پژوهشکده فقه و حقوق

 معرفی پژوهشكده فقه و حقوق 

مقدمه
پژوهشكده فقه و حقوق در سال1374 تشكيل گرديد و حوزه پژوهشى آن به معارف فقهى و حقوقى اسلام و علوم وابسته به آن اختصاص دارد.
آثار این پژوهشکده بسیار متنوع بوده و منحصر به حوزه خاصی از فقه و حقوق نمی‌شود اما با توجه به ملاک‌هایی همچون نیاز جامعه، عدم وجود پژوهش در موضوع خاص و... اولویت‌های پژوهشی را تعریف و تصویب می‌نماید که مشخصه‌ی اصلی تمام این مطالعات عنصر «نوآوری» می‌باشد.
یکی از مهمترین نوآوری‌های این پژوهشکده تلاش در تبیین و توضیح فلسفه فقه و نهادینه کردن آن در پژوهش‌های معطوف به دانش فقه است. پژوهشکده در طول حیات علمی خود با بهره گیری از میراث فقهی شیعی و به کارگیری فضلاء و عالمان حوزوی تلاش داشته تا ضمن بازخوانی آن میراث معطوف به تحولات جدید بر کارآمدی هرچه بیشتر فقه شیعی تاکید نماید.

اهداف
 مهمترین اهداف اين پژوهشكده عبارت‏ اند از:
    تبیین و تنقیح مبانی و چارچوب های نظری دانش فقه به منظور توامندسازی و توسعه آن به عرصه های گوناگون فردی واجتماعی.
    تبیین و ترسیم نظام حقوقی اسلام و نشان دادن برتری آن نسبت به سایر نظام های حقوقی.
    ارائه الگوهای کارآمد فقهی در جهت پاسخ گویی به نیازها و پرسش های اساسی انسان و جامعه معاصر.
    ارائه تحلیل های خردپسند از آموزه های فقهی و حقوقی.
    تبیین مبانی و مسائل فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی و پاسخ گویی به نیازهای آن.
    شناسایی خلأها، نیازها، آسیب هاو مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
    آسیب شناسی فقهی – حقوقی نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی.
    تنقیح و تبیین مبانی، منابع، قلمرو، اهداف، تاریخ و روش های استنباط فقه و حقوق اسلامی.
    شناسایی چالش ها و پرسش هایی که در زمینه های یاد شده رویاروی فقه و حقوق اسلامی قرار گرفته است و تلاش در جهت پاسخ گویی عالمانه به آنها.
    انتقال نیازهای عرصه استنباط به دانش اصول و تبدیل آنها به موضوعاتی در قالب و صبغه اصولی
    سوق دادن مهارت های موشکافانه اصولی از مباحث صرفاً علمی به مباحث کاربردی
    توسعه کمی و کیفی دانش اصول در چارچوب ماهیت و نقش ابزاری آن و یا هدف پاسخگویی به نیازهای استنباط مسائل نوپیدا
    جلوگیری از تبدیل شدن دانش اصول به دانشی غیرناظر و غیرمفید نسبت به استنباط.
    بسترسازی لازم علمی جهت رواج یافتن نظریه پردازی در اصول و فقه
    بارورسازی ظرفیت های دانش قواعد فقهی در چارچوب تقویت مباحث تطبیقی فقه و حقوق.


برای دریافت معرفی کامل پژوهشکده، کلیک کنید.
برای دریافت معرفی کامل پژوهشکده فقه و حقوق فایل پی دی اف پیوست شده ذیل را دانلود نمایید.
به روز رسانی سایت 1397/12/11
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي پژوهشکده فقه و حقوق. تير97.pdf 1.09 MB
کلمات کليدي
پژوهشکده, فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 16301
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما