شماره 1 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی Islam,s Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام»

شماره 1 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی Islam,s Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام»
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ شماره 1 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی Islam,s Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد اولین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی (انگلیسی) Islam,s Political Studies به همت پژوهشکده اندیشه سیاسی و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اولین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی انگلیسی Islam,s Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام» مربوط به بهار و تابستان 1398 منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jips.isca.ac.ir نمایه گردید. 
•    RELIGIOUS DEMOCRACY IN IRAN: DISCURSIVE ANALYSIS OF IMAM KHOMEINI’S POLITICAL THOUGHT
Mansour MirAhmadi

•    EXTERNAL BARRIERS TO POLITICAL FREEDOM FROM THE QURAN’S POINT OF VIEW
Seyed Kazem SeyedBaqeri

•    POLITICAL PARTICIPATION IN DEMOCRATIC POLITICAL ORDERS
Seyed Sajjad Izdehi

•    THE STATUS OF IMAGINATION IN AVICENNA’S POLITICAL PHILOSOPHY
Ahmad Bostani

•    TRANSCENDENTAL THEOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE
Mohammad Pezeshgi

•    THE EXPEDIENCY OF KINGDOM IN IRANIAN POLITICAL THOUGHT
Seyed Ali MirMousavi

•    IRANIAN-ISLAMIC PATTERN OF JUSTICE IN THE POLITICS
Mohammad Taqi Ghezelsofla - Sophia Farokhi


 
منبع: اخبار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
فايلها
Final_JIPS.pdf 1.21 MB
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی, نشریات انگلیسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, Islam,s Political Studies, نشریه مطالعات سیاسی اسلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 486
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما