نسخه آزمایشی
تازه های نشر پژوهشگاه. زمستان 1396
تازه های نشر پژوهشگاه. پائیز 1396
تازه های نشر پژوهشگاه. هفت ماهه اول سال 96
تازه های نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. نیمه دوم سال 95 و دوماهه اول سال 96
تازه های نشر پژوهشگاه- پنج ماهه اول سال 1395
تازه‌های نشر دیجیتال پژوهشگاه - نیمه دوم دی ماه
مبانی فلسفه سیاسی مشاء - مرتضی یوسفی راد
 • 1394/10/14 دوشنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مبانی فلسفه سیاسی مشاء - مرتضی یوسفی راد
  دغدغه فیلسوفان مسلمان مشاء از حیث نظری، جمع عقل ـ وحی و فلسفه ـ دین و از حیث عملی، استقرار تعادل در فکر و عمل در سه سطح فرد، جامعه و نظام سیاسی است. این اثر بنیان‌های نظری خردورزی مزبور را مورد بحث فلسفی قرار‌ می‌دهد. از این منظر، ارتباط وثیقی میان بنیان نظری با آرای سیاسی و توصیه‌های عملی آنها وجود دارد. نتایج حاصل از این بحث در حوزۀ عمل، بازپرداخت نظریه اعتدال و در حوزۀ نظر، تفسیر مدنی از آموزه‌های دینی است.
دانش سیاسی در ایران - عبدالوهاب فراتی
 • 1394/10/14 دوشنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی دانش سیاسی در ایران - عبدالوهاب فراتی
  به رغم تلاش‌های بسیاری که سیاست‌پژوهان ایرانی درباره دانش سیاسی در ایران مبذول داشته‌اند، به نظر می‌رسد این دانش به دلایل متعددی چندان نتوانسته است با تحولات فکری و اندیشه‌ای ایران اسلامی هم‌آغوش شود و راهی به سوی تحلیل و پیش‌بینی دقیق مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مفتوح نماید. اما این علل چیست، ریشه‌های این تأخر کدام است و طبعاً برون‌رفت‌های آن کدام‌اند، پرسش‌های مهمی‌اند که در این اثر از مهم‌ترین استادان علوم سیاسی در ایران پرس‌و‌جو شده و مورد بحث و نظر قرار گرفته‌اند. بدون تردید، نکته‌های پراهمیتی در باره وضعیت کنونی دانش سیاسی در ایران و نیز آینده این دانش در این کتاب وجود دارد که خواندن آن را ارزشمند ساخته است.
نوخاستگی و آگاهی - یاسر خوشنویس
 • 1394/10/14 دوشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نوخاستگی و آگاهی - یاسر خوشنویس
  پاسخ‌های متعددی برای مسئله ذهن و بدن مطرح شده است که هر کدام مورد نقادی‌های جدی قرار گرفته‌اند. در این میان، نوخاسته‌گرایان کوشیده‌اند موضعی میانی را مطرح کنند که هم از اشکالات دوگانه‌انگاری دکارتی به دور باشد و هم نقدهای اساسی علیه مادی‌انگاری به‌ویژه در مورد ویژگی آگاهی بر آن کارگر نیفتند. در این کتاب، نخست کاربردهای مختلف مفهوم نوخاستگی و سپس کاربرد آن در مسئله ذهن و بدن بررسی می‌گردد. نوخاسته‌گرایان برخی از حالات ذهنی را به حالات عصبی مغز وابسته و در عین حال تحویل‌ناپذیر به آنها می‌دانند. در این کتاب، اَشکال مختلف این گونه وابستگی بررسی شده و سرانجام نوخاسته‌گرایی علّی به عنوان نسخه‌ای قابل دفاع پذیرفته می‌شود. در ادامه پس از ارزیابی تلقی‌های مختلف از نوخاسته‌گرایی جوهری، برخی موضوعات مانند نسبت نوخاسته‌گرایی با نظریه حدوث جسمانی نفس و پیامدهای آن برای حیات پس از مرگ نیز بررسی شده‌اند.
بازپژوهی ملاک‌های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم
 • 1394/10/14 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن بازپژوهی ملاک‌های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم
  بخش زیادی از آیات قرآن کریم به تکالیف شرعی انسان‌ها در موضوعات مختلف اختصاص دارد که این آیات به «آیات‌الاحکام» شهرت یافته است. مفسران و فقیهان اسلامی از آغاز تدوین تفاسیر آیات‌الاحکام و منابع فقهی به استخراج این آیات از قرآن کریم و تفسیر و استنباط احکام از آنها اقدام کرده‌اند؛ ولی ظرفیت تشریعی قرآن بسیار فراتر از کارهای انجام‌گرفته است و در قرآن کریم آیات و موضوعات متعدد دیگری نیز وجود دارد که مربوط به تکالیف شرعی انسان‌هاست. این تحقیق با پژوهشی نو در صدد است تا با واردکردن این آیات و موضوعات به حوزه آیات‌الاحکام و مباحث استدلالی فقه، استنباط احکام از قرآن کریم را توسعه دهد و این کتاب الهی را بیشتر به صحنه زندگی عملی بشر وارد نماید.
اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی (2) - محمد علی محمدی
 • 1394/10/14 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی (2) - محمد علی محمدی
  اعجاز قرآن یکی از مهم ترین مباحث علوم قرآن بلکه پایه و اساس مباحث قرآنی است. قرآن کریم تنها معجزۀ جاوید و ماندگار خداوند است که از زمان نزول تا کنون همه جنّ و انس را به هماوردی طلبیده و با صدای بلند اعلام می‌کند: اگر دربارۀ قرآن و صحّت انتساب آن به خداوند تردید دارید، همانند آن یا ده سوره یا لااقل یک سوره عرضه کنید. با توجه به اهمیت بحث اعجاز، تحدی و نقشی که اثباتِ اعجاز در تربیت انسان‌ها و به ویژه مسلمانان بر عهده دارد، عده‌ای شبهاتی در‌این‌باره مطرح کرده‌اند. در مجموعۀ فرارو سعی شده به این شبهات پاسخ داده شود.
اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی (1) - محمد علی محمدی
 • 1394/10/3 پنجشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی (1) - محمد علی محمدی
  اعجاز قرآن یکی از مهم ترین مباحث علوم قرآن بلکه پایه و اساس مباحث قرآنی است. قرآن کریم تنها معجزۀ جاوید و ماندگار خداوند است که از زمان نزول تا کنون همه جنّ و انس را به هماوردی طلبیده و با صدای بلند اعلام می‌کند: اگر دربارۀ قرآن و صحّت انتساب آن به خداوند تردید دارید، همانند آن یا ده سوره یا لااقل یک سوره عرضه کنید. با توجه به اهمیت بحث اعجاز، تحدی و نقشی که اثباتِ اعجاز در تربیت انسان‌ها و به ویژه مسلمانان بر عهده دارد، عده‌ای شبهاتی در‌این‌باره مطرح کرده‌اند. در مجموعۀ فرارو سعی شده به این شبهات پاسخ داده شود.
تازه‌های نشر دیجیتال پژوهشگاه - نیمه دوم آذر ماه
تازه‌های نشر دیجیتال پژوهشگاه - نیمه اول آذر ماه
تازه‌های نشر دیجیتال پژوهشگاه - نیمه دوم آبان ماه
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی - جمعی از محققان
 • 1394/8/18 دوشنبه مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی فرهنگ‌نامه علوم قرآنی - جمعی از محققان
  فرهنگ‌نامه علوم قرآنی که مبتنی بر منطق نظام‌یافته اصطلاح‌نامه علوم اسلامی است، از یک سو می تواند به مثابه منبعی مستند و معتبر مورد استفاده اهل تتبّع و تحقیق در علوم قرآنی قرار گیرد و از سوی دیگر می‌تواند اهل اصطلاح¬نامه و کاربران آن را به معانی و شواهد و اسناد شکل‌گیری اصطلاحات راهبری کند. این اثر برای علاقه‌مندانی که در صددند در حوصله و مجالی اندک اطلاعات معتبری در باب هر اصطلاح بیابند، بسیار مفید خواهد بود. فرهنگ حاضر ـ که از بررسی بیش از چهارصد منبع و مدرک علوم قرآنی فراهم آمده است ـ دارای 4842 اصطلاح است که 2926 اصطلاح آن اصلی(مدخل) و 1926 اصطلاح ارجاعی مى‏باشد.
تعامل شیعیان امامیه با دیگر مسلمانان - سید عبدالله حسینی
 • 1394/8/18 دوشنبه پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت(ع) تعامل شیعیان امامیه با دیگر مسلمانان - سید عبدالله حسینی
  شیعیان با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی که در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند، از مشارکت در عرصه‌های مختلف به‌ویژه امور فرهنگی غافل نبوده و ضمن حضوری فعال در جامعه به تعامل با گروه‌ها و فرقه‌های دیگر اسلامی می‌پرداختند. این کتاب تعامل شیعیان با دیگر مسلمانان را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و علمی و فرهنگی در سه قرن نخست هجری بررسی و تبیین می‌نماید.
بدعت در نگاه قرآن - علی محمد یزدی
 • 1394/8/18 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن بدعت در نگاه قرآن - علی محمد یزدی
  مبارزه با بدعت، مصداق نهی از منکر است و باید مانند مصادیق دیگر آن، با شناخت کامل منکر و با آگاهی از عمدی‌بودن انجام منکر همراه باشد. قرآن نخستین و قوی‌ترین مبارزی است که با بدعت‌گذاران درگیر شد. همزمان با تأسیس دین، دست کسانی را که در طول تاریخ به دین‌سازی پرداخته‌اند، رو کرد و در برابر کسانی قد علم کرد که خود را در مقام تشریع نشانده بودند. کتاب حاضر با محور قراردادن مباحث قرآنی به برخی از بدعت‌های رایج نیز اشاره کرده است.
تازه‌های نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
انتخابات از نگاه فقه - روح الله شریعتی
 • 1394/7/28 سه‌شنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی انتخابات از نگاه فقه - روح الله شریعتی
  انتخابات در جامعه امروز به عنوان یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مشارکت مردم به رسمیت شناخته شده است. عرصه‌های مختلف آن مانند انتخاب نوع نظام سیاسی، کارگزاران و حاکمان از موارد قابل بررسی در این حوزه به شمار می‌رود. بیش از یکصد سال از ورود مفاهیم جدید ازجمله انتخابات به ایران اسلامی می‌گذرد و این موضوع جایگاه مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده است؛ اما تا کنون پژوهش فقهی درخور توجهی در‌این‌باره انجام نشده است؛ از این‌رو پژوهش حاضر با روش اجتهادی به بررسی فقهی انتخابات در عرصه‌های مختلف نظام سیاسی اسلام پرداخته است.
1 2 3 4
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 105275
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما