مرکز احیای آثار اسلامی

مرکز احیای آثار اسلامی، در سال 1364 با هدف بازسازی انتقادی متون اساسی شیعی آغاز به کار کرد. این مرکز طی این مدت با بهره­گیری از محققان نامورِ تصحیح انتقادی متون و استفاده از آخرین یافته­های این عرصه، تا کنون آثار مهمی از تراث ماندگار علمی شیعه را تحقیق و در قالب صد جلد کتاب منتشر کرده است و به‌عنوان مرکزی کارآمد در این عرصه شناخته می­شود. تا کنون هجده اثر از آثار این مرکز در جشنواره‌های علمی کشور از جمله کتاب سال کشور و کتاب سال حوزه برگزیده و شایسته تقدیر شده است.

نخستین کارهای تحقیقی این مرکز شامل تحقیق و نشر آثار دانشمندانی چون علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، نراقی پدر و پسر و فیض کاشانی می­شد. امروزه مرکز احیای آثار اسلامی عمدتاً در دو زمینه مکمل یکدیگر فعالیت می­کند: کتاب و نسخه‌شناسی ، تصحیح و نشر متون کلاسیک شیعی. بخش نخست می­کوشد تا میراث مکتوب شیعه را بازشناسی و به گونه­ای نظام­مند می باشد و بخش تصحیح عهده‌دار بازسازی و ارائه متون اصلی تفکر شیعی است. این بخش با نظر به آینده و نیاز محققان و دین ‌پژوهان، در پی تصحیح انتقادی و نشرآثار عالمان بزرگ شیعه، در قالب مجموعه ‌آثار شخصیت‌ ها و متفکران شیعه (موسوعه اعلام شیعه) و مجموعه ‌آثار موضوعی تخصصی (آثار موضوع‌ محور) و نیز تک‌نگاری­ها (آثار محتوا‌ محور) است.
 
اهداف
1.تسهیل و آسان‌ سازی دسترسی به منابع علوم اسلامی؛
2.بازشناسی میراث علمی اسلامی؛
3.پاسخگویی به نیازهای تخصصی محققان دین ­پژوه با ابداع شیوه ‌های نو درحوزه احیای آثار و متون علمی اسلامی.

سیاست‌ها
1.احیای موضوعی آثار بر اساس مسئله ‌یابی و نیازهای جدید علمی (میراثِ موضوع‌محور)؛
2.احیای مجموعه‌آثار شخصیت ‌ها و متفکران شیعه (موسوعه اعلام شیعه)؛
3.کتاب‌ شناسی و نسخه­ شناسی تخصصی آثار اسلامی و تهیه بانک اطلاعات نسخه‌های خطی.
 
گروه‌های پژوهشی
1.گروه کتاب‌شناسی و نسخه ­شناسی؛
2.گروه تصحیح و احیای آثار.
 
آثار منتشر شده
1.مختلف الشیعه(10جلد)؛ علامه حلی؛ 1378.
2.غایه المراد و حاشیه الإرشاد؛ شهید اول و ثانی؛ 1378.
3.عوائد الأیام؛ ملااحمد نراقی؛ 1375.
4.الأصفی فی تفسیر القرآن(2جلد)؛ فیض کاشانی؛ 1378.
5.فهرست نسخه­های خطی مجلس(6جلد)؛ 1378.
6.فوائد القواعد؛ شهید ثان؛ 1377.
7.التعریف بمصادر الجواهر؛ 1378.
8.الفوائد الملیّة؛ شهید ثانی؛ 1378.
9.المقاصد العلیّة؛ شهید ثانی؛ 1378.
10.رسائل شهید ثانی(2 جلد)؛ شهید ثانی؛ 1380.
11.تلخیص المرام؛ علامه حلی؛ 1379.
12.الأسرار الخفیّة؛ علامه حلی؛ 1379.
13.الاُصول فی علم الاُصول؛ ایروانی؛ 1380.
14.حاشیه المختصر النافع؛ شهید ثانی؛ 1380.
15.روض الجنان(2جلد)؛ شهید ثانی؛ 1380.
16.أربع رسائل کلامیه؛ شهید اول و بیاضی؛ 1380.
17.سعد السعود؛ سید بن طاووس؛ 1380.
18.المصنّفات الأربعة؛ شهید ثانی؛ 1380.
19.حاشیه شرائع الإسلام؛ شهید ثانی؛ 1380.
20.معارج نهج البلاغة؛ بیهقی؛ 1380.
21.العروة الوثقی والرحلة؛ شیخ بهایی و والد؛ 1380.
22.فهرست نسخه­های خطی مرکز(2جلد)؛ 1381.
23.الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه؛ شهید ثانی؛ 1381.
24.رسائل شهید اول؛ شهید اول؛ 1381.
25.البراهین القاطعه(4جلد)؛ شریعتمدار استرآبادی؛ 1382.
26.رؤیت هلال(5جلد)؛ به کوشش:مختاری و صادقی؛ 1383.
27.موسوعه الامام السید عبدالحسین شرف‌الدین(11جلد)؛ 1384.
28.الشهید الأول حیاته وآثاره؛ رضا مختاری؛ 1383.
29.تذکره الأحباب؛ ملااحمد نراقی؛ 1383.
30.أنیس التجار؛ ملامهدی نراقی؛ 1383.
31.تحفه رضویه؛ ملامهدی نراقی؛ 1383.
32.سیف الامّه و برهان الملّه؛ ملا احمد نراقی؛ 1384.
33.تفاسیر سوره حمد(2جلد)؛ جمعی از مؤلفان؛ 1384.
34.منتقد المنافع(5 جلد)؛ ملا حبیب‌الله کاشانی؛ 1388.
35.حاشیة ارشاد الأذهان؛ شهید ثانی؛ 1385.
36.مقاله فی تحقیق إقامه الحدود؛ سید محمد باقر شفتی؛ 1386.
37.موسوعه العلامه البلاغی؛ علامه بلاغی؛ 1386.
38.رجال الأشعریین؛ دکتر جعفر مهاجر؛ 1387.
39.شناخت‌نامه شیخ بهایی(انگلیسی)؛ مرکز احیا؛ ‌1387.
40.شناخت‌نامه شیخ بهایی(عربی)؛ مرکز احیا؛ 1387.
41.شناخت‌نامه شیخ بهایی(فارسی)؛ مرکز احیا؛ 1387.
42.أنیس المجتهدین(2جلد)؛ ملامهدی نراقی؛ 1388.
43.موسوعة الشهید الأوّل؛ شهید اول؛ 1388.
44.اعلام الشیعه(3جلد)؛ جعفر مهاجر؛ 1389.
45.اخلاق منصوری؛ غیاث‌الدین منصوردشتکی؛1390.
46.آیینه حقایق‌نما؛ نورالدین اخباری؛ 1390.
47.الدّر المنثور من المأثور و غیر المأثور(2جلد)؛ شیخ‌علی عاملی؛ 1390.
48.اساس الاحکام؛ ملااحمد نراقی؛ 1390.
49.موسوعه شهید ثانی(30جلد)؛ شهید ثانی؛ 1393.
 
آثار آماده نشر
1.جامع السعادات(3 جلد)؛ ملامحمدمهدی نراقی.
2.مناط الاحکام؛ ملانظرعلی طالقانی.
3.الصحابه الکرام(3 جلد)؛ احمدیان نجف‌آبادی.
4.انوار الفقاهه(10جلد)؛ شیخ‌حسن کاشف‌الغطا.
5.تهذیب الاخلاق؛ ابن مسکویه.
6.منهج السالکین؛ آقاحسین خوانساری.
 
پژوهش‌های در حال انجام    
1.موسوعه شیخ بهایی؛ شیخ بهاء‌الدین عاملی.
2.موسوعه کاشف الغطاء؛ شیخ محمد‌حسین کاشف‌الغطاء.
3.میراث موضوعی فقه و اصول: ارث الزوجه، ازدواج موقت(متعه)، حجاب.
4.میراث موضوعی فلسفه و کلام: بداء، جبر و اختیار، عقل و نفس.

آثار برگزیده
1.سعد السعود؛ سیدبن‌طاووس؛ همایش حامیان نسخ خطی؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ 1381.
2.غایة المراد و حاشیة الارشاد؛ شهید اول و ثانی؛ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران؛ 1379و1380.
3.الأسرار الخفیة؛ علامه حلی؛ همایش حامیان نسخ خطی 1379، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتاب سال حوزه 1380.
4.معارج نهج البلاغه؛ علی‌بن‌زید بیهقی؛ کنگره سال ولایت 1380 و تشویقی در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1381.
5.فوائد القوائد؛ شهید ثانی؛ کتاب سال حوزه 1377.
6.الفوائد الملیه؛ شهید ثانی؛ کتاب سال حوزه 1378.
7.المقاصد العلیة؛ شهید ثانی؛ کتاب سال حوزه 1378.
8.مختلف الشیعة؛ علامه حلی؛ تشویقی در جشنواره سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران؛ 1378.
9.رسائل الشهید الثانی؛ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1381.
10.الرعایة و البدایة؛ شهید ثانی؛ کتاب سال حوزه 1382.
11.فهرست نسخه‌های خطی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی1381؛ همایش حامیان نسخ خطی 1381 – 1382.
12.موسوعة الامام شرف‌الدین؛ کتاب سال جمهوری اسلامی 1385، کتاب سال حوزه 1385.
13.رؤیت هلال؛ جمعی از محققان؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی 1385، کتاب سال حوزه 1385.
14.الشهیدالاول حیاته وآثاره؛ رضا مختاری؛ کتاب سال حوزه 1385.
15.انیس المجتهدین؛ علامه نراقی؛ کتاب سال جمهوری اسلامی، کتاب سال حوزه1388، نخستین جشنواره شهاب 1388و 1389.
16.موسوعه شهید اول؛ در کتاب فصل جمهوری اسلامی1388، کتاب سال حوزه، نخستین جشنواره شهاب 1388 و 1389.
17.الدر المنثور من المأثور و غیرالمأثور؛ حفید شهید ثانی؛ بیستمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی 1390، چهاردهمین دوره کتاب سال حوزه 1391.
18.اساس الاحکام؛ ملااحمد نراقی؛ پانزدهمین دوره کتاب سال حوزه 1392.
 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما