مرکز مطالعات فرهنگی - اجتماعی

مقدمه

 امروزه، تحولات پرتلاطم فرهنگی و اجتماعی ضرورت دقت و حساسیت نسبت به فراهم‌آوری امکان توسعه‌ی اثر بخش فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی را حتمی ساخته و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با پیشینه‌ای درخشان و با سرمایه انسانی ارزشمند در محیط علمی حوزوی و دانشگاهی، ظرفیت و قابلیت شایسته‌ای در پاسخ گویی به نیازهای فکری دینی جامعه و جهان را فراهم نموده است.

ضرورت های ناشی از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حاکمیت دینی و اهمیت‌یابی روزافزون مطالعات اجتماعی تحت تأثیر ضرورت‌های عصری و تکثر و تنوع روزافزون مسایل و معضلات اجتماعی و بحران‌های محیطی به تبع اوضاع و شرایط پرتلاطم جهان معاصر و فرآیند جهانی شدن از یک سو و ضرورت اتخاذ مواضع مسئولانه و واقع‌بینانه مراکز دینی در مواجهه با این وضعیت که بالطبع نیازمند مطالعات محققانه و روزآمد خواهد بود از سوی دیگر، نیاز به پژوهشکده‌ای برای مطالعات اجتماعی ـ فرهنگی را بیش از پیش مسجل ساخته است.

از همین روی در اسناد بالا دستی دفتر تبلیغات اسلامی همچون بیانیه مأموریت و چشم‌انداز بیست ساله تلاش برای هوشمندسازی فعالیت‌های پژوهشی از جمله فعالیت‌های پژوهشی اجتماعی و فرهنگی دفتر مورد تأکید قرار گرفته است.

بدیهی است بدون شناخت صحیح از وضعیت فرهنگی اجتماعی با بهره‌مندی از بینش عمیق و بنیادی اسلامی و بدون شناخت رویکردهای اثرگذار در عرصه های فرهنگی اجتماعی، حضوری فعال و اثر بخش و هوشمندانه میسر نخواهد بود.


 
فلسفه وجودی

فلسفه وجودی مرکز عبارت است از:

ارتقای آگاهی مراکز علمی، سازمان‌های فرهنگی و نهادهای حوزوی و به ویژه دفتر تبلیغات اسلامی از وضعیت شاخص‌های دین‌مداری جامعه و شرایط حوزه و روحانیت بر پایه شناخت، تحلیل و به‌کارگیری مبانی و رویکردهای اسلامی.

 

اهداف

برای تحقق فلسفه وجودی مرکز، اهداف کلان فعالیت های آن عبارتند از:

1. انجام مطالعات راهبردی براساس نظریات اسلامی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی.

2. شناخت، تحلیل و رصد شرایط دینی جامعه و انعکاس آن به مراکز پژوهشی، فرهنگی و مراجع تصمیم‌گیری نظام.

3. شناخت و بررسی موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی و تحولات آینده حوزه و روحانیت.

4. انجام مطالعات نظری ـ بنیادی مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی و تأثیرگذار در اهداف پیشین.


وظایف

مرکز برای دستیابی به اهداف خود، عهده دار وظایف ذیل است:

1. انجام پژوهش‌های لازم برای تدوین نظریات، الگوها و شاخص‌های فرهنگی اجتماعی بر پایه مبانی معرفتی اسلام

2. شناخت شرایط دینی و جریان‌های مؤثر فرهنگی جامعه.

3. انجام رصد و آینده‌پژوهی معطوف به پدیده‌های فرا رو با خصلت فرهنگی و اجتماعی.

4. مطالعه و تبیین وضعیت مطلوب در موضوعات مربوط به عناصر خرده نظام‌های فرهنگی و اجتماعی.

5. انجام مطالعات تخصصی سیاستگذاری اعتلای دینی در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی برای تعامل با نظام مدیریتی کشور.

6. همکاری در تدوین برنامه‌های فرهنگی اجتماعی کشور به منظور توسعه و تعمیق دین‌مداری جامعه.

7. شناخت و بازتدوین مستمر مسائل اولویت‌دار فرهنگی اجتماعی جهت تأثیرگذاری در روند علمی مراکز دین پژوهی کشور.

8. انجام مطالعات خاص پیرامون شناخت مسائل روحانیت و حوزه‌های علمیه.

9. پژوهش‌‌ های آینده ‌نگر معطوف به تحول و پیشرفت حوزه های علمیه و روحانیت.


سیاست

سیاست‌های مرکز در ساماندهی امور و انجام وظایف خود عبارتند از:

1. کمک به توسعه و تعمیق دین‌مداری در جامعه با محوریت‌بخشی به مبانی معرفتی اسلام در ارائه تحلیل‌ها و نظریات.

2. توجه به ابعاد رفتاری فردی و جمعی و شرایط روز جامعه.

3. اولویت دادن به مباحث مورد نیاز حوزۀ علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

4. بهره‌مندی از صاحب‌نظران علوم و دانش‌های گوناگون با اولویت دادن به محققان حوزوی و حوزوی ـ دانشگاهی.

5. اولویت دادن به بازخوانی و بهره‌گیری از تحقیقات انجام شده در مراکز پژوهشی و آموزشی دیگر.

6. فرصت شناسی و عرضه به موقع آثار و محصولات مرتبط با مسائل و تحولات فرهنگی اجتماعی با تأکید بر ارائه گزارش های تحلیلی و راهبردی.

7. تأمین نیازشناسی محیطی حوزه‌های مأموریتی دفتر تبلیغات اسلامی (آموزشی، فرهنگی ـ تبلیغی و پژوهشی)

8. تلاش برای نتیجه بخشی آثار و پژوهش‌های مرکز در سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور.

 

گروه مطالعات بنیادی و دین پژوهی فرهنگی ـ اجتماعی:

با هدف اساسی: دست‌یابی به مبانی معرفتی اسلام و اندیشه‌شناسی و بازشناسی رویکرد دینی در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی شامل فعالیت های زیر:

1. دست‌یابی به مبانی معرفتی اسلام در تدوین شاخص‌ها و الگوهای مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

2. بازیابی موضوعات بنیادین مرتبط با باورها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و تمهید پژوهش‌های مورد نیاز.

3. حضور فعال در موضوع‌سازی برای خلق دانش فرهنگی اجتماعی در مراکز دین‌پژوهی براساس نتایج فعالیت‌های مرکز.

4. انجام آینده‌پژوهی معطوف به پدیده‌های فرارو در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی.


گروه مطالعات حوزه و روحانیت:

با هدف اساسی: بازشناسی و رسالت روحانیت در جامعه و راهکارهای ارتقاء کارآمدی آن شامل فعالیت‌های زیر:

1. اهتمام به بازشناسی موقعیت روحانیت.

2. تدوین و ارایه راهکارهای عملیاتی در مسایل پیش روی حوزه و روحانیت.

3. روند پژوهی معطوف به موقعیت حوزه و روحانیت.

 

 گروه مطالعات بنیادی و دین پژوهی فرهنگی ـ اجتماعی

 هسته پژوهشی یا محورهای پژوهشی:

 • مطالعات بنیادی، اندیشه شناسی فرهنگی ـ اجتماعی
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • خانواده (تحکیم نظام خانواده ـ سبک زندگی اسلامی)

قطب های فکری - فرهنگی و میزهای تخصصی مرتبط:

 • قطب علوم اسلامی و انسانی: میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی.
 • قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران: میز تخصصی مسایل اجتماعی اسلام و ایران.
 • قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی: میز تخصصی تحکیم نظام خانواده – میز تخصصی سبک زندگی اسلامی.

 
گروه مطالعات حوزه و روحانیت

 هسته پژوهشی یا محورهای پژوهشی:

 •  مطالعات حوزه و روحانیت
 • تبلیغ و رسانه (ظرفیت شناسی رسانه ها در امر تبلیغ دین ـ بررسی وضعیت تبلیغ دینی)
 • سیاست گذاری فرهنگی ـ اجتماعی در عرصه روحانیت

 
قطب های فکری – فرهنگی و میزهای تخصصی مرتبط

 • قطب تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان ها و فرق انحرافی: میز تخصصی وهابیت و جریان های تکفیری
 • قطب نظام اجتماعی اسلام و ایران: میز تخصصی مسایل اجتماعی اسلام و ایران
 • قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی: میز تخصصی سبک زندگی اسلامی

           

 

آثار و طرح‌‌ها و مقالات مرکز مطالعات

 آثار چاپ شده

1. بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران، دکتر حسین گودرزی، 94.

2. بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران، دکتر حسین گودرزی، 94.

3. مبانی نظام اجتماعی اسلام؛ دکتر حسن خیری؛ 93

4. روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر؛ محمدکاظم کریمی؛ 92

5. مدیریت کیفیت در سازمان‌های فرهنگی؛ دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان؛ 91

6. نقد تبیین کارکردی دین؛ دکتر امان ا...فصیحی؛ 91

7. دین، رسانه، ارتباطات اجتماعی؛ دکتر حسن خیری؛ 89

8. مناسبات روحانیت و نسل جوان، مجموعه نشست‌های تخصصی، ج1، 87.

9. مناسبات روحانیت و نسل جوان، مجموعه مصاحبه‌های علمی، ج2، 87.

10.  مناسبات روحانیت و نسل جوان، مجموعه مقاله‌های علمی، ج3، 87.

11.  مناسبات روحانیت و نسل جوان، مجموعه مقاله‌های علمی، ج4، 87.

12.  تفکر نظری در جامعه‌شناسی؛ ویلیام اسکیدمورجمعی از مترجمان؛ 86

 

آماده نشر

1. مطالعه تطبیقی سازمان اجتماعی روحانیت در شیعه و مسیحیت؛ دکتر علی الشیخ؛ 93

2. بررسی ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام؛ دکتر نصرا... نظری؛ 93

 

راهبردهای فرهنگی ـ اجتماعی چاپ شده

1. راهبردپردازی وضعیت نشر کتاب‌های دینی در ایران (سال‌های 1376ـ1386) (شماره1)؛ دکتر حسین گودرزی؛ 87

2. شیعه در فضای سایبر، وضعیت فعلی، ضرورت بازنگری در رویکردها و اتخاذ راهبردهای مناسب (شماره2)؛ دکتر عیسی جهانگیر؛ 87

3. بررسی گرایش‌های موضوعی در پرسش‌های مردم ایران از حوزه علمیه قم (شماره3)؛ دکتر حسین گودرزی؛ 87

4. بررسی ابعاد تعامل و مخاطب در پایگاه اینترنتی بلاغ راهکارهای مناسب (شماره4)؛ دکتر عیسی جهانگیر؛ 88

5. بررسی وضعیت نشریات دینی در ایران (فرصت‌ها و چالش‌ها) (شماره 5)؛ دکتر حسین گودرزی؛ 89

6. نگاهی به حوزه تبلیغ دین، مسایل و راهکارها (شماره6)؛ مجید خبازی؛ 90

 

طرح‌ها

 طرح‌های در دست انجام

1. ارائه الگوی اندیشه اجتماعی مسلمین (با تأکید بر فراتحلیل مطالعات انجام شده)؛ دکتر محمدحسین پوریانی و دکتر سیدحسین فخرزارع؛ در دست انجام.

2. درآمدی بر نظام کنترل اجتماعی در اسلام؛ دکتر شهید شاطری‌پور اصفهانی؛ در دست انجام.

3. تعامل پلیس و جامعه در پیش‌گیری از جرم از دیدگاه اسلام؛ دکتر یوسفعلی باقرپور؛ در دست انجام.

4. سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی (با تأکید بر قرآن)؛ دکتر محمد علّینی؛ در دست انجام.

5. «اعتماد تعمیم یافته» و راهبردهای اجتماعی آن در ایران؛ دکتر مهدی اعتمادی‌فر؛ در دست انجام.

6. اقبال حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دینی به علوم اجتماعی؛ دکتر علیرضا شجاعی‌زند؛ در دست انجام.

7. بازخوانی فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی با تأکید بر بازیگران سیاسی؛ محمود حاجیلویی؛ در دست انجام.

8. پیامدهای تشتت آرای فقهی (با تأکید بر حج، رؤیت هلال، نماز و روزه مسافر و ...)؛ دکتر محمد صدرا؛ در دست انجام.

9. طراحی الگوی عملکرد دفتر تبلیغات اسلامی درباب تبلیغ دینی؛ دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان؛ در دست انجام.

10.  طرح تابستانی مبلغان (چالش‌ها و فرصت‌ها)؛ منیره بصیرتی ـ دکتر علی خون‌چمن؛ در دست انجام.

11.  مطالعه تطبیقی ساختار اجتماعی حوزه قم و نجف در دوره معاصر؛ دکتر علی معموری؛ در دست انجام.

12.  بررسی گروه‌های مرجع جوانان در شهر قم و عوامل اجتماعی انتخاب آن‌ها (با تأکید بر روحانیت)؛ دکتر سیدضیاء هاشمی؛ در دست انجام.

13.  پیش‌درآمدی بر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی (پیشینه‌شناسی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی)؛ منصوره اولیایی؛ در دست انجام.

14.  مصرف‌گرایی از دیدگاه اندیشمندان: زمینه ها، عوامل، پیامدها و راهکارها؛ حسین احمدی‌منش؛ در دست انجام.

15.  بررسی وضعیت روحانیت به عنوان گروه مرجع دینی در افق ده‌ساله؛ دکتر فاضل حسامی؛ در دست انجام.

16.  روحانیت شیعه و اهل سنت از نگاه مستشرقین؛ دکتر علی ترک زهرانی؛ در دست انجام.

17.  نگاهی به آسیب‌های مداحی در جامعه کنونی ایران (رویکرد جامعه‌شناسانه به مداحی)؛ دکتر بهرام بیات؛ در دست انجام.

 

طرح‌های اتمام یافته

1. تحلیل انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم؛ حسین احمدی‌منش؛ 92

2. سنخ‌شناسی تعامل روحانیت با نظام سیاسی؛ دکتر علی معصومی؛ 92

3. بررسی ارزیابی و رضایت‌سنجی مخاطبین نشریات وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی؛ دکتر نعمت‌ا... کرم‌اللهی ـ دکتر سیف ا.. قنبری نیک؛ 91

4. بررسی دین در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و رابطه میزان تماشای ماهواره و تلقی از دین در بین جوانان؛ دکتر فردین علیخواه؛ 91

5. نظرسنجی درباره نیازها و انتظارات طلاب و روحانیون از صدا و سیما؛ دکتر علیرضا خوشگویان‌فر؛ 91

6. نظرسنجی مستمر از مخاطبان فعالیت‌ها و محصولات دفتر تبلیغات اسلامی؛ دکتر نعمت‌ا... کرم اللهی؛ 91

7. طراحی الگوی سنجش دینداری و بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر قم؛ دکتر نعمت‌ا... کرم‌اللهی؛ 91

8. مساله ‌یابی دینی در عرصه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی؛ دکتر محمدحسین پوریانی؛ 90

9. روندپژوهی پدیده خودکشی در ایران در دهه اخیر؛ احمد نیکزاد؛ 90

10.  نرخ و نوع جرایم در ایران و تحلیل روند آن؛ احمد نیکزاد؛ 90

11.  بررسی آسیب‌های زندان بر زنان زندانی؛ احمد نیکزاد؛ 90

12.  بررسی انتظارات اقشار مختلف جامعه از روحانیت؛ دکتر ابراهیم فتحی؛ 90

13.  بررسی وضعیت مساجد و نحوه توزیع جغرافیایی آن در کشور؛ دکتر فرحناز توکلّی؛ 90

14.  نظرسنجی از طلاب حوزه علمیه درباره سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم؛ دکتر نعمت‌ا... کرم‌اللهی و دکتر ابراهیم فتحی؛ 90

15.  توزیع و عرضه کتاب‌های مذهبی بین سال‌های 1382 ـ 1387 از دیدگاه ناشران و ... ؛ دکتر رضا کریمی؛ 89

16.  بررسی و طراحی سازوکارهای نقش آفرینی مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی در فعالیت‌های بین‌بخشی دفتر؛ دکتر حسین گودرزی؛ 89

17.  شناسایی مراکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی ایران و جهان؛ دکتر افسانه ادریسی؛ 89

18.  طرح بررسی وضعیت نشریات دینی در ایران (فرصت‌ها و چالش‌ها)؛ دکتر حسین گودرزی؛ 89

19.  آسیب‌شناسی رواج مداحی در مناسبت‌های دینی؛ علیرضا قبادی؛ 89

20.  بررسی آسیب‌شناسی فراز و فرود ارزش‌ها در انتخابات دهم ریاست جمهوری؛ دکتر وحید خاشعی؛ 88

21.  سنجش و نگرش طلاب جوان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ دکتر نعمت‌ا... کرم‌اللهی؛ 87

 
مقالات

چاپ شده

1. علوم انسانی و پارادایم های مسلط (نگاهی به علوم اجتماعی ـ انسانی)؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 93.

2. جمعیت از منظر اسلام؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 93.

3. سیاست‌های راهبردی افزایش جمعیت؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 93.

4. درآمدی بر روش‌شناسی کاربست نظریه‌های علوم اجتماعی در سیاستگذاری فرهنگی با مروری بر اصول و مبانی اندیشه صدرایی؛  دکتر محمدرضا بهمنی؛ 92.

5. دین پژوهی (به مثابه مطالعه نسبت دین و زندگی) از منظر جریان‌های فکری ایران معاصر و کاربرد آن در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی؛  دکتر محمدرضا بهمنی؛ 92.

6. اقتراح: گفتمان‌سازی در زمینه افزایش جمعیت؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 92.

7. امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی با تأکید برحوزه پژوهش‌های قرآنی؛  دکتر حسن خیری ـ دکتر محمدعلی محمدی؛ 92.

8. پارادایم اسلامی توسعه انسانی؛  دکتر ناصر جهانیان؛ 92.

9. انتظارات اقشار مختلف از روحانیون؛  دکتر ابراهیم فتحی ـ ربابه فتحی؛ 92.

10.  بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر قم؛  دکتر نعمت‌ا.. کرم‌اللهی؛ 92.

11.  تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی؛  دکتر ناصر جهانیان؛ 92.

12.  جریان‌شناسی اجتماعی ـ سیاسی روحانیت؛  دکتر سیدحسین فخرزارع؛ 92.

13.  مردم‌سالاری دینی (ماهیت، هویت و هدف)؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 92.

14.  اسلامی‌سازی بومی‌سازی؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91.

15.  تحلیل و ارزیابی آموزش و پژوهش علوم اجتماعی در حوزه علمیه؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91.

16.  جامعه شناسی تولید ملی؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91.

17.  مدیریت دینی در علوم اجتماعی؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91.

18.  ابعاد و شاخص‌های توسعه؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91.

19.  پیشگیری از کجروی با تأکید بر آموزه‌های دینی؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 89.

20.  فراتحلیل مطالعات در حوزه‌های دین و ارزش‌های اجتماعی در ایران؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 89.

21.  ارایه الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛  دکتر سعید مهدوی کنی ـ دکتر محمدکاویانی؛ 89.

22.  بررسی رابطه استفاده از اینترنت با دینداری کاربران؛  دکتر نعمت‌ا.. کرم‌اللهی؛ 89.

23.  بررسی شاخص‌های مراکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی در جهان؛  دکتر افسانه ادریسی، احسان رحمانی خلیلی؛ 89.

24.  بررسی وضعیت شاخص‌های کیفی پایان‌نامه‌های برتر دینی در ایران؛  دکتر حسین گودرزی ـ محمدعلی صحفی؛ 89.

25.  دیدگاه روحانیان (طلاب) درباره قابلیت و ظرفیت تلویزیون برای تبلیغ دین؛  دکتر حسن خیری؛ 89.

26.  سنخ‌شناسی (گونه‌شناسی) ارزش‌ها؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 89.

27.  نظری بر امکان طرح جامعه‌شناسی دین (1) و (2)؛  دکتر کریم خان‌محمدی؛ 89.

28.  معرفی و نقد کتاب اسلام و جامعه‌شناسی خانواده؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 89.

29.  مقایسه روش تبیین کارکردی جامعه‌شناسان، عالمان دینی در عرصه دین‌پژوهی؛  دکتر امان‌ا.. فصیحی ـ دکتر محمدحسین پوریانی؛ 88.

30.  تبیین جامعه شناختی مولفه های فرهنگ و رابطه آن با ارزش‌ها؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 88.

31.  آسیب‌شناسی تعامل روحانیت و نسل جوان با رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 88.

32.  آسیب‌شناسی تعامل روحانیت و نسل جوان؛  دکتر محمد منصورنژاد؛ 88.

33.  بررسی گروه مرجع سیاسی طلاب جوان؛  دکتر نعمت‌ا.. کرم‌اللهی؛ 88.

34.  جوان در اندیشه امام خمینی (ره) با تأکید بر مخاطب‌شناسی؛  دکتر کریم خان‌محمدی؛ 88.

35.  دین و روحانیت در جهان زندگی جوان امروزی ایران؛  دکتر حسن خیری؛ 88.

36.  روحانیت به مثابه یک منبع پیام برای مخاطبان جوان؛  دکتر سیدحسن شرف‌الدین؛ 88.

37.  نظم، روحانیت و جوان؛  دکتر فاضل حسامی؛ 88.

38.  وظایف و مسئولیت‌های روحانیت در برابر نسل جوان؛  دکتر محمدرضا ضمیری؛ 88.

39.  بومی شدن علوم اجتماعی در جوامع اسلامی؛  دکتر فرید العطاس؛ 87.

40.  تحکیم هویت فرهنگی بر پایه دین اسلام در حوزه ایران فرهنگی؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 87.

 

اتمام یافته

1. سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه؛  دکتر محمد علینی؛ 93

2. نقش خانواده در سبک زندگی ایرانی؛  دکتر محمد علینی؛ 93

3. مبانی و چیستی علوم اجتماعی؛  محمدکاظم کریمی؛ 93

4. نقد مبانی معرفتی علوم اجتماعی؛  محمدکاظم کریمی؛ 93

5. الگوی نقد روش‌شناسی نظریه‌های علوم اجتماعی بر اساس حکمت صدرایی؛  دکتر محمدرضا بهمنی‌خدنگ؛ 93

6. بررسی ساز و کارهای رسیدن به جامعه مطلوب؛  دکتر سیف‌اله قنبری نیک؛ 92

7. روابط همسایگی در الگوی زندگی اسلامی؛  دکتر سیف‌اله قنبری‌نیک؛ 92

8. امت شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی) ؛  دکتر علی نقیه و دکترسیدعلی اصغر میرخلیلی؛ 92

9. طراحی الگوی سبک زندگی روحانیت بر اساس سنت نبوی؛  دکتر مجتبی روحانی‌زاده؛ 92

10.  میزان مرجعیت روحانیت در بین اقشار مردم؛  دکتر مجتبی روحانی‌زاده؛ 92

11.  ارتباطات انسانی (فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها)؛  دکتر محمدحسین پوریانی؛ 91

12.  درآمدی بر ارتباطات اسلامی (از علم دینی تا ارتباطات دینی)؛  دکتر کریم خان‌محمدی ـ داوود رحیمی سجاسی؛ 91

13.  الگوی مطلوب سرگرمی در رسانه دینی (با تأکید بر سیمای ملی)؛  دکتر سیدحسین شرف‌الدین؛ 91

14.  بررسی توصیفی ـ تحلیلی مسایل اجتماعی و فرهنگی ایران (مورد مطالعه: فرار مغزها)؛  دکتر صمد عابدینی؛ 90

15.  بررسی توصیفی ـ تحلیلی مسایل اجتماعی و فرهنگی ایران (مورد مطالعه: فرار دختران از خانه)؛  دکتر ربابه پورجبلی؛ 90

16.  بررسی و تحلیل رفتارهای خرافی در شهر قم؛  احمد نیکزاد؛ 90

17.  تحلیل آماری رشد جمعیت در ایران؛  احمد نیکزاد؛ 90

18.  منطقه صنعتی عسلویه و پارس جنوبی (ضرورت آمایش سرزمینی و سیاستگذاری جامع)؛  دکتر حسین گودرزی؛ 89

19.  مفهوم شناسی مولفه های گفتمانی عرفی شدن؛  محمداسلم جوادی؛ 88

20.  بازخوانی نظریات راجع به پیوند دین و مدرنیته؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88

21.  بررسی نظریه‌های مربوط به موقعیت و نقش دین در آینده جوامع بشری؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88

22.  روشنفکران دینی و عرفی‌شدن در سپهر دین؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88

23.  عرفی شدن چیست؟ درآمدی بر ادبیات جامعه‌شناسی عرفی‌شدن جوامع اسلامی؛  محمداسلم جوادی؛ 88

24.  عوامل عرفی‌شدن در ایران (زمان قاجار و پهلوی)؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88

25.  منطق کارکردی و دفاع از دین؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88

26.  عرفی‌شدن جوامع اسلامی سطوح و ابعاد(1)؛  محمداسلم جوادی؛ 88

27.  عرفی‌شدن جوامع اسلامی سطوح و ابعاد(2)؛  محمداسلم جوادی؛ 88

28.  تجربه نوسازی و احتمالات عرفی‌شدن دین در ایران؛  محمداسلم جوادی؛ 88

29.  دیدگاه‌های دکتر سیدحسین نصر در مورد سکولاریزاسیون؛  دکتر محمد علینی؛ 88

30.  عرفی‌شدن در اندیشه؛  دکتر علیرضا شجاعی‌زند ـ دکتر محمد علینی؛ 88

31.  سیر تاریخی و مفهوم سکولاریسم از دیدگاه محمدکامل ظاهر؛  دکتر محسن طوسی؛ 88

32.  تحلیل و بررسی نظریه عرفی شدن از دیدگاه محمد آرگون؛  محمداسلم جوادی؛ 88

33.  سکولاریزاسیون از دیدگاه ماکس وبر؛  دکتر محمد علینی؛ 88

34.  علمانیت به مثابه انگاره فلسفی؛  دکتر امان ا.. فصیحی؛ 88


 نشست‌های علمی

1. مدیریت تحول در حوزه با نگاه جامعه شناسی؛ اردیبهشت 87

2. تبلیغ دینی چالش­ها و راهکارها؛ اردیبهشت 87

3. بومی­شدن علوم اجتماعی در جوامع اسلامی؛ دی 87

4. جایگاه و نقش هویت دینی مجموعه عناصر هویت ملی؛ بهمن 87

5. عرفان­های کاذب در رسالت روحانیت؛ آذر 88

6. ارتباط موفق دینی با رویکرد تطبیقی (روحانیت تشیع و مسیحیت)؛ دی 88

7. هم­اندیشی جریان­های نوپدید دینی و عرفان­های کاذب؛ خرداد 88

8. الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛ اردیبهشت 89

9. آینده­پژوهی و مطالعات اسلامی؛ تیر 89

10.  دین و دنیا؛ تیر 89

11.  ملاحظات سنجش دینداری؛ دی 90

12.  بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی طلاب؛ اسفند 90

13.  سکولاریزم در وضعیت فرامدرن( چالش‌های آن در صورت‌بندی تمدن اسلامی)؛ بهمن 90

14.  بررسی و نقد دنیوی شدن از منظر علامه طباطبایی(ره)؛ مهرماه 91

15.  بررسی سریال‌های مذهبی عامه پسند؛ آذر 91

16.  بررسی مقایسه‌ای شبکه‌های دینی فارسی زبان؛ تیر 92

17.  آسیب‌شناسی شبکه های ماهواره­ای فارسی زبان؛ آذر 92

18.  اصالت وجودی فرد ـ اجتماع؛ دی 92

19.  بررسی انتظارات مردم از روحانیت؛ بهمن 92

20.  نقد تبیین نگاه کارکردی به دین؛ بهمن 92

21.  عقلانیت وحیانی در نظام معرفتی قرآن کریم؛ اسفند 92

22.  مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسحیت؛ اسفند 92

23.  فرهنگ و تکنولوژی؛ اسفند 93

24.  همدلی و همزبانی ملت و دولت؛ مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی؛ خرداد 94


 همایش و کارگاه

همایش ملی

مناسبات روحانیت و نسل جوان (چالش‌ها و راهبردها)

 

اهداف

1. شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روحانیت و نسل جوان در تعامل با یکدیگر؛

2. شناسایی آسیب‌ها و تهدیدهای معطوف به مناسبات متقابل روحانیت و نسل جوان؛

3. شناسایی انتظارات، وظایف و مسئولیت‌های روحانیت و نسل جوان در برابر یکدیگر؛

4. دست‌یابی به سیاست‌ها و راهبردهای معطوف به تنظیم مناسبات متقابل روحانیت و نسل جوان

           

خروجی چهار جلد کتاب

1. مجموعه نشست‌های تخصصی

2. مجموعه مصاحبه‌های علمی

3. مجموعه مقالات علمی (1)

4. مجموعه مقالات علمی (2)

تاریخ برگزاری: 30/7/1387

محل برگزاری: طبقه همکف سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی

 

کارگاه آموزشی

آشنایی با تنوع فرهنگی جامعه ایران (مبلغان)

هدف: تنوع فرهنگی قومی و مذهبی جامعه        

موضوع: تنوع فرهنگی: سیدمحمد رضایی

 • سیاسی‌شدن تنوع فرهنگی ـ قومی: دکتر علی کریمی
 • سیاست‌گذاری تنوع قومی ـ مذهبی: دکتر حسین گودرزی
 • فرقه‌گرایی: دکتر اکبر بابایی      

تاریخ برگزاری: 16/11/87

محل برگزاری: سالن 40 نفره مرکز همایش‌ها دفتر

ساعت: 8:30 الی 12:00 

 
سایر فعالیت‌ها

1. منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

2. الحاق ستاد همکاری دفتر تبلیغات اسلامی در تدوین برنامه پنجم کشور

3. پروژه مسأله یابی دینی از طریق مطالعات میدانی

4. پروژه مسأله یابی دینی در عرصه مطالعات فرهنگی – اجتماعی

5. کمیسیون تخصصی کتاب و مطبوعات

6. همکاری با کمیسیون اسلامی کمیته فرهنگی – اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام قم

7. همکاری با شورای بررسی متون کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

8. شرکت در کمیسیون اصلاح الگوی مصرف

9. فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی الف: پیش شماره اول ب: پیش شماره دوم

10.  سایت مرکز مطالعات فرهنگی – اجتماعی

11.  جریان شناسی روحانیت

12.  همکاری با بسیج طلاب تهران در حوزه مطالعات جامعه شناسی اسلامی (همایش)

13.  همکاری با پژوهشکده علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه در همایش حوزه، دین رسانه و ارتباطات (سفارش و ارائه مقاله)

14.  همکاری با مرکز جرم شناسی قوه قضائیه جهت همایش نقش دین در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی (ارائه سرفصل ها، محورها و اهداف و سوال های مصاحبه)

15.  همکاری با انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم

16.  ریاست کارگروه اخلاق و سبک زندگی در برنامه پنج ساله دوم دفتر تبلیغات اسلامی (مدیریت مرکز)

17.  مشارکت در همایش ارتقاء کیفیت آثار محصولات و فعالیت های فرهنگی دستگاه های وابسته به دفتر مقام رهبری (مدظله العالی)

18.  مشارکت در کارگروه تخصصی آسیب های اجتماعی کشور

19.  مشارکت و همکاری در قطب های فکری - فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی

20.  فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

 

تفاهم‌نامه‌ها

1. همکاری میان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن جامعه­شناسی ایران

2. همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

3. همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مؤسسه فرهنگی دین­پژوهی بشرا

4. همکاری علمی، پژوهشی بین مؤسسه مطالعات ملی و مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی

5. همکاری بین ستاد همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمقه قم و مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی

6. همکاری بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

7. همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

8. همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی و مرکز جرم‌شناسی و مطالعات اجتماعی قوه قضائیه


اسامی اشخاصی که مجری، ناظر و ارزیاب طرح ها،اعضای شورای پژوهشی، تدوین مقاله، گفتگو و مصاحبه علمی

 مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشته و دارند:

 


1.  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری

2.  حجت الاسلام والمسلمین علی باقری‌فر

3.  حجت‌الاسلام والمسلمین احمد زادهوش

4.  حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی

5.  حجت‌الاسلام والمسلمین حسن سعیدی

6.  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار

7.  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهنمایی

8.  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی

9.  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدرضا یزدانی مقدم

10. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیب الله بابابی

11. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن خیری

12. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین اژدری زاده

13. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

14. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعید مهدوی کنی

15. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدرضا عاملی رنانی

16. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد ثقفی

17. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شمس الله مریجی

18. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا آل بویه

19. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند

20. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا اورعی

21. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزلک

22. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فاضل حسامی

23. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کریم خان محمدی

24. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد ارزانی

25. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد داوری

26. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد فولادی‌وندا

27. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی

28. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی

29. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین پوریانی

30. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا ضمیری

31. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی خادمی کوشا

32. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود تقی زاده داوری

33. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسجد جامعی

34. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی

35. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی

36. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نصراله آقاجانی

37. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هاشم هاشم‌زاده هریسی

38. حجت‌الاسلام والمسلمین دکترحسین حبیبی تبار

39. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی

40. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی

41. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمیرصالح حسینی

42. حجت‌الاسلام والمسلمین سیف الله قنبری نیک

43. حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

44. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قبادی

45. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا ایزدپناه

46. حجت‌الاسلام والمسلمین قباد سلیمانی

47. حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی روحانی‌زاده

48. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قطبی

49. حجت‌الاسلام والمسلمین محمود رجبی

50. حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان

51. پرفسور فرید العطاس

52. دکتر ابراهیم فتحی

53. دکتر ابراهیم فیاض

54. دکتر ابوالحسن تنهایی

55. دکتر اردشیر انتظاری

56. دکتر امان الله فصیحی

57. دکتر بهرام بیات

58. دکتر تقی آزاد ارمکی

59. دکتر حسام‌الدین آشنا

60. دکتر حسن عبدی

61. دکتر حسنعلی قبادی

62. دکتر حسین کچوییان

63. دکتر حفیظ‌اله فولادی

64. دکتر ربابه پورجبلی

65. دکتر رضا کریمی

66. دکتر سیدحسین سراج‌زاده

67. دکتر سیدحسین شرف‌الدین

68. دکتر سیدحسین فخرزارع

69. دکتر سیدضیاء هاشمی

70. دکتر سیدعباس صالحی

71. دکتر سیدعلی نقی ایازی

72. دکتر سیدمحسن فاطمی

73. دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان

74. دکتر شهید شاطری پور

75. دکتر صمد عابدینی

76. دکتر عالم‌زاده نوری

77. دکتر عبدالرضا علیزاده

78. دکتر عبدالمجید مبلغی

79. دکتر عبدالوهاب فراتی

80. دکتر علی ترک زهرانی

81. دکتر علی ربانی خوراسگانی

82. دکتر علی سلیمی

83. دکتر علی شیخ

84. دکتر علی کریمی

85. دکتر علی معموری

86. دکتر علی نصیری

87. دکتر علی‌اکبر شایسته‌نژاد

88. دکتر علیرضا انتظاری

89. دکتر علیرضا پویا

90. دکتر علیرضا خوشکویان فر

91. دکتر علیرضا شجاعی زند

92. دکتر عماد افروغ

93. دکتر عیسی جهانگیر

94. دکتر فرحناز توکلی

95. دکتر فردین علیخواه

96. دکتر مجید کافی

97. دکتر محمد اسحاقی

98. دکتر محمد صدرا (فیوجی)

99. دکتر محمد منصورنژاد

100.  دکتر محمدرضا بهمنی

101.  دکتر مهدی مطیع

102.  دکتر مهدی منتظر القائم

103.  دکتر نصراله نظری

104.  دکتر نعمت الله کرم الهی

105.  دکتر وحید خاشعی

106.  دکتر یوسفعلی باقرپور

107.  دکتر یونس نوربخش

108.  دکترحسین گودرزی

109.  دکترعلی اکبر افراسیاب پور

110.  دکترمهدی اعتمادی‌فر

111.  دکتر محمد علینی

112.  دکتر محمود حاجیلویی

113.  خانم افسانه گودرزی

114.  خانم زهره علیخانی

115.  خانم فاطمه کیقبادی

116.  آقای ابراهیم خانمحمدی

117.  آقای احسان رحمانی خلیلی

118.  آقای احمد نیکزاد

119.  آقای حسین احمدی منش

120.  آقای سیدمحسن میرسندسی

121.  آقای سیدمحمد عیسی نژاد

122.  آقای فرزاد غلامی

123.  آقای مجتبی ادیب بهروز

124.  آقای مجید خبازی

125.  آقای محمدعلی صحفی

126.  آقای محمدکاظم کریمی

127.  آقای مهدی بختیاری

128.    آقای مهدی سلیمانی

جهت بازدید از سایت مرکز به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://www.dte.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=118aeafb-4512-4aaa-8f06-fb3539707091

 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما