیفی مازندرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 1396.
نسبت مطالعات معنویت با فقه کلام، عرفان و اخلاق اسلامی، دکتر هادی وکیلی، 1396.
شیوه‌های مواجهه با افراد در معرض معنویت گرایی جدید، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 1397.
روش‌شناسی مطالعات معنوی بر مبنای واقع گرایی معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 1397.
نظریه سازه‌های روحی و کاربست آن در تعریف مراحل رشد معنوی و نیاز معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 1397.
ارتقا و تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 1398.
نشست علمی (Shia Spirituality)، دکتر محمد سوری، 1397.
نشست علمی (Religious Bases for Comparative Healthcare Ethics: an overview)، خانم‌پروفسور ایرین ژیلسون، 1398.
نشست علمی (An Historical Analysis of: Ibn Taymiyya's Changing Legacy)، جناب آقای احمت جونز، 1398.
نشست علمی (Civilization Pluralism & Spiritual Order- Islamic Perspective)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیب‌الله بابایی،  1398.
نشست علمی (New Age Spirituality)، پروفسور فرانز وینتر، 1398.
جریان معنویت‌های نوظهور و نقش آن در ایمان جامعه، دکتر احمد شاکرنژاد و حجج اسلام دکتر محمدجواد رودگر و دکتر محراب صادق‌نیا، 1399.
نسبت معنویت با دانش فلسفه اسلامی، آیت‌الله سیدمحمد قائم مقامی، 1399.        
نسبت معنویت و علم کلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی، 1399.       
نسبت معنویت با اخلاق اسلامی(دو جلسه)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده، 1399.
معنویت و نسبت آن با عرفان اسلامی، حجت السلام و المسلمین دکتر قاسم کاکایی، 1399.
الهیات معنوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی، 1399.
مطالعات معنویت: معرفی نظریه‌ها و شخصیت‌های برجسته، دکتر احمد شاکرنژاد، 1400.   
جریان‌شناسی نقد معنویت عصر جدید در مسیحیت، حجت السلام دکتر باقر طالبی دارابی، 1400.
نسبت معنویت با فقه، حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی، 1400 .
جریان‌شناسی نقد معنویت عصر جدید در مسیحیت، دکتر احمدرضا مفتاح، 1400.
رابطه معنویت و فلسفه اسلامی، دکتر رضا اکبری، 1400.
بازخوانی و نقد تجربه مسیحیت در تولید دانش معنویت، دکتر احمد شاکرنژاد، 1400.
معنویت و حکمت سیاسی منعالیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، 1400.
نسبت معنویت با عرفان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان، 1400. 
نسبت معنویت با فقه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، 1400.  
   
کرسی‌‌های علمی
گروه اخلا ق
کرسی ترویجی؛ نظریه رهبری سازمانی اصیل و اخلاق: تحلیلی از نظریه خودتعیین‌گری، ارائه‌کننده: آقای دکتر سید بابک علوی، ناقدین: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی اسلامی و آقای دکتر گائینی، 1395.
کرسی ترویجی؛ کاوش در مفاد صیغه تفضیل در آموزه‌های اخلاقی- دینی، ارائه‌کننده: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عالم‌زاده نوری، ناقدان: دکتر امیر غنوی و دکتر محمد عمومی، 1396.
کرسی ترویجی؛ ماهیت تشکیک گزاره‌ها و مفاهیم اخلاقی، ارائه‌کننده: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عالم‌زاده نوری، ناقدان: دکتر رضا حبیبی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن بوسلیکی، 1396.
کرسی ترویجی؛ روش استنباط حکم اخلاقی از منابع نقلی/ اصول لفظی فقه الاخلاق؛ ارائه‌کننده: محمد عالم زاده نوری؛ ناقدین: دکتر حسن‌علی اکبریان، دکتر محمد عشایری منفرد، دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)، 1397.
کرسی ترویجی؛ روش‌شناسی اخلاق کاربردی؛ معرفی و نقد قیاس‌گرایی؛ ارائه‌کننده: دکتر محمدتقی اسلامی؛ ناقدین: دکتر مهدی علیزاده، دکتر حسن بوسلیکی، 1397.
کرسی ترویجی؛ معرفی و نقد روش‌شناسی استقراء‌گرایانه در اخلاق کاربردی؛ ارائه‌کننده: دکتر محمدتقی اسلامی؛ ناقدین: دکتر مهدی علیزاده، دکتر حسن بوسلیکی، 1397.
کرسی ترویجی؛ مفهوم شناسی و گونه شناسی تعارض اخلاقی، ارائه کننده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی، ناقدین: حجت الاسلام دکتر محمد تقی اسلامی و دکتر محمد جواد فلاح، 1398.

‌‌‌‌
گروه تربیت
، ارائه‌کننده: حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم‌زاده نوری، ناقدین: حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی و دکتر سلیمان خاکبان، 1395.
کرسی ترویجی؛ نقد کتاب «تربیت اخلاقی»، ارائه‌کننده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد داودی، ناقدین: دکتر محسن ایمانی، خانم دکتر نرگس سجادیه، 1396.
کرسی ترویجی؛ نقد کتاب «رویکردهای نوین تربیت اخلاقی»، ارائه کنندگان: دکتر محمد حسنی، دکتر فاطمه وجدانی و دکتر مهین چناری، ناقدین: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی علیزاده و دکتر اکبر راهنما، 1396.

گروه اسلام و مطالعات معنویت
کرسی ترویجی؛ مفهوم معنویت در عصر پست‌مدرن، ارائه‌کننده: دکتر احمد شاکرنژاد، ناقدین: دکتر وحید سهرابی‌فر و حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری‌سیف، 1396.
کرسی ترویجی؛ چالش‌های معنویت‌گرایی جدید در عرصه‌های اخلاق اجتماعی، ارائه‌کننده: دکتر احمد شاکرنژاد، ناقدین: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی اسلامی و دکتر وحید سهرابی فر، 1396.
کرسی ترویجی؛ تحلیل گونه‌های معنویت گرایی در ایران؛ ارائه کننده: دکتر احمد شاکرنژاد؛ ناقدین: حجت الاسلام محمد عالم‌زاده نوری و دکتر محمد سوری، 1398.
کرسی ترویجی؛ معنویت به مثابه دانش مستقل، ارائه کننده: حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، ناقدین: دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی و حجت الاسلام دکتر رفیعی هنر،  1400.

کارگاه‌های علمی
گروه اخلا ق
کارگاه آشنایی طلاب با علم اخلاق و تربیت (الهیات اخلاق)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالم زاده نوری، 1399.
کارگاه آشنایی طلاب با علم اخلاق و تربیت (اخلاق کاربردی)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فصیحی، 1399.
کارگاه آشنایی طلاب با علم اخلاق و تربیت (روان‌شناسی اخلاق)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی، 1399.
کارگاه آشنایی طلاب با علم اخلاق و تربیت (تربیت اخلاقی)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا کریمی، 1399.

گروه تربیت
کارگاه آموزشی پیوست‌نگاری فرهنگی، دکتر آرش وکیلیان، 1399.
گروه اسلام و مطالعات معنویت
کارگاه جریان‌شناسی و ارزیابی مطالعات معنویت شیعی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر، 1397.
کارگاه معنویت اسلامی و چالش‌های جهان معاصر، دکتر بهزاد حمیدیه، 1398.
کارگاه معنویت و سازمان، دکتر عباسعلی رستگار، 1398.
کارگاه معنویت و جامعه‌شناسی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی، 1398.
کارگاه معنویت و درمانگری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، 1398.

کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد رودگر، 1399.
کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی، دکتر هادی وکیلی، 1399.
کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی، دکتر احمد شاکرنژاد، 1399.
کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر گریوانی، 1400.
کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیزاده، 1400.
همایش های علمی ـ پژوهشی
همایش معنویت و علوم اسلامی
آثار برگزیده پژوهشکده اخلاق و معنویت
کتابشناخت اخلاق اسلامی؛ جشنواره آیین ‏خرد؛ 1386.
اخلاق کاربردی،‌ کتاب سال جمهوری اسلامی؛ 1386.
تربیت توحیدی؛ کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسلامی؛ 1387.
رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران؛ 1389.
اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران؛ 1390.
استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران؛ 1391.
درآمدی بر سبک بندگی؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران؛ 1392.
استنباط آموزه اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ شایسته تحسین کتاب سال حوزه؛ 1397.
استنباط آموزه اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی؛ شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی؛ 1398.

ارتباط با پژوهشکده
رئیس پزوهشکده: دکتر احمد شاکرنژاد                 a.shakernejad@isca.ac.ir
مدیر گروه اخلاق: دکتر محمدتقی اسلامی                  m.eslami@isca.ac.ir
مدیر گروه تربیت: دکتر حسن بوسلیکی                    h.boosaliki@isca.ac.ir
مدیر گروه اسلام و مطالعات معنویت: دکتر احمد شاکرنژاد 
a.shakernejad@isca.ac.ir
مدیر اداره امور پژوهشی : حسین مرادی                            
h.moradi@isca.ac.ir

******************************************************************************************

آدرس ایمیل:                               Ethics@isca.ac.ir
آدرس سایت:                         www.Ethics.isca.ac.ir
کانال ایتا (پژوهشکده):   www.Eitaa.com/isca_ethics
کانال ایتا (مشق اخلاق):  www.Eitaa.com/mashqeakhlaq
کانال ایتا (گروه اسلام ومطالعات معنویت): www.Eitaa.com/spiritualitystudies
آپارات:                                         www.Aparat.com/Isca.ethics
اینستاگرام:                             www.Instagram.com/isca.ethics

******************************************************************************************


آد
رس: قم، پردیسان، انتهای خیابان دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت


صندوق پستی: 3688/37185                                           تلفن و نمابر: 31156708- 025

 تاریخ بروزرسانی شنبه فروردین ماه 1402
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
بروشور اخلاق و معنويت.pdf 4.52 MB
کلمات کليدي
مرکز اخلاق و تربیت اسلامی, مرکز
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 24271
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما