اخبار
1398/3/4 شنبه
1398/3/4 شنبه
1398/3/4 شنبه
1398/3/4 شنبه
  • دفتر تبلیغات اسلامی مولود انقلاب اسلامی است
    معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی مولود انقلاب اسلامی دانست و گفت: این مجموعه توانسته عده ای از دانشوران آشنا به ادبیات فرهنگ دینی را دور هم جمع کرده و گروه های تخصصی تشکیل دهد.
1398/3/4 شنبه
  • خرمشهر را آزاد کردیم اما علوم انسانی همچنان اسیر است
    رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که توانستیم خرمشهر را از دست دشمن آزاد کنیم اما نتوانستیم علوم انسانی را آزاد کنیم، گفت: ما می خواهیم با آن علوم انسانی جامعه سازی کنیم که از اساس غیر وحیانی است و بنیاد آن هم بر ساختن انسان نیست.
رویدادها
آثار علمی

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات
گفتگوهای علمی
گزارش تصویری
ویدئو
[Part_Lang] [Part_Search]
[Part_Adv]
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما