به همت میز تخصصی تمدن اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم انجام شد:

یادداشتهایی درباب کرونا با رویکرد تمدنی

این یادداشت ها توسط میز تخصصی تمدن اسلامی تهیه شده است.
عنوان: کرونا و تمدن (یادداشتهایی درباب کرونا با رویکرد تمدنی)
تهیه کننده: میز تخصصی تمدن اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - -
گروه تاریخ تمدن اسلامی؛ مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن. -
تنظیم، ویرایش و طراحی: محمدعلی عبدلی رحیمی
سایر همکاران: سید جمال موسوی و مجید نقدی
سال نشر: بهار 1399
نوع نشر: دیجیتالی

فهرست مطالب
مقدمه
 کرونا و چالش تمدن بشری

1 . کرونا و برخورد تمدنها ................................................................................................... 7
2 . کرونا برخورد تمدنها را رقم زد ........................................................................................ 11
3 . کرونا، پیچ تاریخیٍ و تغییر حکمرانی جهانی ..................................................................... 17
4 . ویروس کرونا، آینه تمدن انسان معاصر ............................................................................. 27
5 . کرونا؛ ویروسی که میتواند تمدن بشری را تغییر دهد ....................................................... 31
2 . کرونا و دین
1 . کرونا در مناقشات علم و دین ........................................................................................... 37
2 . دین و پساکرونا ................................................................................................................ 51
3 . الهیات سلامت، معنویت و تمدن در عصر کرونا ................................................................ 57
4 . کرونا سکولاریسم را تقویت نخواهد کرد ......................................................................... 63

3 . کرونا و تمدن نوین اسلامی
1 . جمهوی اسلامی و تمدن نوین اسلامی در شرای کرونایی و پساکرونا ............................... 69
2 . کروناویروس در رویکردی تمدنی اسلامی .................................................................... - 73
3 . کرونا؛ بستر تمایزیابی هویتی ما با غرب ............................................................................. 77
4 . ضرورت فقه هوشمند در سرعت تحولات جهانی ............................................................... 99

4 . کرونا و تمدن غرب
1 . کرونا و تزلزل تمدن غرب .................................................................................. 109
2 . کرونا؛ رونمایی نهیلیسم و بیمعنایی سبک زندگی غربی ..................................... 115
3 . امنیت به بهای گزاف آزادی؛کرونا به تمدن غرب پایان میدهد؟ ......................... 123
4 . کرونا و روزهای ظهور ماهیت تمدن غرب .......................................................... 127
5 . بحران کرونا حاصل سیاستهای نئولیبرالیسم است .............................................. 131
6 . کرونا ضعف درونی تمدن غرب را عیان کرد ...................................................... 137

5 . جهان پساکرونا
1 . پساکرونا؛ تعبیری مبهم و اغواگر .......................................................................... 145
2 . مبانی تحلیل پسا کرونا ........................................................................................ 167
3 . اپیدمی کرونا و نشانههای دگرگونی جهان در دوران پسا کرونا ............................ 171
4 . پساکرونا عصر پیدایش تمدنهای متکثر ..........................................................  175
5 . شئون جهانی پساکرونا ........................................................................................ 181
6 . نظم جهانی جدید در پساکرونا ........................................................................... 183
7 . کرونا و آینده نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام .................................... 191 
منبع:اخبار پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی

09:411399/4/28
تعداد بازدید: 313
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 314
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما