اداره همکاری های علمی و پژوهشی اداره همکاری های علمی و پژوهشی
رویکرد جدی و مؤثر به مقوله تعیین‌کنندۀ همکاری‌های پژوهشی و ایجاد وحدت رویه در انجام این رسالت مهم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را بر آن داشت به تشکیل مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی همت گمارد. این اداره می‌کوشد تا با تولید، گسترش و ارتقای خدمات کیفی پژوهشی در حوزه تحقیقات علوم اسلامی، زمینه‌های لازم برای بسط مطالعات علمی را در این عرصه فراهم آورد. برگزاری نشست‌های علمی و کرسی­های نظریه­پردازی، برنامه‌ریزی جهت ارتباطات عملی و بین‌المللی، و مدیریت حضور در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور، عرصه‌های اصلی فعالیت‌های این اداره است.
 
اهم اهداف و سیاست‌ها
ایجاد نشاط علمی با معطوف‌سازی نخبگان و مجامع علمی به ایده‌ها و نظریات نو، ناظر به نیازهای جامعه و نظام اسلامی؛
توسعه و ترویج فرهنگ تولید علم و نقد و نظریه‌پردازی؛
ایجاد زیرساخت‌های نوآوری، خلاقیت و تولید علم.
این اداره، علاوه بر همکاری با سایر پژوهشکده­ها و مراکز پژوهشی در برگزاری نشست­ها و همایش­های پژوهشی، به صورت مستقل نیز به برگزاری برخی نشست­ها و کرسی­های نظریه­پردازی به شرح زیر مبادرت کرده است:
کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد اندیشه(8 جلسه)
کرسی‌های آزاد‌اندیشی (17 جلسه)
کرسی های مناظره‌های علمی(3 جلسه)
کارگاه های علمی تخصصی(12جلسه)
نشست‌های علمی(161جلسه)

 
رییس اداره: (حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی) 
 
1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی دفتر و اتخاذ سیاست‌های اجرایی هماهنگ با آن؛
1.2.     اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
1.3.     تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و راهکارهای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی پژوهشگاه با مراکز و مؤسسات پژوهشی داخلی و خارجی، به معاونت پژوهشی؛
1.4.     شناسایی و فراهم‌نمودن زمینه‌ها و برقراری ارتباط شخصیت‌ها، گروه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی با پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی پژوهشگاه؛
1.5.     مشارکت فعال در سمینارها و همایش‌ها در حوزه دین و معارف اسلامی جهت معرفی توانمندی‌های پژوهشی دفتر، تبادل اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک؛
1.6.     تلاش در جهت عصویت پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی در انجمن‌ها ومجامع علمی ملی و بین‌المللی در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مصوب دفتر و نظام جمهوری اسلامی ایران؛
1.7.     نظارت بر نحوه برقراری ارتباط اعضای هیأت علمی، و پژوهشگران، گروه‌ها، مراکز و پژوهشکده‌ها با مؤسسات و سازمان‌های پژوهشی داخلی و خارجی براساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعامل و همکاری‌های علمی و پژوهشی؛
1.8.     برنامه‌ریزی مناسب جهت گسترش سطح ارتباطات و همکاری با مراکز علمی و فرهنگی و مشارکت فعال در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی؛
1.9.     برقراری ارتباط مؤثر با مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به حوزه‌های علمیه و سایر مراکز پژوهشی دینی و مذهبی به منظور تبادل اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک؛
1.10.    فراهم‌ساختن زمینه بهره‌مندی محققان و اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخلی و خارجی و ارزیابی نتایج حاصله؛
1.11.    گردآوری اطلاعات و دستیابی به قوانین و مقررات سایر کشورها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و تنظیم قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم پژوهشی؛
1.12.    جمع‌آوری و تنظیم مجموعه مباحثات و خلاصه مذاکرات مطرح‌شده در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و فرهنگی و نتایج حاصله از آن‌ها جهت ارائه به مسئولان ذی‌ربط و استفاده محققان؛
1.13.    شناسایی و گردآوری اولویت‌های پژوهشی دینی جامعه و نظام اسلامی و زمینه‌سازی مواجهه ظرفیت‌های پژوهشی دفتر با آن‌ها؛
1.14.    تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه فعالیت اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی و ارائه پیشنهاد‌های تکمیلی به معاونت پژوهشی؛
1.15.    تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارسال به معاونت پژوهشی؛
1.16.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد اداره و ارسال به معاونت پژوهشی؛
1.17.    تعیین معیارها و استانداردهای علمی نشست‌های علمی، همایش‌ها، کرسی‌های نوآوری، آزاد اندیشی، نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مطابق با معیارهای تعریف‌شده؛
1.18.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2.متصدی امور دفتری(آقای مظاهر رضایی)

2.1.      آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر؛
2.2.      اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری؛
2.3.      انجام امور مربوط به جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‌جلسه؛
2.4.      دعوت از مسئولین و مقامات ذی‌ربط جهت شرکت در جلسات برابر دستورات مافوق؛
2.5.      ارجاع نتایج صورت‌جلسه به مبادی ذی‌ربط؛
2.6.      پی‌گیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‌شده به سایر واحدها؛
2.7.      انجام پی‌گیری‌های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
2.8.      گردآوری، بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات حوزه فعالیت و تهیه گزارشات لازم در مورد آن‌ها؛
2.9.      تهیه نمودارها و جداول مورد نیاز؛
2.10.    تهیه پیش‌نویس‌های لازم و حک و اصلاح آن‌ها؛
2.11.    تهیه گزارش‌های لازم طبق ارجاع مقامات مافوق؛
2.12.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

3. مسئول همایش‌ها(آقای حسن عبدی پور)  

3.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دفتر؛
3.2.اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
3.3.اطلاع از برنامه همایش‌ها و نمایشگاه های سالانه؛
3.4.تهیه و تنظیم برنامه‌های برگزاری مراسم‌ها و سمینارهای تخصصی؛
3.5.گردآوری و تنظیم اطلاعات مربوط به همایش‌ها، مراسم وسمینارهای علمی واحدهای دفتر؛
3.6.برنامه‌ریزی ملزومات اداری و مالی برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها و مکاتبه با مبادی ذی‌ربط به منظور تأمین آن؛
3.7.نظارت بر امور اجرایی و برگزاری مراسم‌ها، همایش‌ها و سمینارها و رفع نارسایی‌ها؛
3.8.مطالعه در مورد معیارها و موازین و ضوابط برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و سمینارها؛
3.9.برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی موزه و اتاق افتخارات حوزه پژوهش دفت تبلیغات اسلامی؛
3.10. آگاهی از روش‌های اجرایی، نحوه برگزاری، فنون و مهارت‌های لازم و مقررات حاکم بر روابط نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و سمینارها؛
3.11.طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی و تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از سمینارها، مراسم و نمایشگاه‌ها؛
3.12.طراحی و تولید هدایای فرهنگی برای اهدا به مخاطبان؛
3.13.پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و مکاتبه با مبادی ذی‌ربط به منظور دریافت آن؛
3.14.پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها؛
3.15.ارتباط مستمر با سازمان‌‌ها، وزارتخانه‌ها و ساطمان صدا و سیما جهت ایجاد هماهنگی در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی؛
3.16.تهیه برنامه سالیانه و ارائه به مافوق؛
3.17.تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه همایش‌ها و ارائه به مافوق؛
3.18.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

4. کارشناس اطلاع‌رسانی و تبلیغات(آقای علی میرزایی)
4.1.      آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دفتر؛
4.2.      اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
4.3.      تلاش در خصوص بهبود و ارتقای کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی؛
4.4.      همکاری و هماهنگی با کارشناسان IT (تکنولوژی اطلاعات) در زمینه اصلاح روندها و انطباق آن با نیازهای کاربران؛
4.5.      ایجاد سیستم مناسب برای جمع‌آوری، پردازش و تولید اطلاعات مورد نیاز؛
4.6.      تهیه طرح‌های اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی؛
4.7.      بهره‌گیری از نوآوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات؛
4.8.      تشریک مساعی و همکاری در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی؛
4.9.      مشارکت و ارائه طریق در تهیه و تدوین نشریات اطلاع‌رسانی؛
4.10.    مشارکت در نحوه اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی و ارزشیابی روش‌ها و معیارهای استفاده‌شده؛
4.11.    مطالعه و بررسی نکات قوت و ضعف طرح‌های اجراشده و اعمال روش‌های مناسب در طرح‌های آتی و تطبیق آن‌ها با معیارها و تعاریف استانداردشده و روش‌های علمی؛
4.12.    تشریک مساعی و همکاری با مسئولین واحدهای مختلف در زمینه حل مسائل و مشکلات اطلاع رسانی؛
4.13.    تهیه برنامه سالیانه و ارائه به مافوق؛
4.14.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات و ارائه به مافوق؛
4.15.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

5. کارشناس امور بین‌الملل(آقای عبدالله ربیعی)
5.1.      آگاهی از هدف‌ها، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دفتر؛
5.2.      اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های روابط عمومی؛
5.3.      تهیه و تنظیم بروشور، کارنامه و کارت ویزیت کلیه واحدهای سازمانی و اعضای هیأت علمی به زبان‌های عربی، انگلیسی و سایر زبان‌ها، و معرفی فعالیت‌ها در قالب ابزارهای چند رسانه‌ای؛
5.4.      انجام امور مربوط به معرفی پژوهشگاه در فضای مجازی به زبان‌های رایج و پرجمعیت دنیا به‌ویژه عربی و انگلیسی؛
5.5.      اخذ اطلاعات لازم از سازمان‌های بین‌المللی همسو و ارائه به واحدهای تخصصی؛
5.6.      انجام امور مربوط به معرفی آثار و فعالیت‌های پژوهشگران در عرصه‌های بین‌المللی؛
5.7.      انجام امور مربوط به دعوت از محققان، اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی برای بازدید و تبادل نظر با محققان و کارشناسان پژوهشگاه؛
5.8.      انجام تشریفات لازم برای پذیرش و اقامت مهمانان در قم یا مسافرت مسئولان پژوهشگاه به مناطق خارج از کشور؛
5.9.      ایجاد هماهنگی لازم جهت استقبال از مهمانان خارجی بازدیدکننده از پژوهشگاه؛
5.10.    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه وظایف مربوط و بهره‌گیری از آن‌ها در تنظیم مقررات مربوط به امور بین‌الملل؛
5.11.    تهیه و تنظیم پیش‌نویس قراردادها و موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم؛
5.12.    تهیه برنامه سالیانه و ارائه به مافوق؛
5.13.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه امور بین‌الملل و ارائه به مافوق؛
5.14.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

6. کارشناس جنبش نرم‌افزاری(آقای قاسم جعفرزاده)
6.1.      آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دفتر؛
6.2.      اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
6.3.      شناسایی نیازها، موضوعات و پرسش‌های اساسی در حوزه علوم انسانی اسلامی جهت انعکاس به جامعه علمی؛
6.4.      برنامه‌ریزی مناسب جهت برقراری تفاهم میان نخبگان علمی و دینی در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید دانش؛
6.5.      فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای نهضت علمی جهت تولید و توسعه دانش‌های اسلامی؛
6.6.      فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه در بین دانش‌پژوهان، نخبگان و مراکز علمی و دینی جهت توسعه علوم اسلامی و دانش‌پژوهان مرتبط؛
6.7.      ارائه پشتیبانی‌های لازم به منظور حمایت معنوی و مادی از نواندیشان، نوآوران و نظریه‌پردازان در عرصه اندیشه دینی و حوزه‌های مرتبط؛
6.8.      ایجاد فضای مناسب جهت طرح نظرات در قالب کرسی‌های آزاد اندیشی، نظریه‌پردازی و گفت‌وگوی علمی؛
6.9.      شناسایی نظریه‌های تولیدشده در عرصه علوم اسلامی و زمینه‌سازی جهت بررسی، توسعه و تکمیل آن‌ها؛
6.10.    برقراری ارتباط و تعامل با نهادهای علمی و اجرایی به منظور ارتقای انگیزه‌ها و جلب همکاری آنان در شکل‌دهی نهضت نرم‌افزاری؛
6.11.    شناسایی موانع جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و مبارزه با آن‌ها؛
6.12.    تهیه برنامه سالیانه و ارائه به مافوق؛
6.13.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه جنبش نرم‌افزاری و ارائه به مافوق؛
6.14.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

7. کارشناس ارتباطات پژوهشی و همکاری‌های علمی(آقای اباصلت غریب)
7.1. آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دفتر؛
7.2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی و پژوهشی؛
7.3. بررسی و مطالعه سیستم‌های پژوهشی جهت عقد قرارداد همکاری های پژوهشی برای تبادل هیأت علمی و محققین و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک؛
7.4. دعوت از پژوهشگران داخلی جهت همکاری در برگزاری کنگره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی؛
7.5. جمع‌آوری و بررسی اطلاعات لازم راجع به مشخصات و فعالیت‌های پژوهشگران برجسته جهت دعوت برای همکاری‌های پژوهشی؛
7.6. تنظیم تفاهم‌نامه‌های پژوهشی، قراردادها و برنامه‌های مشارکتی با نهادها و مراکز پژوهشی؛
7.7. همکاری در برقراری ارتباط با انجمن‌های استادان به منظور بهره‌گیری علمی از انجمن‌های مذکور در فعالیت‌های پژوهشی؛
7.8. برقراری ارتباط بین مراکز و محققان پژوهشگاه یا مجامع علمی، پژوهشگران و انجمن‌های علمی در سطح کشور؛
7.9. همکاری در امر برگزاری و تشکیل سمینارها، کارگاه‌ها و کنفرانس‌های علمی به منظور کمک به بهبود و ارتقا وضعیت پژوهش؛
7.10. تهیه بانک اطلاعات منابع گرانت‌های پژوهشی داخل و اطلاع‌رسانی به واحدها؛
7.11. تهیه پیش‌نویس مکاتبات لازم و تدوین صورت‌جلسات مربوط در صورت نیاز؛
7.12. تهیه برنامه سالیانه و ارائه به مافوق؛
7.13. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه امور بین‌الملل و ارائه به مافوق؛
7.14. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
کلمات کليدي
اداره, همکاری های علمی و پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 5658
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما