أيين اختتاميه نخستين نخستين نمايشگاه دستاوردهای قرانی دفتر تبلیغات اسلامی

منبع:
عكس هاي مرتبط :

تاریخ خبر: 1398/3/4 شنبه
تعداد بازدید کل: 114 تعداد بازدید امروز: 2
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 115
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما