دبیر علمی همایش بین المللی نظریه انتظار تبيين كرد:

اهىاف برگزاری همایش بین المللی نظریه انتظار

به گزارش خبرنگار ایسکا حجت الاسلام حسین الهی نژاد دبیر علمی همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته) در مورد تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران در همایش بین المللی انتظار نکاتی ایراد کردند.
دبیر علمی همایش نظریه انتطار اظهار داشت: پژوهشکدة مهدویت و آینده پژوهی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) را برگزار کرده و با هدف گذاری ذیل سیاست گذاری می شود؛
 1ـ تحلیل و تبیین نظریه انتظار در آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری؛ 
2ـ تبیین ابعاد مختلف اندیشه های بنیادین مقام معظم رهبری در زمینه انتظار و مهدویت برای پژوهشگران و عموم مردم؛
3ـ ترویج و تقویت نظریه پردازی در آموزه های مهدویت؛
4ـ معرفی آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری با تأکید بر انتظار و مهدویت برای جهان امروز؛
5ـ پاسداشت علمی مقام معظم رهبری و اندیشه های بنیادین ایشان در حوزه های علمیه؛
6ـ زمینه سازی برای طرح نظرات سایر دانشمندان در حوزة مهدویت و انتظار؛
7ـ مقایسه تطبیقی نظریه مقام معظم رهبری با دیدگاه و نظریات سایر اندیشمندان جهان؛
8ـ فراهم سازی تبادل نظر و گفتگوی علمی درباره انتظار و مهدویت در جهان اسلام؛
9ـ بهره گیری از نظرات مقام معظم رهبری و ارائه راهبرد انتظار پویا در نظام سازی و تمدن سازی اسلامی؛ 
ه
مایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری دارای یازده محور اساسی همراه با یکصد محور فرعی در قالب پوستر و بورشور، ارائه و فراخوان شده است. بر اساس رایزنی های صورت گرفته مراکز مختلفی در ایران و کشورهای خارجی أعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز مهدوی و غیر مهدوی در برگزاری آن اعلان مشارکت نموده اند زمان برگزاری همایش مهرماه 1398 می-باشد که پیش از برگزاری همایش درخصوص محورهای یازده گانه، یازده پیش نشست در مراکز مختلف دانشگاهی و پژوهشگاهی برگزار می شود.
 
منبع:

13:411398/3/23
تعداد بازدید: 532
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 533
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما