نسخه آزمایشی
مسابقه بزرگ کتابخانی خانواده
برگزیدگان مسابقه بزرگ کتابخوانی برندگان مسابقه کتابخوانی خانواده قرآنی

ردیف

اطلاعات برندگان

جایزه

کد شرکت‌کننده

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی

1

کربلا

14

090----3589

هلیا فرهادی

2

مشهد

1

093----5755

aaz@yahoo.com

3

مشهد

110

090----3507

مهدیه بلوچی

4

مشهد

313

091----7677

علیمحمد محمدپور

5

مشهد

620

093----1567

amer.hosnei۴۴@gmail.com

6

مشهد

937

091----7593

زهرا بیات

7

تبلت

1100

091----2164

منصوره تمیزی

8

تبلت

124

091----0460

الهام رشنو

9

تبلت

510

093----4358

بهناز پورملکی

10

تبلت

1024

093----0848

ام البنین درویش زاده

11

تبلت

1249

093----5267

saa@yahoo.com

12

قلم قرآنی

13

090----4745

حشمت الهی

13

قلم قرآنی

92

090----7816

مجتبی یزدانی

14

قلم قرآنی

249

091----5368

اسدالله یزدانی

15

قلم قرآنی

499

093----7066

فاطمه کلیدری

16

قلم قرآنی

1150

091----5138

مستوره کریم پور

17

کارت هدیه

5

091----9975

بی نام

18

کارت هدیه

8

090----2940

مرضيه حاتمی

19

کارت هدیه

10

090----9856

امیرطاها گل صنم لو

20

کارت هدیه

63

090----7654

اشرف سادات حقی

21

کارت هدیه

396

091----0432

حميد مؤيدي

 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 175
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما