اخبار
1398/9/23 شنبه
1398/9/23 شنبه
1398/9/23 شنبه
  • نحوه انتخاب برترین های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی
    معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: طبق دستورالعمل ها  و آیین نامه ها،در هیچ یک از  انتخاب برترین های پژوهشی محدودیت انتخاب برتری نداریم و هر پژوهشکده یا هیئت علمی و محققی که بتواند امتیازهای مد نظر را کسب کند، به عنوان برتر انتخاب خواهد شد.
1398/9/23 شنبه
1398/9/21 پنجشنبه
1398/9/21 پنجشنبه
رویدادها
آثار علمی

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی
  • اهداف بنیادین جامعه منتظر، چشم‌انداز جامعه اسلامی است
     عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقاله‌ای به اهداف و آرمان‌های بنیادین جامعه منتظر از منظر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اهداف بنیادین جامعه منتظر، چشم‌انداز جامعه اسلامی است؛ لذا اهداف باید از آرمان‌ها، تفکیک شوند.

یادداشت ها و مقالات
گفتگوهای علمی
گزارش تصویری
پایگاه های اطلاعاتی علمی پژوهشی
ویدئو
[Part_Lang] [Part_Search]
[Part_TopMenu] [Part_Banner]
[Part_Adv]
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما