پژوهشکده اسلام تمدنی - حکمت و کلام جدید

مأموریت:
توسعه و نشر اندیشه های فلسفی و کلامی متناسب با حل مسائل روز جامعه
اهداف گروه :
۱- تعمیق و توسعه اندیشه دینی در حوزه معرفت فلسفی و کلامی؛
۲- تبیین و دفاع از اعتقادات دینی؛
۳- تقویت بنیان های فلسفی ـ کلامی نظام اسلامی .

سیاست‌ها :
۱- بازخوانی و بازسازی فلسفه اسلامی در جهت پاسخگویی به مشکلات انسان معاصر؛
۲- واکاوی جریان‌های روشنفکری دینی در جهان اسلام؛
۳- تبیین مساله تقابل سنت و تجدد؛
۴- شناخت راه‌های بازسازی و احیای دین در جهان معاصر؛
۵- بازخوانی و بازسازی سنت فلسفی ـ کلامی اسلام در جهت حل معضلات کلامی جدید.

برنامه‌ها:
برنامه های این گروه در زمینه پروژه های کاربردی و بنیادی عبارت اند از:
۱- شناخت ویژگی ها و باورهای انسان جدید؛
۲- شناخت بحران های دنیای جدید؛
۳- بررسی تشکیکات وارد شده بر فلسفه اسلامی و فلسفه‌های مشابه آن و دست‍یابی به راه‌کارهایی برای کارآمد کردن فلسفه اسلامی؛
۴- کالبد شکافی جریان های روشنفکری دینی؛
۵- شناخت بایسته سنت های فکری در جهان اسلام؛
۶- شناخت جریان های فلسفی ـ فرهنگی ایران معاصر؛
۷- نگاه بیرونی به اندیشه های فلسفی و کلامی در عالم اسلام؛
۸- بررسی فرآیند نوفهمی دینی و جنبش نرم افزاری از منظر فلسفی.

محصولات گروه حکمت و کلام جدید از زمان تأسیس تا کنون:
۱۷ مجلد کتاب چاپ شده؛
۱۴ طرح پژوهشی پایان یافته و آماده ارزیابی و انتشار؛
۴ طرح پژوهشی در حال اجرا.

شورای علمی گروه: حکمت و کلام جدید
1. سیدمجید ظهیری، استادیار؛ عضوهیئتعلمىپژوهشگاهعلوموفرهنگاسلامی
2.محمدمسعود سعیدى نامقی ،استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
3. جهانگیر مسعودی ،دانشیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
4. داوود حیدری، استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
5.علی رضایی تهرانی ،استادیار، عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
6. عباس جوارشکیان؛ استادیار، عضوهیئت علمی گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

محققان:
1. سیدعلىحقى: دانشیارعضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی
2. سعیده فخارنوغانی: استادیارعضوهیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
3.هاد رستگارمقدم: دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
4. سیدعلی طالقانی: استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
5. علی رضایی تهرانی: سطح چهار،استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
6. حجت ایمانی کیا: داشجوید کتری فلسفه دانشگاه تربیت مدر ستهران
7. منصورمعتمدی،دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
8. فیاض قرائی،دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوس مشهد
9. عباس جوارشکیان: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
10. داوود حیدری: استادیار،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال ۱۳۷۴، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و کلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور که اینک با عنوان حکمت و کلام جدید (یکی از چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته بهپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همکاری ۵۰ تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب کتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید. گروه حکمت و کلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است:

طرح‌های پژوهشی در دست انجام
ردیف عنوان طرح نام محقق
1

معرفی نظام های منطق توسعه یافته و جایگزین

سید مجید ظهیری
2

مدل بایسته گفتمان دینی و گفتمان مدرنیته

جهانگیر مسعودی
3

معرفت شناسی دینی بر اساس رویکرد اخلاقی به فضایل معرفتی

سعیده فخار
4

ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته

حجت ابمانی کیا 

کلمات کليدي
گروه هنر و تمدن اسلامی, گروه قرآن و مطالعات اجتماعی, گروه فقه کاربردی, اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی, پژوهشکده اسلام تمدنی - گروه علمی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 841
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما