رزومه و زندگینامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی

زندگی نامه علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی
عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (علیه السلام)

نجف لک زایى در سال 1348 متولد شد. وى هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از سال 1360 تا 1382، موفق شد تا تحصیلات دانشگاهى خود را در رشته علوم سیاسى در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى به پایان برساند . وی هم اکنون رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.
 
کتاب های منتشر شده: ‏
1.    تاریخ فرهنگی، سیاسی ایران معاصر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی، مرکز نشر هاجر، قم، 1391.
2.    تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ،1390.
3.    درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی / مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم 1386.
4.    چالش سیاست دینی و نظم سلطانی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ،1385 (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران - شایسته تشویق و نیز برگزیده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامی).
5.    سیره پیامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی / بوستان کتاب / قم 1385.
6.    سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ 1383.
7.    اندیشه سیاسی صدرالمتألهین/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381 (کتاب سال حوزه علمیه ، کتاب سال دین پژوهان).
8.    اندیشه سیاسی آیت الله مطهری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381 (با همکاری جمعی از اساتید).
9.    روضة الانوار عباسی (تصحیح و تحقیق)/ بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381.
10.  اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1380 (کتاب سال حوزه علمیه).
11.  زمینه های انقلاب اسلامی ایران/ ائمه/ 1377 (با همکاری دکتر منصور میراحمدی).
 
برخی از مقاله های علمی _ پژوهشی منتشر شده:
1.    امنیت متعالیه، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، سال دوم، شماره 5، تابستان 1393.
2.    مطالعات فقهی امنیت، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 2، بهار 1393.
3.    امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، دوره 16، شماره 62، زمستان 1392.
4.    فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، سال یازدهم، پاییز 1392.
5.    دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه ایت الله شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 41، بهار1392.
6.    قران کریم و خط مشی های سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، شماره 1، تابستان 1392. (مشترک با آقای حسین احمدی).
7.    انسان شناسی کلامی مطهری: معبری برای سیاست شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، شماره 58، تابستان 1391.(مشترک با آقای دکتر رضا عیسی نیا).
8.    نظام اخلاق سیاسی امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا ، شماره 6، بهار1392.
9.    دلالت های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء، شماره 9، پاییز1390.
10.نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هشتم ، شماره 28 ، تابستان 1390، (مشترک با آقای غلامحسن مقیمی)
11.الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم \ شماره 29 \ تابستان 1391، (مشترک با آقای غلامرضا اسم حسینی)
12.امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء شماره 7، بهار 1390.
13.تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره 51، تابستان 1390 (مشترک با آقای رضا لک زایی)
14.روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 23 ، پاییز 1389.
15.کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمای حکمت متعالیه، قصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره 4 (پیاپی 50) ، زمستان 1389.
16.فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره 3 (پیاپی 49)، پاییز 1389.
17.انقلاب اسلامی و تکاپوهای سلطه‌گرایانه آمریکا، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هفتم ، شماره 21 ، تابستان 1389 .
18.مسائل فقه سیاسی، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره 1 (پیاپی 11)، بهار و تابستان 1389.
19.طبقه بندی علوم از دیدگاه صدرالمتألّهین و امام خمینی، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 57، پاییز 1388،
 
برخی مقاله های علمی - تخصصی:
1.    انقلاب اسلامی و احیاء اندیشه سیاسی اسلام/ فصلنامه علوم سیاسی ش 7 (دوره قدیم)/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1372.
2.    ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/ تمهید، ش 3 کنگره بین الملل شیخ انصاری قم/ آذر 1373.
3.    ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، شیخ انصاری و نسل امروز/ تمهید، ش 6 کنکره بین الملل شیخ انصاری قم/ 25 آذر 1373.
4.    امام خمینی، احیاگر اندیشه حکومت اسلامی/ فصلنامه حضور، ش 9 مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی تهران/ 1373.
5.    درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ فصلنامه حکومت اسلامی، ش 5 دبیرخانه مجلس خبرگان قم/ 1376.
6.    روضة الانوار عباسی و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 1 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1377.
7.    ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 5 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان 1378.
8.    جایگاه سیاست در حکمت متعالیه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 6 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1378.
9.    تفکر سیاسی در قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 7 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1378.
10.   پیامبر اسلام و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی (به سوی یک نظریه توسعه)/ فصلنامه تاریخ اسلام، ش 1 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1379.
11.   درآمدی بر طبقه بندیهای اندیشه سیاسی اسلامی/ حکومت اسلامی، ش 16 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان 1379.
12.   سازوکارهای تأمین امنیت ملی (از دیدگاه محقق سبزواری)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 9 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1379.
13.   دین و دانش سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1379.
14.   امام علی(ع) و نسل امروز/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 دفتر نماینده رهبری در امور اهل سنت قم/ زمستان 1379.
15.   هدایت دینی و دولت هادی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 12 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1379.
16.   انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری/ راهبرد ش 19 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران/ بهار 1380.
17.   فقه سیاسی؛ سنت تجدید شونده/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 14مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1380.
18.   رابطه فرد و دولت در اندیشه محقق سبزواری/ مجله حکومت اسلامی، ش 16 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان 1380.
19.   زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتألهین/ قبسات ش 20 و 21 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ پاییز 1380.
20.   مقاصد قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 15 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1380.
21.   بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 16 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1380.
22.   موانع گسترش فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 18 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1380.
23.   تأملی بر پویایی اندیشه امام خمینی/ ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم/ خرداد 1382.
24.   روش شناسی فقه سیاسی شیعه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 21 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1382.
25.   زیر ساخت های نظریه گفتمان/ دانش پژوهان شماره 2 دانشگاه مفید قم/ نیمسال اول 82 .
26.   نسبت جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج)/ جهانی شدن و دین، ش 3 دبیرخانه دین پژوهان قم/ تیر 1382.
27.   ایران و آمریکا؛ نزاع وجودی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 20مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1381.
28.   آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی» فلسفه سیاسی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم/1378.
29.   منطق تحول اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) از آغاز تا انجام/ کتاب جزعة جاری(سی مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ 1377.
30.   طرح نامه فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 24 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/1382.
31.   مبانی ولایت فقیه/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 25مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1383.
32.   بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران معاصر/ مجله فرهنگ اندیشه شماره 5 مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی تهران/ بهار 1382.
33.   نگاهی به کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران/ کتاب ماه دین، ش 25/ 1378 (نقد کتاب).
34.   نگاه ناتمام (معرفی و نقد کتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین)پگاه حوزه / 1379.
35.   چشیدن بقدر تشنگی یا ... (نقد کتاب رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر/ کتاب ماه دین، ش 40/ 1379.
36.   ایران، ائتلافات گسترده و شکننده (نقد و بررسی کتاب مقاومت شکننده)/ پگاه حوزه، ش 27/ 1380.
37.   سرمایه گذاری در گذشته (نقد و بررسی کتاب زمانی غیر زمان ها: امام، شیعه و ایران)/ پگاه حوزه، ش 32 / 1380.
38.   قرن بیستم؛ قرن خودآگاهی مسلمانان(نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش 62/1381.
39.   نظام سیاسی اسلام (نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش 62/1381.
40.   تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران(نقد کتاب)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ 1379‏.
 
برخی نشانهای علمی :
1.    محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی:
2.    رتبه اول ورودی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)
3.    رتبه اول ورودی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
 
پژوهش های ذیل موفق به دریافت برخی نشانها شده است :
1.    اندیشه سیاسی محقق سبزواری: کتاب سال حوزه در سال 1381
2.    اندیشه سیاسی صدرالمتألهین: کتاب سال حوزه در سال 1382، کتاب سال دانشجویی، کتاب شایسته تشویق دین پژوهان.
3.    چالش سیاست دینی و نظم سلطانی برگزیده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامی
4.    چالش سیاست دینی و نظم سلطانی شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی
و....
 
برخی از کنفرانسها و سخنرانیهای علمی:
1.    جهانی شدن و حکومت اسلامی/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ 15 مهر 1382، منتشر شده در مقالات برگزیده همایش.
2.    الزامات و موانع تولید علم در علوم سیاسی/ همایش تولید علم دانشگاه قم/ 1382.
3.    مکتب حکمت سیاسی متعالیه/ دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا/ بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا تهران / 1383، منتشر شده در چکیده مقالات همایش و در دست انتشار در مجموعه مقالات همایش.
4.    رویکردی انتقادی به نظریه گفت و گو و نبرد تمدنها/ گفتگوی تمدنها و سرزمین تمدن نیمروز دانشگاه زابل/ 20 خرداد 1381.
5.    موانع توسعه در استان سیستان و بلوچستان/ همایش استان شناسی سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان و استانداری زاهدان/ 1375.
6.    منطق تحول در اندیشه سیاسی آیة الله سید محمدباقر صدر / کنگرة بین المللی آیة الله شهید صدر تهران و قم/ 1378.
7.    آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی»/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی/ 1378.
8.    ارزش تفکر سیاسی ملا احمد نراقی/ مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، جلد 2 / 1381 15. اندیشه و عمل سیاسی میرداماد/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز / 1383.
9.    اندیشه و عمل سیاسی میرفندرسکی/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز/ 1383.
10.   عدالت و سیاست/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ، 1383.
11.   مبانی انسان شناسی انقلاب اسلامی/ همایش انقلاب اسلامی با مسایل و نظام سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها.
12.   بررسی وضعیت دانش سیاسی در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی، لبنان، بیروت.

سوابق تدریس:
1.    دانشگاه تهران/ گروه معارف اسلامی/ معارف اسلامی (1) و (2) – انقلاب اسلامی و ریشه ها – اخلاق و تربیت اسلامی – تاریخ اسلام – آشنایی با متون اسلامی / 1373 تا 1382.
2.    دانشگاه اصفهان/ گروه معارف اسلامی/ انقلاب اسلامی – تاریخ اسلام / 4- / 1373.
3.    دانشگاه علامه طباطبایی/ گروه علوم سیاسی/ مبانی اندیشه سیاسی در اسلام / 81 – 1380.
4.    مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ گروه علوم سیاسی – گروه تاریخ – گروه معارف اسلامی/ دروس گرایش ایران از جمله تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1 و 2، روابط خارجی ایران، سمینار تحولات سیاست خارجی ایران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، فلسفه تاریخ، فقه سیاسی، سمینار تحولات سیاسی اجتماعی ایران، فرهنگ و سیاست در ایران
5.    مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ گروه تاریخ/ سیر اندیشه های سیاسی در جهان اسلام.
6.    دانشگاه مفید/ گروه علوم سیاسی/ روابط خارجی ایران.
7.    دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم/ گروه علوم سیاسی تحصیلات تکمیلی/ فقه سیاسی.
8.    دانشگاه عالی دفاع ملی/ دانشکده امنیت ملی/ محیط ملی و فلسفه امنیت در اسلام.
9.    حوزه علمیه قم : فقه سیاسی / تحولات سیاسی ایران معاصر / اندیشه سیاسی اسلام.
 
مسئولیتها و سوابق اجرایی

مسئولیت کنونی :

 رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مسئولیت های قبلی:
1.    رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از : 1383 تا 1393.
2.    عضو هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری.
3.    معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام.
4.    عضو اتاق فکر و شورای راهبردی رادیو معارف.
5.    مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
6.    معاون آموزشی و پژوهشی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ 1378 تا 1384.
7.    سردبیر فصلنامه علوم سیاسی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ 1379 تا 1386.
8.    رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسلامی/ دبیرخانه مجلس خبرگان/ 1383 تا 1386.
 
آدرس: ایران، قم، چهار راه شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 15133
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما