کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: مفهوم سیره رویکرد و روش استخراج
نشست دوم: کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: چیستی و الزامات حوزه انقلابی
جلسه شورای فناوری اطلاعات پژوهشگاه
بازدید گروه فعال قرآنی بلوچستان از پژوهشگاه و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پانزدهمین پیش نشست آنلاین حضوری و مجاری ظرفیت های آموزشی موجود در فضای مجازی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
چهاردهمین پیش نشست آنلاین (حضوری و مجازی) ابزارها در آموزش مجازی (نقش بانک های اطلاعاتی، کتابخانه دیجیتال)
واکاوی روند رو به افزایش روایات نشانه های ظهور در سیر تدوین منابع روایی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: اسلام و امنیت بین المللی از منظر آیت الله جوادی آملی
جلسه مشترک اعضاء هیات رییسه و مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقر العلوم (ع)
هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کارگاه آموزشی: شیوه رتبه بندی مراکز پژوهشی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
جلسه کمیته دستگاهی دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی در پژوهشگاه
دیدار اعضای هیات عالی موزه دولتی تاریخ ادیان سنت پترزبورگ روسیه با معاونان و مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دیدار اعضای هیات عالی موزه دولتی تاریخ ادیان سنت پترزبورگ روسیه با ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشست علمی بین المللی (ارتباط علمی و فرهنگی چین با جهان اسلام)
دیدار لی فو چوان (دانشیار دانشگاه نورث وست چین) با ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جلسه هم افزایی توانمندی های مرکز همکاری علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با معاونت بین المللی جامعه المصطفی
جلسه شورای مدیران پژوهشگاه 3 مهرماه 1396
شورای علمی همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در آموزش و پرورش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما