فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» شماره 25
شماره 94 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقدونظر»
شماره ششم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد.
شماره نود و یکم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد.
مجله حوزه شماره 4-3 منتشر شد
  • 1398/7/6 شنبه به همت دفتر تبلیغات اسلامی: مجله حوزه شماره 4-3 منتشر شد
    فصلنامه تحلیلی ـ انتقادی « حوزه شماره3و4» ویژه حوزه های دینی، از دوره جدید با شمارگان پیاپی178و179، با عنوان«نماد روشن فكري حوزوي» با صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، و مدیرمسئولی دکتر عباس صالحی و سردبیری حجه الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و با محوریت: مقالات، پرونده، گفت وگو وگزارش منتشر شد.
شماره 97 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد
شماره 1 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی Islam,s Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد
سی و سومین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی  اخلاق
شماره اول دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «مدیریت دانش اسلامی» منتشر شد
شماره 90 فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد.
شماره 93 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد
 شماره 24 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 
شماره یازدهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی انتشار یافت
 مجله اخلاق شماره 32
شماره 10 فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد
شمارۀ 5 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد
شماره 96 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد 
شماره 23 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد
شماره 92 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد
مجله حوزه شماره 2
1 2
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8859
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما