برگرازی دو نشست علمی: 1. نظریه فرهنگ 2. روش شناسی تفیسر فرهنگی قرآن

منبع:
عكس هاي مرتبط :

تاریخ خبر: 1398/2/22 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 31 تعداد بازدید امروز: 1
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 32
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما