اداره امور هیأت علمی
معرفی اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقش به‌سزایی در تحقق اهداف و مأموریت علمی ـ پژوهشی کشور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر عهده دارند. محصولات فکری، آثار علمی و حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف پژوهشی، آموزشی و اجرایی کشور بیانگر این مدعا است.
اداره امور هیأت علمی با انجام فرایند جذب، تبدیل وضعیت، احتساب سنوات، ارتقای مرتبه، پرداخت حقوق و مزایا و امور اداری مربوط طبق مقررات، ضمن تلاش برای حفظ حقوق اعضا و پژوهشگاه، زمینه لازم را برای اجرای برنامه‌ها و موظفی پژوهشی اعضای هیأت علمی فراهم می‌آورد.

 

بخشی از مهم‌ترین وظایف پست‌های اداره امور هیأت علمی پژوهشگاه

این واحد از اداره‌های زیرمجموعه ریاست پژوهشگاه است و در حال حاضر با پست رئیس اداره، کارشناس مسئول و چهار پست کارشناسی به شرح ذیل در حال انجام وظیفه می‌باشد:

1.    رئیس اداره اداره امور هیأت علمی (جناب آقای مهندس مهدی ایران‌پور)
1.1.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی برابر آیین‌نامه، بخشنامه و مصوبات ابلاغی وزارت علوم؛
1.2.    نظارت بر بررسی و محاسبه امتیازات مربوط به پرونده‌های جذب، تبدیل وضعیت، احتساب سنوات و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی؛ 
1.3.    نظارت و تأیید احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی؛
1.4.    نظارت بر فرایند پی‌گیری رسمیت‌بخشی پرونده‌های اعضای هیأت علمی در وزارت علوم و هیأت ممیزه؛
1.5.    نظارت بر گزارش‌های عملکردی اعضای هیأت علمی و همکاران پژوهشی و ارسال به رئیس پژوهشگاه؛
1.6.    نظارت بر انجام امور مربوط به هیأت اجرایی جذب و پی‌گیری برگزاری جلسات کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب و مصوبات آنها؛
1.7.    مسئولیت سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی؛
1.8.    شرکت در جلسات کمیته منتخب، شورای مدیران، کمیته‌های کارشناسی پژوهشگاه و...؛
1.9.    تهیه، تدوین و بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور هیأت علمی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به رئیس پژوهشگاه جهت طرح در هیئت رئیسه، کمیته منتخب و هیأت امنای پژوهشگاه؛


2.    کارشناس مسئول امور هیأت علمی (جناب آقای جواد علی‌آبادی)
2.1.    صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی اعم از اعمال ضریب ریالی، ترفیع سالانه، ارتقای مرتبه و...؛
2.2.    ثبت و ویرایش اطلاعات پرسنلی اعضا هیأت علمی در نرم‌افزار چارگون؛ 
2.3.    ارائه راهکار و پیشنهاد مربوط فعالیت‌های اداره امور هیأت علمی در راستای قوانین و مقررات وزارت علوم؛
2.4.    ثبت اطلاعات و مشخصات اعضای هیأت علمی در بانک جامع اطلاعات اعضای هیأت علمی پژوهشگاه؛
2.5.    به‌روزرسانی سوابق بیمه اعضای هیأت علمی از سایت تأمین اجتماعی و ثبت آن در جدول مربوط جهت استخراج سابقه بیمه؛
2.6.    پی‌گیری امور مربوط به بازنشستگی، بازخریدی و تسویه حساب اعضای هیأت علمی؛
2.7.    ثبت ورود اطلاعات و مشخصات مربوط به اعضای هیأت علمی در سامانه آموزش عالی(HES) وزارت علوم.


3.    کارشناس جذب و فراخوان (جناب آقای احمد محمدی‌فر)
3.1.    بررسی و تطبیق پرونده متقاضیان جذب با مستندات علمی؛
3.2.    بررسی مستندات متقاضیان و محاسبه امتیازات هریک برابر مقررات مربوط و آیین‌نامه ارتقا؛
3.3.    بایگانی مستندات مربوط به پرونده‌های جذب؛
3.4.    پی‌گیری امور مربوط به هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه: اعم از تهیه دستورات جلسات، تشکیل و تدوین صورت‌جلسات و پی‌گیری ابلاغ اجرای مصوبات آن؛ 
3.5.    بررسی و آماده‌سازی آگهی استخدام عضو هیأت علمی جهت شرکت در فراخوان جذب؛
3.6.    راهنمایی و ارائه مشورت به اعضای هیأت علمی در خصوص پرونده‌های جذب وزارت علوم.


4.    کارشناس تبدیل وضعیت (جناب آقای احمد محمدی‌فر)
4.1.    بررسی امتیازات مربوط به پرونده‌های صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی؛ 
4.2.    پی‌گیری رسمیت‌بخشی اعضای هیأت علمی در وزارت علوم؛
4.3.    تهیه و تنظیم گزارش‌های بررسی پرونده های انجام شده و ارسال به رئیس اداره امور هیأت علمی؛
4.4.    پی‌گیری و آماده‌سازی پرونده صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت؛
4.5.    پی‌گیری و آماده‌سازی پرونده صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت؛
4.6.    پی‌گیری برگزاری جلسات کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب؛
4.7.    بررسی درخواست‌ها و موضوعات مطرح‌شده و ارایه نظر کارشناسی به رئیس اداره امور هیأت علمی.


5.    کارشناس امور هیأت علمی و بررسی عملکرد (جناب آقای مهدی زین‌العابدین)
5.1.    بررسی و محاسبه عملکرد اعضای هیأت علمی برابر مقررات مربوط؛
5.2.    تهیه و تنظیم لیست عملکرد و ارسال به رئیس اداره امور هیأت علمی؛
5.3.    ورود اطلاعات عملکرد محاسبه شده در برنامه پرسنل دیدگاه؛ 
5.4.    راهنمایی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعضای هیأت علمی با مسائل مرتبط با آیین‌نامه موظفی حضور و غیاب، استعفا، بازنشستگی، مرخصی و بیمه؛
5.5.    پی‌گیری در انعقاد قرارداد همکاران پژوهشی پژوهشگاه؛
5.6.    بررسی و محاسبه عملکرد ماهانه همکاران پژوهشی تنظیم لیست حقوق آنها جهت پرداخت برابر مقررات مربوط؛
5.7.    محاسبه و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی شاغل در پست ستاره‌دار مطابق مقررات؛
5.8.    مسئولیت و پی‌گیری امور مربوط به نرم‌افزار چارگون، ERP وزارت علوم، پژوهشگاه و اتاق فکر تحول علوم انسانی.
 

6.    کارشناس احتساب سنوات و ارتقای مرتبه (جناب آقای محمود هیئتی) 
6.1.    بررسی پرونده متقاضیان احتساب سنوات و ارتقای مرتبه؛
6.2.    بایگانی اسناد، نامه‌های اداری، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط؛
6.3.    بررسی درخواست‌ها و موضوعات مطرح‌شده و ارائه نظر کارشناسی به رئیس اداره امور هیأت علمی؛
6.4.    به‌روزرسانی پرونده‌های فیزیکی پرسنلی اعضای هیأت علمی؛
6.5.    راهنمایی و مشاوره به اعضای هیأت علمی در خصوص پرونده‌های احتساب سنوات و ارتقای مرتبه؛
6.6.    ارائه گزارش در خصوص پرونده‌های احتساب سنوات و ارتقای مرتبه.

فايلها
معرفي اداره امور هيأت علمي 1401.12.02.pdf 226.498 KB
کلمات کليدي
اداره, هیات علمی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9935
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما