پژوهشکده فلسفه و کلام


معرفی اجمالی

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به منظور تبیین و معرفی آموزه‌های نظری اسلام با رویکرد عقلی ـ نقلی، بازشناسی و بازسازی میراث فلسفی و کلامی و پاسخ‌گویی به شبهات فکری، در سال 1373 تأسیس گردید.
در سال‌های اخیر افزون بر پژوهش در موضوعات فکری روز، میراث غنی متفکران مسلمان و کاربست روش‌های نوین پژوهشی در عرصة علوم اسلامی جهت غنابخشی به مطالعات بنیادی، چندین کلان‌طرح پژوهشی نظیر «رابطه نفس و بدن» و «اندیشه‌نامه کلامی متکلمان شیعه» را به اجرا گذاشته است.
همچنین توجه به حوزه‌های مهم فکری و کاربردی و مورد نیاز مانند «فلسفه اخلاق»، «فلسفه نفس» و نیز انجام مطالعات تطبیقی در عرصۀ «دین و عقل» و «دین و دانش‌های زبانی»، از برنامه‌های برجستۀ این پژوهشکده به‌شمار می‌آید.
بررسی و توان‌مندسازی فلسفه اسلامی و برقراری ربط و نسبت آن با نیازهای اجتماعی و سیاسی و نیز نوسازی علم کلام شیعه به منظور حضور فعال‌تر در مواجهه با اندیشه‌های رقیب از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌های حال و آینده است
.

اهداف
تبيين و تنقيح مبانى و چارچوب‏هاى نظرى فلسفه و كلام اسلامي به‌منظور توسعه و توان‏مندسازى آنها و پاسخ‏گويى به نيازهاى فردى و اجتماعى؛
بازشناسى و تبيين نظام‏مند آموزه ‏هاى نظرى اسلام؛
دفاع عقلانى از آموزه ‏هاى اسلامى و پاسخ‌گويى به شبهات فلسفى و كلامى؛
نوآورى در بيان آموزه‏ هاى اسلامى و فهم ‏پذير‌ساختن آن متناسب با سطوح گوناگون مخاطبان.

 گروه‌های پژوهشی
در حال حاضر، در اين پژوهشكده سه گروه پژوهشي فعال وجود دارد كه عبارت‌اند از:
1. گروه فلسفه؛
2. گروه كلام؛
3. گروه فلسفۀ اخلاق؛

منابع انسانی
تعداد هیئت علمی تمام‌وقت: 11
پژوهشگران تمام‌وقت:  4
همکاران پژوهشی پروژه‌ای:  31 

طرح‌های پژوهشی
کلان‌پروژه‌ها :
 الف) گروه فلسفه
 1. كلان‏‌پروژۀ «فلسفۀ زبان و علم اصول»  با   12  طرح فعال و 2 اثر چاپ‌شده
2 . كلان‌پروژۀ «رابطة نفس و بدن» با  6  طرح فعال و 24 اثر چاپ‌شده
3. كلان‌پروژۀ «توانايى ‏هاى فلسفۀ اسلامى و ربط و نسبت آن با حيات سياسی ‏ـ اجتماعى» با  3 طرح فعال و 3 اثر چاپ‌شده
4. طرح‌های متفرقه: با 2 طرح فعال و 3 اثر چاپ‌شده
5. طرح‌های قطبی: با 10 طرح فعال
.

ب) گروه کلام اسلامی
1. كلان‌پروژۀ «انديشه‏ نامه متكلمان شيعه» با  15  طرح فعال و 8 اثر چاپ‌شده و 2 اثر در دست چاپ
 2. كلان‏‌پروژۀ «عقل و دین» با 2 طرح فعال و 9 اثر چاپ‌شده و1 اثر در دست چاپ
3. طرح های متفرقه با 23 اثر چاپ شده و 1 اثر در دست چاپ.

ج) گروه فلسفۀ اخلاق
1. كلان‏‌پروژۀ «نظريه ‏هاى اخلاقى» (اخلاق هنجارى)‌ با 2 طرح فعال
2. نُه پروژه در حال انجام، سه پروژه اتمام یافته، در حال ارزیابی و آماده سازی برای چاپ؛ دوطرح در حال تصویب؛  و 11 اثر چاپ شده
3. ده پروژۀ قطبی

طرح‌های در دست انجام:
50  اثر
انتشارات:
مجموع آثار منتشر‌شده‌: 98  مجلد (توسط ناشران مختلف)
آثار در دست نشر‌:  6 مجلد
مقالات از ابتدا تا‌کنون 227 مقاله
 
 
نشریات:
مجله علمی - پژوهشی نقدونظر  (تاکنون 90 شماره منتشر شده و کاملاً به‌روز می‌باشد).
پایگاه‌های وب
 پایگاه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی          
 پایگاه مجله نقد و نظر   
      
نشر دیجیتال
تعداد آثار نشر دیجیتال:  50   کتاب
کرسی‌ها و نشست‌های علمی
کرسی نقد و ترویجی: 7 کرسی
نشست‌های علمی:119   نشست

همایش‌ها
همایش بین‌المللی آموزه‌های دینی و مسئلۀ نفس و بدن  (‌اسفند 1389)
همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت (اسفند 98)،
همایش ملی علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش (خرداد 97)
همایش ملی تصوف؛ شاخصه و نقدها (مهر 97)

سمینارها:  3 سمینار
تفاهم‌نامه‌ها
تفاهم‌نامه با انجمن کلام حوزۀ علمیۀ قم
تفاهم‌نامه با مجمع عالی حکمت اسلامی
تفاهم‌نامه با سازمان سمت
تفاهم‌نامه با دانشگاه قم
تفاهم‌نامه با جامعة الزهرا
تفاهم‌نامه با پژوهشکدۀ علوم شناختی در حوزۀ فلسفۀ ذهن

همکاری‌های علمی و پژوهشی: 
انجمن کلام حوزه علمیه
مجمع عالی حکمت اسلامی
سازمان سمت
جامعة الزهرا
جامعة المصطفی العالمیه
پژوهشکدۀ علوم شناختی
همایش روز جهانی فلسفه
دانشگاه قم
مدرسۀ عالی معصومیه
قطب‌های علمی فرهنگی
بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری
مرکز حوزۀ علمیۀ صدیقۀ کبرا
دانشگاه قرآن و حدیث
بنیاد امامت
بنیاد فرهنگی جعفری
مرکز الحضاره لبنان
دانشگاه ادیان و مذاهب
موسسه معارف اسلامی

افتخارات:
 برگزيدۀ كتاب‌ سال حوزه:

تناقض ‏نما یا غیب‏ نمون، نگرشى نو به معجزه، محمدامین احمدى (1378)
سرشت‏ کلیت و ضرورت، پژوهشى در فلسفه منطق، عسکرى ‏سلیمانى امیرى(1379)
نقد برهان ناپذیرى وجود خدا، عسکرى سلیمانى امیرى (1380).
آموزه های عرفانی از منظر امام علی (ع) ، محمد امین صادقی ارزگانی (1385)
   

شايستۀ تقدير كتاب سال جمهوري اسلامي:
 اندیشه کلامی هشام بن حکم ، علیرضا اسعدی
عقل و دل، ویلیام وین رایت، ترجمه محمدهادی شهاب (1386).
كتاب فصل جمهوري اسلامي: 
وظیفه‌گرایی اخلاق کانت‌، حسین اترک، تابستان 1392
اندیشه کلامی سید مرتضی‌، علیرضا اسعدی‌، پاییز 1391
هشام بن حکم، علیرضا اسعدی (1388)؛
توجیه باور، آری یا نه؟، محمد علی مبینی (1389)
حکمت الهی وآفرینش هدفدار، شیرزاد (1391)

برگزيدۀ كتاب‌ سال دانشجويى:
مسأله باید و هست، بحثى در رابطه با ارزش و واقع، محسن جوادى(1375).
زبان دین، امیرعباس على ‏زمانى (1375)
مبانى فلسفه مسیحیت، اتین ژیلسون، ترجمه محمد محمدرضایى و سید محمود موسوى (1375)
مغالطات، على‌‏اصغر خندان (1381).
مابعدالطبیعه، ریچارد تیلور، ترجمه وتحشیه محمد جواد رضایى(1381).

مسائل اخلاقی، متن آموزشی فلسفه اخلاق، مایکل پالمر، ترجمة علیرضا آل‌بویه، (1389).      
برگزيدۀ كنگرۀ دين‏ پژوهان كشور:  
انتظار بشر از دین، تناقض‏ نما یا غیب‏ نمون، ، محمد امین احمدی(1382)
نقد برهان ‏ناپذیرى وجود خدا، عسکرى سلیمانى امیرى، (1380) .

جاودانگى، رضا اکبرى ،1382.             
برگزيدۀ دومين جشنوارۀ انتخاب كتاب معلم:   
علیّت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه‏ گرا، عین ‏الله خادمى، (‌1380‌)
تقدير كتاب‌ سال دانشجويى:   
حقیقت دینى در عصر ما، مونت‌گمری وات، ترجمه ابوالفضل محمودى (1380)
 برگزيدۀ جشنواره شيخ‌طوسي:    
انسان کامل از نگاه امام خمینی‌(ره)، محمد امین صادقی ارزگانی، 1383                    
جشنوارۀ آثار برگزيدۀ در حوزۀ امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي: 
انسان کامل از نگاه امام خمینی‌(ره)، محمد امین صادقی

هفتمین جشنوارۀ فارابی
سقط جنین از دیدگاه اخلاقی، علیرضا آل‌بویه
شایسته تقدیر از جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر:
نوبختیان، سید علی حسینی زاده خضرآباد، 1395.

نشانی: قم، چهارراه شهداء، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فلسفه و کلام
تلفن: 37735369
پست الکترونیکی:                phil.theo@isca.ac.ir
وب سایت:                     www.phil.theo.isca.ac.ir 

برای اطلاع از اطلاعات تفصیلی این جا را کلیک کنید.
تاریخ به روز رسانی در سایت پژوهشگاه در تاریخ: سی ام بهمن ماه 1398

منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
کاتالوگ فارسي نهايي.pdf 18.78 MB
کلمات کليدي
پژوهشکده, فلسفه و کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 22314
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما