آرشیو

اندیشه سیاسی محقق کرکی

تمرکز نویسنده بر ارایه شناختی از اوضاع سیاسی ، فرهنگی و مذهبی عصر محقق کرکی و ایجاد پیوند میان اوضاع و شرایط عصر او با اندیشه سیاسی _ فقهی این فقیه بزرگ عصر صفوی و همچنین بهره‌گیری از الگوی نظری مناسب برای فهم اندیشه سیاسی به منظور ارایه تحلیلی نو و دقیق از حیات سیاسی و مواضع سیاسی اجتماعی محقق کرکی و پیوند این دو با مبانی فقهی آن فقیه از جمله نکات مهمی است که در پ‍ژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده مقالات همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)

عالمان اسلامی و متخصصان مهدویت با نگرش کاربردی و کارکردی به مقوله انتظار پرداخته‌اند و با طرح مبانی و ابعاد و بیان چیستی آن زمینه تقویت و تأثیرگذاری آن را فراهم نموده‌اند. طرح این موضوع در مکتوبات، بیانات و سخنرانی‌های حضرت آیت‌اللّه العظمی خامنه‌‎ای(دامت برکاته)، رهبر و نایب امام زمان(ع)، می‌طلبد نظرگاه ایشان بیشتر مورد اهتمام و بررسی قرار گیرد که به‌حتم در کاربردی و کارکردی جلوه‌دادن آن پراهمیت و تأثیرگذار است.

چیستی تمدن

​​​​​​​مقاله‌هایی که در این کتاب گرد آمده، دربردارندۀ ادبیات جدید و آورده‌های تازه‌ در درک «تمدن» و ماهیّت آن است. طرح مسئله‌های جدید، به کارگیری روش‌های نو و استفاده از رویکردهای متنوع در لابلای مقاله‌ها، چارچوب‌های قدیمی در تمدن‌پژوهی و پیش‌فرض‌های نادرست در میان محققان تمدنی در ایران را در هم می‌ریزد و افق‌های نظری تازه‌ای را در مطالعات اسلامی ـ تمدنی پیش می‌نهد.

چکیده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در جشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب

اثر حاضر چیکده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب است که هر چکیده به مسئله یا نقطه عطفی در فرایند این گفتگو پرداخته است. ارائه دهندگان چکیده ها نمایندگان نخبگان فکری در ایران و جهان عرب هستند که به طرح ایده خود در راستای تحقق گفتگوهای فرهنگی در عرصه های مختلف و متنوعی همچون هنر، معماری، ادبیات، رسانه، ارتباطات، توسعه، آرای اندیشمندان مسلمان و... همت گماشته اند.

اندیشه سیاسی فیض کاشانی

این کتاب به تبیین و بررسی دیدگاه‌های فقهی _ سیاسی علامه فیض کاشانی یکی از علمای قرن یازدهم هجری می‌پردازد. بررسی دیدگاه‌های سیاسی ایشان به دلیل تبحر وی در حوزه حدیث، تفسیر، عرفان، فلسفه، کلام و فقه شیعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

اندیشه‌سیاسی‌خواجه‌نصیرالدین طوسی

موضوع این کتاب، بررسی آراء و نظریات سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی است. پرداختن به نظریات سیاسی وی از جهات مختلفی حائز اهمیت است. از یک‌طرف خواجه طوسی از فیلسوفان سیاسی قرن 6 – 7 هجری است که توانست حیاتی دیگر به فلسفه و فلسفه سیاسی بدمد.در حالی‌که فلسفه و تأملات عقلی در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه سیاست در این دوره مورد بی‌مهری واقع می‌شد.

اندیشه سیاسی اخوان الصفا

موضوع این کتاب بازشناسی اندیشه سیاسی اخوان‌الصفا است. این کتاب در صدد معرفی آراء‌ و اندیشه‌های اخوان‌الصفا با توجه به مبانی فلسفی اندیشه آنان است. در این اثر نویسنده با مراجعه به آراء‌ اخوان‌الصفا ضمن شناسایی بحران فکری جوامع اسلامی در قرن چهارم، در صدد یافتن پاسخ اخوان‌الصفا به بحران فکری زمانه است.اهمیّت این اثر و برجستگی آن نسبت به آثار دیگر در زمینه اخوان‌الصفا ، موشکافی آراء سیاسی آنان است، زیرا بیشتر آثار در مورد اخوان‌الصفا تکیه بر مشرب اخلاقی و عرفانی و دیدگاه‌های تربیتی آنان دارد.

اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی

موضوع کتاب اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی بررسی آراء و نظریات سیاسی وی می‌باشد که برخاسته از مبانی کشفی در زمینه نوع نگرش وی به عالم هستی و به انسان و ماهیت و حقیقت آن و نوع اعتقاد به منابع و روش‌های معرفت می‌باشد. اهمیت این موضوع در آن است که از این طریق هم احیاء میراث سیاسی گذشته شده و هم به نوعی به بازسازی سنّت پرداخته شده است.

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده‌های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

با توجه به ماهیت تاریخی  موضوع ، این پژوهش در رده مطالعات تاریخی  قرار دارد که در آن با توجه به مسئله واهداف پژوهش  از میان سه روش توصیفی ، تحلیلی  وتوصیفی- تحلیلی مرسوم در  پژوهش  های  تاریخی به همین روش  اخیر  انجام شده است .    گرد آوری  داده ها برای  توصیف دقیق  تر  موضوع با استفاده از  منابع کهن تاریخی  ، ادبی و حدیثی به همراه بازخوانی  آثار شیخ مفید انجام شده و از  تحلیل های  نو نیز در این پژوهش  استفاده شده  که این روش گردآوری به کتابخانه ای  موسوم است..

دین در دنیای مدرن از کلیساهای جامع تا آیین های دینی

این کتاب اثری برجسته در پژوهش های دینی معاصر و در آینده پژوهی ادیان، با نگاهی جامعه شناسانه است. این کتاب به مباحثی چون مبانی نوگرايي، امر ماوراءالطبيعه، ارتباط دین با نژاد و تحول اجتماعي، خداباوری آمريكا، ادیان جدید دهه 1970 و ... می پردازد.

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینۀ ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دورۀ پیش از اسلام، به دوره‌های مواجهۀ اسلام و مسیحیت می‌پردازد. کتاب نگاهی تاریخی دارد و این مواجهه‌ها را در قالب کنش و واکنش‌های دو طرفه می بیند.

گفتمان‌های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر

کتاب حاضر تلاشی است در معرفی اندیشه‌هایی که در جهان اسلام برای پاسخ به مسائلی نظیر نحوه مواجهه با تمدن غرب و فرایند ساخت تمدن اسلامی در دوره معاصر ارائه شده است. این کتاب بر چند متفکر معاصر از سرزمین آناتولی متمرکز شده است؛ سرزمینی که میراث‌دار تجربه‌ای خاص از اسلام‌گرایی زیر بیرق خلافت عثمانی است

دولت مدرن در روابط بین‌الملل

دولت مدرن نهادی است که حاکمیت آن به تمامی واحدهای عرصه بین‌الملل گسترش یافته و جوامع مختلف را ناگزیر از پذیرش خود نموده است

ماهیت و کارکرد شناختی دجال در متون اسلامی

نگارنده در این تحقیق به این جا رسیده است که دجال عنوانی کلی است و دارای مصادیق بسیار و در عین حال یک مصداق اصلی دارد. یعنی در عین این که شخص است ولی منحصر به یک شخص با ویژگیهای مندرج در روایات مربوطه نیست. بلکه عنوانی کلی است که شامل تمام دغل بازان، حیله گران، دروغ‌گویان و فریبکاران می¬شود. به عبارت دیگر دجال  یک مفهوم کلی و یک جریان است که دارای مصادیق متعددی است و نیز یک مصداق اصلی دارد که تا ظهور، هویت او ناشناخته می‌ماند. قضیه دجّال، مانند ابلیس و شیطان است. به هر حال با این نگاه و برداشت، هم خلاف ظاهر روایات بیان کننده ویژگی های دجال که ناظر به شخص معین می¬باشد، نیست. و هم با آن دسته از روایاتی که ویژگی¬های خاصی برای دجال بیان کرده¬اند که متناسب با جریان کلی و نماد است، منافات ندارد.

رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت 

باورداشت مهدویت از جمله باورهای مهم و اصیل اسلامی بوده و مورد قبول همه گروه های اسلامی بطور عام و مورد اذعان قاطبه علماء و اندیشمندان اسلامی بطور خاص می باشد. در کنار اعتقادورزی فراگیر مسلمانان و علمای اسلامی نسبت به اندیشه مهدویت، معدود افرادی با وصف اندیشمندی به انکار ، استبعاد و تردید این اندیشه با رویکرد های مختلف پرداخته و اصیل بودن و اسلامی بودن آن را زیر سوال برده اند.

اندیشه سیاسی شیخ طوسی

از مجموع مباحث مطرح شده در کتاب نتیجه می‌گیریم، شیخ طوسی منکران ضرورت حکومت را قابل گفتگو نمی‌داند. وی علت ضعف و تباهی بسیاری از حکومت‌ها را ناخشنودی مردم از حاکمان می‌داند. تأثیر منازعات فکری - سیاسی زمانه او در تعبیر سیاسی او از امام و برجسته شدن آن تجلی کرده است. از نگاه شیخ طوسی امامت ریاست عمومی فرد معینی در امور دینی و دنیای مردم و دارای دو جهت رهبری دینی و زعامت سیاسی است.

نقش انتظار در تعالی خانواده

به‌جهت اهمیت و جایگاه خانواده، دین اسلام برای تشکیل، تحکیم، تعادل، تداوم و تعالی آن، توجه ویژه کرده است. با عنایت به جایگاه مهدویت در اسلام و تأثیرگذاری آن در ساحات مختلف، برای تعالی خانواده نیز دارای کارکرد و نقش بی‌یدیلی است و قادر است علاوه بر تحکیم و تعادل و تداوم روابط همسری، آن را به تعالی نیز برساند و موجب شود تا آمادگی‌های لازم بینشی و فکری، اخلاقی، روحی و معنوی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی لازم را برای ظهور فراهم آورد

نظریه کلاسیک شناختی-تحولی در رشد اخلاقی

این اثر مشتمل بر سه فصل می‌باشد: فصل نخست به مروری بر مسائل عمده حوزه رشد اخلاقی و طیف‌شناسی نظریات مختلف اختصاص دارد؛ فصل دوم به آرای پیاژه در زمینه رشد اخلاقی پرداخته است و فصل سوم نظریه کلبرگ را بازمی‌نماید.

کارنامه اهل بیت علیهم السلام در قرآن شناسی 

هتمام اهل‌بیت پیامبر(ع) به قرآن و برنامه‌ریزی‌های کاربردی آنان برای نگاهداشت درست قرآن در میان مسلمانان با مدل‌ها و کارکردهایی نمایان می‌شود. این اثر پرداختی جستجوگرانه به آن است و مباحثی مانند ذیل را به دست می‌دهد: اقدام برای جمع و حفظ قرآن موجود؛ درست‌خوانی و ارجاع به قرآن متداول؛ احیای مفاهیم، محتوا، معارف؛ فهم و تفسیر، شرح و بسط جزئیات و تحکیم گزاره ‏ها و....
12345678910...>>>
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 22423
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما