1

2
اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم/سید علی هاشمی

قرآن کریم در ابعاد و عرصه‌های گوناگونی معجزه است. یکی از آنها اعجاز هماهنگی است؛ یعنی هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی در محتوای آیات قرآن وجود ندارد و بشر از آفرینش کتابی در مدت بیست‌و‌سه سال، در شرایط مختلف روحی و اجتماعی که در آن ناسازگارى و ناهماهنگی نباشد، عاجز است.

برخی مخالفان وحیانی‌بودن قرآن کریم و برخی مخالفان اسلام مدعی شده‌اند پاره‌ای از آیات با یکدیگر ناسازگار و ناهماهنگ‌اند. این ادعا برداشتی سطحی و بدون تأمل و تدبر در آیات قرآن یا از سر غرض‌ورزی و ایجاد شبهه است. ناسازگاری ادعاشده امری ظاهری است. با تأمل و تدبر معلوم می‌شود هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی میان آیات قرآن وجود ندارد و همه آیات مطرح دارای پاسخ، بلکه پاسخ‌های مستدل و متقن می‌باشد. آیات ادعاشده همراه با پاسخ آنها در این اثر آمده است.

نویسنده: سیدعلی هاشمی

تهیه: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

نوبت چاپ: اول، 1397

صفحات: 528

قطع: وزیری، سلفون

قیمت: 500000 ریال

کد: 468

 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 70
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما