اداره نشریات اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معاونت‌ پژوهشی‌ پژوهشگاه‌ علوم و فرهنگ اسلامی با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با حوزه علوم اسلامی انسانی و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ در فرایند چاپ‌ و نشر فصل‌نامه‌های علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارائه نمود و در تاریخ 30/04/1397 تصویب و طی نامه شماره 1040/100/ه ابلاغ گردید.

این اداره هم اکنون متولی مدیریت و نشر 6 نشریه ذیل می‌باشد:
1.    فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه
2.    فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقدونظر
3.    فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
4.    دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مدیریت دانش اسلامی
5.    فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات علوم قرآن
6.    دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات سیاسی اسلام
ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست ساختاری رئیس اداره نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه‌ها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تحریریه برای هر نشریه تشکیل شده است.

برای اطلاع تفصیلی فایل پیوست را مطالعه کنید.
 
منبع: تولید محتوای معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي اداره نشريات.pdf 2.05 MB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معرفی اداره نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 396
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما