پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی - فلسفه سیاسی گروه فلسفه سیاسی یکی از سه گروه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. نخستین فعالیت های این گروه به نیمه دوم دهه هفتاد شمسی مى رسد. می توان ادعا کرد که این گروه در زمان تأسیس، تنها گروه فلسفه سیاسی فعال و نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود. دکتر محمد پزشکی مدیریت اولیه این گروه را برعهده داشته و پس از وی دکتر مرتضی یوسفی راد مدیریت گروه را عهده دار بوده است. در سال های اخیر. دکتر احمد رضا یزدانی مقدم و در حال حاضر دکتر شریف لک زایی مدیریت این گروه را برعهده داشته اند.  
 حدود یک صد طرح پژوهشی تا کنون در گروه فلسفه سیاسی تحقیق شده است که نیمی از آنها به دست چاپ سپرده شده است. طرح پژوهشی اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و حکمت سیاسی متعالیه در قالب مجموعه سیاست متعالیه و حکمت سیاسی مشاء در میان طرح های برجسته این گروه است.
این گروه در برگزاری بیش از یک صد نشست علمی را در کارنامه خود دارد. همچنین بیش از ده نقد کتاب در حوزه فلسفه سیاسی و حدود ده کارگاه پژوهشی در گروه برگزار شده است.
 نخستین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در سال 1387 با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی نیز توسط این گروه برنامه ریزی و انجام شد. از این مجموعه تا کنون 12 اثر چاپ و منتشر شده است و آثار جدیدتری در دست چاپ دارد. 
 برنامه ریزی برای برگزاری هم اندیشی صاحب نظران عرصه فلسفه سیاسی در برنامه های آتی گروه فلسفه سیاسی است.
 همچنین گروه فلسفه سیاسی به عنوان نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران بر آن است فصلنامه فلسفه سیاسی را راه اندازی و منتشر سازد.

قلمرو پژوهشی گروه فلسفه سیاسی 
الف) حوزه های پژوهشی
1 – فلسفه سیاسی
2 – کلام سیاسی
3 – عرفان سیاسی
4 – اخلاق سیاسی
5 – انسان شناسی سیاسی
6 – روش شناسی و معرفت شناسی سیاسی

ب) اولویت های موضوعی
1 – جریان های فلسفی سیاسی معاصر در ایران
2 – معضلات فلسفه سیاسی در جمهوری اسلامی
3 – فلسفه سیاسی معاصر در جهان اسلام
4 – فلسفه سیاسی معاصر غرب
5- مباحث جدید روش شناختی
6- نقد تراث سیاسی

 
فهرست طرح‌های پژوهشی کلان گروه فلسفه سیاسی
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان
اخلاق سیاسی
حکمت سیاسی اشراق
حکمت سیاسی متعالیه
حکمت سیاسی مشاء
فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
فلسفه سیاسی معاصر
فلسفه علم سیاست
وحی در فلسفه سیاسی اسلامی

 
اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه فلسفه سیاسی
1. مرتضی یوسفی راد
2. شریف لک زایی (مدیر گروه)
3. رجبعلی اسفندیار
4. احمدرضا یزدانی مقدم
5. محمد پزشگی (دبیر گروه)

 
پژوهشگران همکار گروه فلسفه سیاسی
دکتر احمد بستانی
دکتر احمد واعظی
دکتر بهرام دلیر
دکتر حسن روزبه
دکتر داود فیرحی
دکتر سید خلیل الرحمان طوسی 
دکتر سید محمد ناصر تقوی
دکتر سید صادق حقیقت
دکتر عباس حیدری بهنوییه
دکتر عبدالرضا احمدی سفیدان
دکتر علی فریدونی
دکتر علیرضا صدرا
دکتر غلامرضا بهروزلک
دکتر محسن رضوانی
دکتر محسن مهاجرنیا
دکتر محمد اکرم عارفی
دکتر مرتضی واعظ جوادی
دکتر مسعود پورفرد
دکتر منصور میراحمدی
دکتر مهدی امیدی
دکتر نجف لک‌زایی
دکتر نجمه کیخا
آقای ابوالحسن حسنی
آقای سید جواد میرخلیلی 
آقای قادر فاضلی
آقای محمد سلمان
آقای مصطفی فضائلی

فهرست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف / مترجم سال نشر ناشر
1 زبان سیاسی اسلام ترجمه غلامرضا بهروزی لک 1378 بوستان کتاب قم
2 مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان ترجمه منصور میراحمدی 1379 بوستان کتاب قم
3 اندیشه سیاسی اخوان الصفا علی فریدونی 1380 بوستان کتاب قم
4 اندیشه سیاسی خواجه نصرالدین طوسی مرتضی یوسفی راد 1380 بوستان کتاب قم
5 اندیشه سیاسی فارابی محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
6 اندیشه سیاسی مسکویه محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
7 اندیشه سیاسی آیت الله مطهری به کوشش نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
8 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
9 تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی عبدالوهاب فراتی 1381 بوستان کتاب قم
10 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام منصور میراحمدی 1381 بوستان کتاب قم
11 روضه‌الانوار عباسی: مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری به کوشش نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
12 اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری علی فریدونی 1382 بوستان کتاب قم
13 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی محمد پزشکی 1383 بوستان کتاب قم
14 ساختار منطقی اندیشه سیاسی ترجمه مصطفی فضائلی 1383 بوستان کتاب قم
15 دوام اندیشه سیاسی (ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی) دکتر سید محمد ناصر تقوی 1384 بوستان کتاب قم
16 مردم سالاری دینی مسعود پورفرد 1384 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
17 اندیشه علامه جعفری مرتضی یوسفی راد 1385 بوستان کتاب قم
18 جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم (ترجمه) جمعی از مترجمان 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
19 وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق رجبعلی اسفندیار 1385 بوستان کتاب قم
20 اندیشه سیاسی قطب‌الدین شیرازی مرتضی یوسفی راد 1386 بوستان کتاب قم
21 اندیشه سیاسی مسعودی مرتضی یوسفی راد 1386 بوستان کتاب قم
22 سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) جمعی از محققان 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
23 اندیشه سیاسی ملامحمد مهدی نراقی محمد اکرم عارفی 1386 بوستان کتاب قم
24 اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دفتر اول) جمعی از محققان 1386 بوستان کتاب قم
25 مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی نجمه کیخا 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
26 امکان فلسفه سیاسی اسلام به کوشش مرتضی یوسفی راد 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
27 روش‌شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی به کوشش داود فیرحی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
28 صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام محمد پزشگی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
29 سکولاریسم اسلامی (نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان) منصور میراحمدی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
30 مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
31 اندیشه سیاسی جلال‌الدین دوانی مرتضی یوسفی راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
32 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول (نشست ها و گفتگوها) به اهتمام
شریف لک زایی
1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
33 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله‌ها) به اهتمام
شریف لک زایی
1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
34 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد اول) به اهتمام
شریف لک زایی
1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
35 جامعه شناسی فلسفه سیاسی محسن رضوانی 1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
36 آزادی و دانش شریف لک زایی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
37 مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه ابوالحسن حسنی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
38 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد دوم) به اهتمام
شریف لک زایی
1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
39 چکیده آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به اهتمام رجبعلی اسفندیار 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
40 مفهوم شناسی حکمت سیاسی متعالیه علیرضا صدرا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
41 مطالعات فلسفه سیاسی (مجموعه نشست ها و گفتگوها) به کوشش رجبعلی اسفندیار 1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
42 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد سوم) به اهتمام
شریف لک زایی
1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
43 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد چهارم) به اهتمام
شریف لک زایی
1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
44 اندیشه سیاسی ابن رشد محمد سلمان 1390 بوستان کتاب
45 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
46 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه متعالیه، دفترسوم (نشست ها و سخنرانی ها) به اهتمام
شریف لک زایی
1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
47 درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه سید خلیل الرحمان طوسی 1392 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
48 درآمدی بر سیاست و حکومت در عرفان اسلامی قادر فاضلی 1392 بوستان کتاب
49 عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر سیدمحمدرضا شریعتمدار 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
50 درآمدی برفلسفه سیاسی صدرالمتالهین سیدخلیل الرحمان طوسی 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
51 مبانی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد 1394 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
52 درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام احمد واعظی 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامی
53 فلسفه سیاسی صدرالمتألهین شریف لک زایی 1395 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
54 جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی احمدرضا یزدانی مقدم 1395 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

فهرست آثار در دست انتشار گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف
1 خوانش سیاسی متون حکمت سیاسی متعالیه علیرضا صدرا
2 آرمان شهر مهدوی در فلسفه سیاسی اسلامی محمد سلمان
3 تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر مرتضی یوسفی راد

فهرست آثار در دست تحقیق گروه فلسفه سیاسی
ردیف عنوان تحقیق محقق
1 درسگفتار فلسفه امنیت نجف لک زایی
2 جایگاه وحی در فلسفه سیاسی معاصر احمدرضا یزدانی مقدم
3 فلسفه سیاسی امام موسی صدر شریف لک‌ زایی
4 وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی مرتضی یوسفی‌راد
5 اندیشه سیاسی علامه شعرانی محمد سلمان
6 مبانی فلسفه علم سیاست محمد پزشگی
7 شرح سیاسی بر مشهد پنجم شواهد الربوبیه مرتضی واعظ جوادی
8 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر چهارم) شریف لک‌ زایی
9 حکمت سیاسی متعالیه و انقلاب اسلامی سید علی میر خلیلی
10 اندیشه سیاسی ایت الله شاه آبادی سید جواد میرخلیلی
11 تحلیل اندیشه سیاسی علمای شیعه در دوره قاجار رجبعلی اسفندیار
12 فلسفه سیاسی علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم
13 چیستی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد
14 حکمت سیاسی متعالیه (درسنامه) شریف لک‌ زایی
15 شرح سیاسی المظاهرالاهیه        مرتضی واعظ جوادی
 

فهرست آثار منتشره به زبان عربی گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف مترجم سال نشر ناشر
1 آفاق الفکر السیاسی عند مسکویه رازی محسن مهاجرنیا حیدر حبّ الله 1425 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
2 آفاق الفکر السیاسی للسیّد محمدباقر الصدر مسعود عبدالحسین پورفرد کمال السیّد 1425 هـ . ق دارالهدی
3 آفاق الفکر السیاسی عند ابی الحسن عامری علی فریدونی نوال خلیل 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
4 آفاق الفکر السیاسی عند الاستاد الشهید المطهری نجف لک زایی ولید محسن 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
5 آفاق الفکر السیاسی عندصدرالمتألهین نجف لک زایی ولید محسن 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
6 آفاق الفکر السیاسی عند السبزواری نجف لک زایی محمد عبدالرزاق 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
7 آفاق الفکر السیاسی عند اخوان‌الصفا علی فریدونی عبدالحسن آل‌نجف 1427 هـ . ق مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی
8 آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی محسن مهاجرنیا علاء رضائی 1427 هـ . ق مؤسسه دائرة ‌المعارف فقه اسلامی
9 آفاق الفکر السیاسی عندالخواجه نصیرالدین الطوسی مرتضی یوسفی‌راد علی عباس الموسوی 1429 هـ . ق مؤسسه دائرة ‌المعارف فقه اسلامی
10 العلمانیة الاسلامیة(عرض نقدی للفکر الإسلامی المعاصر) منصور میراحمدی علی بیضون 1435 هـ . ق دارالمعارف الحکمیة
11 ماهیّة الفلسفة السیاسیّة فی الحضارة الإسلامیّة محمّد پزشکی علی آل دهر الجزائری 1436 هـ . ق مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامیفهرست آثار منتشره دیجیتال گروه فلسفه سیاسی (pajoohaan_ir)
1- سیره سیاسی پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله)، جمعی از محققان
2- مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
3- مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی، نجمه کیخا
4- روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، داود فیرحی
5- صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، محمد پزشگی
6- درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، سید خلیل الرحمان طوسی
7- مطالعات سیاسی : فلسفه سیاسی (جلد 1)، رجبعلی اسفندیار
8- درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، احمد واعظی
9- مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی راد
10- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات، جلد اول، شریف لک زایی
11- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: انسان، امامت، سیاست جلد سوم، شریف لک زایی
12- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: اخلاق و سیاست جلد چهارم، شریف لک زایی
13- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفت وگوها: دفتر اول، شریف لک زایی
14- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفتوگوها: دفتر دوم، شریف لک زایی
15- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، سخنرانی ها و نشست های همایش: دفتر سوم، شریف لک زایی
16- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، چکیده نشست ها و مقاله ها، شریف لک زایی
17- سکولاریسم اسلامی : در اندیشه روشنفکران مسلمان، منصور میراحمدی
18- آزادی و دانش، شریف لک زایی
19- مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، علیرضا صدرا
20- امکان فلسفه سیاسی اسلام، مرتضی یوسفی راد
21- در آمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، سید خلیل الرحمان طوسی
22- جامعه شناسی فلسفه سیاسی، محسن رضوانی
23- انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی، احمدرضا یزدانی مقدم
24- عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر، سید محمد رضا شریعتمدار
25- جامعه ‏گرایان و نقد لیبرالیسم: گزیده اندیشه های (سندل، مک اسنتایر، تیلور، والرز)، جمعی از مترجمان
24- فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، شریف لک زایی

نشست‌ها و همایش‌های گروه فلسفه سیاسی 
گروه فلسفه سیاسی تا کنون بیش از یکصد نشست در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است. این گروه همچنین برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه را در کارنامه خود دارد که در سوم بهمن 1387 در مرکز همایش ‌های دفتر تبلیغات اسلامی با سخنرانی آیت الله جوادی آملی برگزار شد. همچنین برگزاری دومین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در دستور کار گروه فلسفه سیاسی است. گروه فلسفه سیاسی همچنین بیش از ده کارگاه آموزشی و پژوهشی در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است.
 
منبع: تولید محتوای پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی- گروه های پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 253
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما