اخبار
1398/4/4 سه‌شنبه
 • بررسی مرجعیت علمی قرآن در چهار رشته علمی
  مجموعه هفت جلدی نقد و بررسی آثار مستشرقان به بازار می‌آید رئیس کارگروه بررسی مرجعیت علمی قرآن گفت:‌ کارگروهی در پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شده که در دو رشته علوم اسلامی و 2 رشته علوم انسانی مرجعیت علمی قرآن را بررسی می‌کند.
1398/4/4 سه‌شنبه
 • سه راه فقهی برای انحصاری کردن سند رسمی
  روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه، هم‌اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه برگزار شد.
1398/4/4 سه‌شنبه
1398/4/3 دوشنبه
 • تبیین رویکرد اجتماعی شهید بهشتی به قرآن و ریشه نگاه تشکیلاتی او
  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه توجه به تشکیلات و تفکر آینده‌نگرانه شهید بهشتی ریشه در تجربه ایشان از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ دارد، گفت: براین مبنا ایشان با نگاهی درون‌دینی رویکردی اجتماعی به قرآن و دین دارد و معتقد است تعالیم قرآن در فضایی قابل بهر‌ه‌برداری است که نگاهی اجتماعی به این متن داشته باشیم.
1398/4/3 دوشنبه
 •  سامانه «سبد قرآنی» سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی است
  مدیـر فنـاوری اطلاعات پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: از محصولاتی کــه از ســوی دفتــر در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده، ســامانه «ســبد قرآنــی» اســت کــه ســامانه بازنمــای دســتاوردهای قرآنـی مـی باشـد ،کـه کار جدیـدی اسـت کـه در میـز «توسـعه و تعمیـق فرهنگ قرآنی قطب های فکری و فرهنگی» با همکاری« پژوهشـکده فرهنـگ و معـارف قـرآن» انجـام شـده اسـت.
1398/4/3 دوشنبه
رویدادها
آثار علمی

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی
 • سه راه فقهی برای انحصاری کردن سند رسمی
  روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه، هم‌اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه برگزار شد.

یادداشت ها و مقالات
گفتگوهای علمی
گزارش تصویری
پایگاه های اطلاعاتی علمی پژوهشی
ویدئو
[Part_Lang] [Part_Search]
[Part_TopMenu] [Part_Banner]
[Part_Adv]
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما