معرفی حوزه ریاست و روابط عمومی
حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه عهده ­دار انجام امور مربوط به ریاست پژوهشگاه و اطلاع­ رسانی اخبار و اطلاعات پژوهشی می­ باشد، و در زمینه مأموریت­ های زیر انجام وظیفه می‌کند:
اطلاع­ یابی از نظرات و دیدگاه­های مخاطبان درباره عملکرد و فعالیت­ های پژوهشگاه، ابلاغ بخشنامه‌ ها، دستورالعمل­ ها و دستورات رئیس پژوهشگاه به واحدهای پژوهشگاه، انعکاس سیاست­ ها، برنامه­ ها، اخبار و مواضع پژوهشگاه در رسانه­ های عمومی، انجام امور مربوط به مکاتبات و ارجاعات نامه­ های رئیس پژوهشگاه، جمع­ آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز، برنامه ­ریزی و هماهنگی جلسات، ملاقات­ ها و بازدید های رئیس پژوهشگاه، رسیدگی به امور مراجعان و ملاقات ­کنندگان رئیس پژوهشگاه، پوشش خبری و تبلیغاتی سمینارها، نشست ­ها و نمایشگاه ­های پژوهشگاه.

 

مهمترین وظایف پست‎های سازمانی


1. رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

 • آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها و سیاست‌هاو برنامه‌های دفتر و اتخاذ سیاست‌های اجرایی هماهنگ با آن؛
 • اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه ریاست و روابط عمومی؛
 • برقراری ارتباط با سازمان‌های فرهنگی، صدا و سیما و نشریات جهت اطلاع‌رسانی در زمینه فعالیت‌های پژوهشگاه؛
 • ارائه گزارش از افکار عمومی و مخاطبین نسبت به عملکرد پژوهشگاه و ارائه آن به رییس پژوهشگاه؛
 • نظارت بر برگزاری مراسم مختلف در مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و انقلابی؛
 • برقراری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی استان جهت برگزاری مراسم‌های مذهبی و انقلابی؛
 • بررسی مطالب ارائه‌شده از سوی صدا و سیما و مطبوعات در مورد فعالیت‌های پژوهشگاه و ارائه گزارش‌های لازم؛
 • نظارت امور مربوط به برگزاری برنامه‌ها، نشست‌ها و میزگردهای رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی رییس پژوهشگاه؛
 • پی‌گیری و نظارت بر اطلاع‌رسانی نشست‌ها و جلسات و همایش‌های داخلی؛
 • انجام امور مربوط به دبیری جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‌جلسه؛
 • نظارت بر نشست‌ها، مراسم‌ها و همایش‌های واحدهای مختلف پژوهشگاه؛
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مربوط به حوزه ریاست؛
 • ابلاغ دستورات مافوق و در صورت لزوم پی‌گیری آنها؛
 • نظارت بر انجام امور دفتری همچون هماهنگی و برگزاری جلسات اطلاع‌رسانی و انجام مکاتبات اداری؛
 • نظارت بر مکاتبات صادره و حصول اطمینان از مکاتبات اداری؛
 • پی‌گیری مسائل مرتبط با امور بین‌الملل؛
 • انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


2. کارشناس پی‌گیری

 • آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه؛
 • اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و مالی دفتر و پژوهشگاه؛
 • پی‌گیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‌شده به واحدها؛
 • انجام پی‌گیری‌های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
 • بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آنها؛
 • تهیه نمودارها و جداول مختلف؛
 • انجام مطالعات لازم در زمینه پست مربوط به منظور حسن انجام وظایف محوله؛
 • تهیه پیش‌نویس‌های لازم از نامه‌ها و مکاتبات اداری؛
 • تهیه گزارشات لازم طبق ارجاع مقام مافوق؛
 • مطالعه دقیق نامه‌ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
 • اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری پژوهشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کاردان امور اداری

 • اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری؛
 • انجام امور مربوط به جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‌جلسه؛
 • دعوت از مسئولین و مقامات ذی‌ربط جهت شرکت در جلسات برابر دستورات مافوق؛
 • انجام پی‌گیری‌های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛
 • کمک به بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آنها؛
 • تهیه نمودارها و جداول مختلف؛
 • تهیه پیش‌نویس‌های لازم و حک و اصلاح آنها؛
 • تهیه گزارش های لازم طبق ارجاع مقامات مافوق؛
 • ارسال دعوت‌نامه‌های مدعوین و مسئولین مربوط؛
 • انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


4. کارشناس روابط عمومی

 • آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های روابط عمومی دفتر و پژوهشگاه؛
 • اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های روابط عمومی دفتر؛
 • آگاهی از روش‌های اجرایی، نحوه برگزاری، فنون و مهارت‌های لازم و مقررات حاکم بر برگزاری مراسم‌ها؛
 • گردآوری و تنظیم اطلاعات مربوط به جشنواره‌ها، نشست‌ها و سمینارها؛
 • تهیه گزارش‌های تحلیلی از افکار عمومی و مخاطبین نسبت به عملکرد پژوهشگاه و ارائه آن به مسئولین ذی‌ربط؛
 • پیش‌بینی اعتبار موردنیاز اجرای فعالیت‌های مربوط به روابط عمومی؛
 • مطالعه اخبار و مطالب منتشره در صدا و سیما و مطبوعات در مورد فعالیت‌های پژوهشگاه و تهیه گزارش‌های لازم؛
 • تنظیم برنامه‌های جشن‌ها، مراسم‌ها و سمینارهای تخصصی؛
 • تهیه نشریات و بولتن‌های داخلی و اطلاع‌رسانی به موقع؛
 • پشتیبانی از نشست‌ها، مراسم‌ها و همایش‌های واحدهای مختلف دفتر؛
 • شناخت و گردآوری اطلاعات لازم از کلیه سطوح رسمی، دولتی ـ نهادها و ارگان‌های کشور برای ایجاد ارتباطات مورد نیاز؛
 • انجام سایر امو محوله مرتبط با پست سازمانی.


5. کارشناس محتوایی سایت پژوهشگاه

 • برنامه‌ریزی جهت ارائه تسهیلات و خدمات پژوهشی به پژوهشگران در سایت پژوهشی؛
 • تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی؛
 • دریافت طرح‌های تحقیقاتی از مدیران گروه‌ها و و قرار دادن در سایت پژوهشی؛
 • پی‌گیری تصویب و اخذ بودجه مورد نیاز برای گسترش سایت؛
 • برقراری ارتباط با گروه‌های پژوهشی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل احتیاجات آنها و چگونگی تأمین آن؛
 • تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی پژوهشکده، افراد و پیشرفت برنامه‌های تحقیقاتی آنان و قرار دادن آن در سایت پژوهشی؛
 • به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی سایت پژوهشی، مقالات و محتوای سایت؛
 • کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارش‌های لازم در این زمینه؛
 • پی‌گیری اجرای طرح‌های پژوهشی و تهیه گزارش‌های لازم در مورد پیشرفت طرح‌ها؛
 • انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

 

حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 

ردیف

عنوان پست

نام

نام خانوادگی

1

رئیس

نجف

لک زایی

2

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

رجبعلی

اسفندیار

3

کارشناس پیگیری

سید محمد

میری مهرآبادی
4

کارشناس روابط عمومی

حسن

بختیاری

5

کارشناس پژوهشی محتوای سایت

محمدرضا

بهروز

کلمات کليدي
معرفی, حوزه ریاست
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6816
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما