اخبار
تجلیل از ادارات برتر

تجلیل از ادارات برتر

ادارات
در چهارمین روز از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر؛ مراسم تجلیل از ادارات برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد برترین ادارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجلیل شدند.
مراسم تجلیل از ادارات برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مرکز همایش های غدیر برگزار شد. 
در این مراسم، پس از معرفی شاخص های انتخاب ادارات برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط دکتر اکبری معلم "معاون منابع انسانی و پشتیبانی این پژوهشگاه"، گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی رتبه اول را کسب کرد. 
همچنین، اداره نشر و اداره امور مالی و عامل ذیحساب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص کردند و مرد تجلیل قرار گرفتند. 
منبع: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
کلمات کليدي
اخبار